Документ 208_018, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.09.2007

               Угода 
між Урядом України і Урядом Королівства Данія
щодо технічної підтримки реформ державного
сектору в Україні

Дата підписання: 10.09.2007 Дата набрання чинності: 10.09.2007
Стаття 1
Уряд України та Уряд Королівства Данія (далі - Сторони)
погодилися реалізовувати проект "Технічна підтримка реформ
державного сектору в Україні" відповідно до програмного документа
"Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні" від 27
березня 2007 року та в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове
співробітництво від 9 листопада 2006 року ( 208_012 ).
Стаття 2
Метою проекту є надання технічної допомоги Уряду України у
просуванні процесу реформування державного сектору в Україні як на
центральному, так і на місцевому рівні з метою наближення
стандартів державного сектору в Україні до стандартів
Європейського Союзу. Співробітництво між Сторонами
здійснюватиметься з урахуванням принципів взаємної вигоди та
відповідно до законодавства держав Сторін. Інформація щодо надання
технічної допомоги описана в проектному документі. Будь-які зміни
до проектного документа підлягають погодженню обома Сторонами.
Стаття 3
Уряд Королівства Данія погоджується надавати технічну
допомогу на підтримку реалізації проекту, що включає відрядження
на термін реалізації проекту:
- міжнародного радника, який буде розміщуватись у Головному
управлінні державної служби України і працювати на основі
короткострокових місій;
- міжнародного радника для роботи з Секретаріатом Кабінету
Міністрів України;
- на додаток до двох міжнародних радників Уряд Королівства
Данія створить фонд у розмірі до 4 (чотирьох) мільйонів датських
крон для фінансування заходів з надання технічної допомоги на
підтримку реформ державного сектору в Україні відповідно до
критеріїв, погоджених наглядовим комітетом на початковій стадії
проекту. Зазначений наглядовий комітет складатиметься з
уповноважених належним чином представників обох Сторін та
здійснюватиме загальну координацію реалізації проекту. Із
зазначеного фонду також буде фінансуватися один
фінансовий/адміністративний працівник.
Адміністрування фонду та управління проектом описано в
проектному документі.
Невитрачені чи заощаджені кошти з фонду проекту не можуть
бути витрачені без погодження обох Сторін. Залишок, що виник
внаслідок коливань обмінного курсу чи накопичених відсотків, має
бути повернений до Королівства Данія.
Датський внесок у проект буде здійснюватися через
консалтинговий контракт. На виконання проекту між Міністерством
закордонних справ Данії та відібраним консультантом буде укладено
контракт про послуги відповідно до діючих контрактних умов Данії.
Відбір компанії відбуватиметься за участю представника Головного
управління державної служби України і представника Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
Стаття 4
Відповідно до цієї Угоди Уряд України зобов'язаний:
a) невідкладно інформувати Міністерство закордонних справ
Данії щодо будь-яких умов, які перешкоджають чи можуть перешкодити
успішній реалізації проекту. Це, зокрема, включає наявність у
Уряду України вмотивованих підстав щодо підозри чи упевненості у
фактах шахрайства, корупції чи схожих порушеннях в управлінні
проектом;
b) забезпечити міжнародних радників у Головному управлінні
державної служби України приміщенням, офісним обладнанням та
засобами зв'язку. Інші витрати, пов'язані з перебуванням
міжнародних радників будуть покриватися Урядом Королівства Данія;
c) сприяти роботі радників.
Стаття 5
Обидві сторони повинні:
1. Докладати усіх зусиль для координації своєї роботи в
рамках зазначеної Угоди.
2. Докладати усіх зусиль для оптимізації використання
ресурсів проекту.
Стаття 6
Інформація, моніторинг та оцінка
1. Сторони мають співпрацювати, щоб забезпечити досягнення
цілей цієї Угоди повною мірою. Для цього Сторони мають
обмінюватись думками щодо всіх питань реалізації проекту та
забезпечувати одна одну усіма необхідними даними, документацією та
інформацією; забезпечувати належну взаємодопомогу, необхідну для
виконання Сторонами своїх зобов'язань, та надавати підтримку,
зокрема щодо адміністративних питань, необхідну для належної
реалізації проекту. Обмін інформацією з обмеженим доступом має
відбуватися відповідно до законодавства держав Сторін, Угоди між
Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які
стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом ( 994_750 ) та
в межах, необхідних для виконання міжнародними радниками своїх
службових обов'язків.
2. Міністерство закордонних справ Данії має право відрядити
будь-яку технічну чи фінансову місію для моніторингу реалізації
проекту. З метою сприяння діяльності особи чи осіб, уповноважених
проводити такі місії щодо моніторингу, Уряд України має
забезпечувати цих осіб необхідною допомогою, інформацією та
документацією.
