Документ 208_019, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.08.1996

              Меморандум 
про взаєморозуміння з військових питань
між Міністерством оборони України та
Міністерством оборони
Королівства Данія

Дата підписання: 24.08.1996 Дата набрання чинності: 24.08.1996
Міністерство оборони України та Міністерство оборони
Королівства Данія,
керуючись цілями та принципами Статуту ООН ( 995_010 ),
дотримуючись принципів Заключного Акта Організації з безпеки
і співробітництва в Європі ( 994_055 ) та інших відповідних
документів ОБСЄ, а саме: принципу утримання від застосування сили
чи погрози застосування сили, поважання суверенної рівності,
невтручання у внутрішні справи, співробітництва між державами та
мирного врегулювання спорів,
дотримуючись засад демократії, принципу верховенства закону
та поваги прав людини і основних свобод,
маючи за мету сприяти взаєморозумінню між своїми країнами та
зміцнювати мир, стабільність, безпеку та взаємовигідне
співробітництво на всьому Європейському континенті,
розвиваючи співробітництво в рамках Ради
Північно-Атлантичного Союзу по співробітництву та програми
"Партнерство заради миру" ( 950_001 ),
будучи переконаними в тому, що плідні контакти та обмін
думками і досвідом між представниками Міністерства оборони України
та Міністерства оборони Королівства Данія сприятимуть розширенню
дружніх відносин між Україною і Королівством Данія,
висловлюють своє бажання та намір:
Контакти в галузі оборони
сприяти організації візитів міністрів оборони та вищих
посадових осіб Міністерства оборони України та Міністерства
оборони Королівства Данія та організовувати обмін групами
експертів, а саме з таких питань:
- оборонна політика;
- роль збройних сил в демократичному суспільстві;
- миротворство;
- оборонний бюджет;
- контроль над озброєннями;
- особовий склад та керівництво ним;
- військова освіта та підготовка;
- охорона здоров'я та страхування;
- захист навколишнього середовища.
Співробітництво між збройними силами
сприяти організації обміну візитами начальників штабів родів
збройних сил і делегацій військових навчальних закладів та інших
установ;
здійснювати обмін думками та інформацією щодо військової
організації, тактики, стратегії оперативного мистецтва та захисту
навколишнього середовища;
розвивати контакти між військово-медичними службами Збройних
Сил України і Збройних Сил Королівства Данія;
обмінюватись військовими спостерігачами у разі проведення
військових навчань;
надавати можливість офіцерам та службовцям одної країни брати
участь у відповідних семінарах та зустрічах експертів, а саме з
питань миротворства та обміну досвідом участі в миротворчих
операціях ООН, які організовуються другою країною;
сприяти розвитку контактів між Збройними Силами України і
Збройними Силами Королівства Данія у сфері спорту та військових
змагань;
заохочувати членів збройних сил обох країн до вивчення
культури та традицій українського і датського народів.
Вчинено в м. Копенгаген 24 серпня 1996 р. в чотирьох
примірниках, кожний українською і датською мовами, причому всі
тексти автентичні.
За Міністерство оборони За Міністерство оборони
України Королівства Данія
Василь Собков Пер Карлсен
(підпис) (підпис)вгору