3. Оцінка проекту може бути проведена на прохання будь-якої
зі Сторін.
Після завершення проекту Уряд Королівства Данія зберігає за
собою право проводити оцінку відповідно до цієї статті.
Стаття 7
Передача власності
Уряд України зобов'язаний зберігати в належному стані все
інвентаризоване обладнання, отримане в рамках проекту від Уряду
Королівства Данія, таке як комп'ютери, меблі та інструменти.
Обладнання, матеріали, приладдя, закуплені Урядом Королівства
Данія, які використовувалися під час реалізації проекту, таке як
комп'ютери, меблі та інструменти, залишаються у власності
Королівства Данія до того часу, поки Сторони не вирішать інше.
Стаття 8
Призупинення
1. У разі виявлення серйозних порушень міжнародних договорів,
сторонами яких є обидві Сторони, чи підозри щодо таких порушень
кожна зі Сторін може призупинити реалізацію проекту, повністю чи
частково до того часу, поки Сторона, за ініціативою якої відбулося
призупинення проекту, не вирішить продовжити його реалізацію.
2. Кожна зі Сторін може припинити дію Угоди, якщо щодо
будь-якого контракту, фінансованого Урядом Королівства Данія в
рамках проекту, вона з'ясує, що в діях представників Королівства
Данія, України, Секретаріату Кабінету Міністрів України чи
Головного управління державної служби України мають місце факти
корупції чи шахрайства під час закупівель чи укладення контракту,
при чому Сторона, якої це стосується, не вжила невідкладних
належних заходів, що задовольняють Сторону, яка хоче припинити дію
Угоди, щоб виправити ситуацію.
3. Кожна зі Сторін зберігає за собою право призупинити чи
скасувати проект та його заходи, повністю чи частково, якщо вона
з'ясує, що під час закупівель чи укладення контрактів представники
Королівства Данія, України, Секретаріату Кабінету Міністрів
України чи Головного управління державної служби України
порушували міжнародні договори, сторонами яких є обидві Сторони,
при чому Сторона, якої це стосується, не вжила невідкладних
належних заходів, що задовольняють Сторону, яка хоче припинити дію
Угоди, щоб виправити ситуацію.
Стаття 9
Фінансові процедури та аудит
1. Відібрана консалтингова компанія буде відповідальною за
підготовку та подачу аудиторських висновків та фінансове
управління проектом.
2. Представник Генерального Аудитора Королівства Данія має
право:
a) здійснювати будь-який аудит чи перевірку, яку вважатиме за
необхідне щодо використання датських коштів, використовуючи
необхідну інформацію;
b) перевіряти рахунки та звітність постачальників та
підрядників щодо виконання контракту та здійснювати повний аудит.
Стаття 10
Набуття чинності
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання та є чинною до
завершення реалізації проекту.
Термін дії проекту складає два роки. У випадку затримки у
реалізації проекту його тривалість може бути подовжена за взаємною
згодою Сторін та в рамках погодженого бюджету.
Стаття 11
Порядок вирішення спорів
1. Всі спори та розбіжності, які можуть витікати з цієї Угоди
або у зв'язку з нею, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом
переговорів між Сторонами.
2. Якщо Сторони не дійдуть згоди, то спір чи розбіжність
будуть вирішені арбітражним трибуналом, створеним відповідно до
Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при
Торгово-промисловій палаті України ( n0001571-94 ).
3. Арбітражний трибунал складатиметься з трьох арбітрів, по
одному з кожної Сторони та третій, Президент арбітражного
трибуналу, призначений спільно двома іншими арбітрами.
4. Місцем проведення арбітражного засідання буде м. Київ,
Україна.
5. Мовою арбітражного розгляду буде англійська.
6. Рішення арбітражного трибуналу є остаточним та
обов'язковим до виконання обома Сторонами.
7. Зазначене арбітражне застереження є юридично самостійним
та не залежить від інших умов Угоди. Визнання Угоди недійсною
(нікчемною) не спричиняє собою в силу закону недійсності цього
арбітражного застереження.
Стаття 12
Внесення змін чи доповнень
За взаємною згодою Сторін ця Угода може бути змінена чи
доповнена шляхом обміну листами дипломатичними каналами.
Стаття 13
Розірвання Угоди
Дія Угоди може бути припинена кожною із Сторін шляхом
письмового повідомлення дипломатичними каналами. Угода втрачає
чинність через шість місяців від дати отримання однією із Сторін
письмового повідомлення іншої сторони про її намір припинити дію
цієї Угоди.
На свідчення цього, Сторони, що діють через своїх належним
чином уповноважених представників, підписали цю Угоду.
Вчинено в м. Київ 10 вересня 2007 року у двох оригінальних
примірниках, кожний українською та англійською мовами, причому
обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст
англійською мовою.
За Уряд України За Уряд Королівства Даніявгору