Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про спрощення оформлення віз
Данія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ, Декларація від 16.03.2007
Документ 208_016, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.11.2014, підстава - 208_030

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Королівства Данія про спрощення оформлення віз
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1138 ( 1138-2007-п ) від 19.09.2007 }
{ Зміни до Угоди див. в Угоді
( 208_030 ) від 10.11.2014 }

Дата підписання: 16.03.2007 Дата ратифікації Україною: 19.09.2007 Дата набрання чинності для України: 01.03.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ і УРЯД КОРОЛІВСТВА ДАНІЯ, які далі іменуються Договірні Сторони,
1) з метою дальшого розвитку дружніх відносин між Договірними
Сторонами та прагнучи спростити міжлюдські контакти як важливу
умову сталого розвитку економічних, гуманітарних, культурних,
наукових та інших зв'язків шляхом спрощення оформлення віз
громадянам України;
2) прагнучи врегулювати режим взаємних поїздок громадян
України та Данії;
3) беручи до уваги те, що з 1 травня 2005 року громадян ЄС
звільнено від вимог стосовно оформлення візи для в'їзду в Україну
на період, який не перевищує 90 днів, або під час транзитного
проїзду через територію України;
4) визнаючи, що у випадку відновлення Україною візового
режиму поїздок для громадян ЄС таке саме спрощення оформлення віз,
що діє в рамках цієї Угоди для громадян України, автоматично на
умовах взаємності застосовуватиметься до громадян Данії;
5) визнаючи, що спрощення візового режиму не повинно
призвести до нелегальної міграції, та надаючи особливу увагу
питанням безпеки та реадмісії;
6) визнаючи запровадження безвізового режиму в рамках
ЄС/Шенгену для громадян України як довгострокову перспективу;
7) зважаючи на Угоду між Україною та Європейським
Співтовариством про спрощення оформлення віз та спільну декларацію
стосовно Королівства Данія, що додається до неї;
ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:
Стаття 1. Мета й сфера застосування
1. Метою цієї Угоди є спрощення оформлення віз громадянам
України для запланованого перебування не більше 90 днів за період
180 днів на території Данії або будь-якої Держави-члена Шенгену.
2. У випадку відновлення Україною візового режиму поїздок для
громадян ЄС або окремих категорій громадян ЄС, спрощення
оформлення віз, що діє в рамках цієї Угоди для громадян України,
автоматично на умовах взаємності застосовуватиметься до
відповідних громадян Данії.
Стаття 2. Загальні положення
1. Спрощення візового режиму, яке передбачене цією Угодою,
застосовується до громадян України лише у випадках, коли вони не
звільнені від візових вимог згідно із законодавством Європейського
Співтовариства або Данії, цією Угодою або іншими міжнародними
договорами.
2. Національне законодавство України чи Данії або
законодавство Європейського Співтовариства застосовуються до
питань, які не врегульовані положеннями цієї Угоди, таких як
відмова в оформленні візи, визнання проїзних документів,
підтвердження наявності достатніх коштів на перебування, відмови у
в'їзді чи заходів стосовно видворення.
Стаття 3. Визначення
У цій Угоді наведені нижче терміни мають таке значення:
a) "Громадянин України" означає будь-яку особу, яка має
громадянство України;
b) "Громадянин Данії" означає особу, яка володіє або набула
громадянство Данії у відповідності до її внутрішнього
законодавства;
c) "Віза" означає виданий дозвіл або рішення, прийняте
Данією, яке необхідне для:
- в'їзду для запланованого перебування в Данії або в
декількох державах - членах Шенгену на строк, що загалом не
перевищує 90 днів,
- в'їзду для транзиту через територію Данії або декількох
держав-членів ЄС.
d) "Особа, яка має дійсний дозвіл на проживання" означає
громадянина України, якому дозволено або надано право перебувати
більше 90 днів на території Держави - члена Шенгену, згідно із
законодавством Співтовариства або національним законодавством.
e) "Держава - член Шенгену" означає будь-яку державу, що
повністю дотримується Шенгенських вимог;
f) "Шенгенський простір" означає простір Держав - членів
Шенгену;
g) "Держава - член ЄС" означає будь-яку державу - члена
Європейського Союзу.
Стаття 4. Документи, що підтверджують мету подорожі
1. Наявність таких документів є достатньою для підтвердження
мети подорожі до іншої Договірної Сторони для таких категорій
громадян України:
a) членів офіційних делегацій, які на офіційне запрошення,
адресоване українській стороні, братимуть участь у зустрічах,
консультаціях, переговорах або в програмах обміну, а також
заходах, які проводяться на території Данії та/або іншої
держави-члена Шенгену міжурядовими організаціями:
- лист від української установи, який підтверджує, що заявник
є членом делегації цієї установи, який подорожує до іншої
Договірної Сторони для участі в зазначених заходах, до якого
додається копія офіційного запрошення;
b) підприємців та представників суб'єктів господарювання:
- письмовий запит від приймаючої юридичної особи або
товариства, представництва або філіалу такої юридичної особи або
товариства, державних та місцевих органів влади Данії або
організаційних комітетів торгівельних та промислових виставок,
конференцій та симпозіумів, які проводяться на території Данії;
c) водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські
перевезення на територію Данії на автотранспортних засобах,
зареєстрованих в Україні:
- письмовий запит від національної асоціації перевізників в
Україні для здійснення міжнародного автомобільного транспортування
із зазначенням мети, тривалості й періодичності поїздок;
d) членів бригад поїздів, рефрижераторів, локомотивів
міжнародних ешелонів, які прямують на територію Данії:
- письмовий запит від компетентного залізничного підприємства
України із зазначенням мети, тривалості й періодичності поїздок;
e) журналістів:
- свідоцтво або інший документ, виданий професійною
організацією, який засвідчує, що відповідна особа є кваліфікованим
журналістом, та документ, виданий його (її) роботодавцем, який
підтверджує, що метою подорожі є виконання професійних обов'язків
журналіста;
f) осіб, які беруть участь у науковій, культурній та
мистецькій діяльності, у тому числі в університетських та інших
програмах обміну:
- письмовий запит організації, що запрошує взяти участь у
такій діяльності;
g) учнів, студентів, аспірантів і вчителів, що їх
супроводжують, які здійснюють подорож з метою навчання або
освітньої підготовки, у тому числі за програмами обміну та у
зв'язку з іншими видами діяльності, які пов'язані з навчанням:
- письмовий запит або свідоцтво про зарахування до
університету, коледжу або школи, які надіслали запрошення,
учнівський чи студентський квиток або свідоцтво з курсів, які
особа повинна відвідувати;
h) учасникам міжнародних спортивних змагань та особам, які їх
супроводжують з метою виконання професійних обов'язків:
- письмовий запит організації, що запрошує: компетентних
органів, національних спортивних федерацій та Національного
Олімпійського Комітету Данії;
i) учасників офіційних програм обміну, організованих
містами-побратимами:
- письмовий запит голови адміністрації (мера) цих міст.
j) близьких родичів: один з подружжя, діти (у тому числі
усиновлені), батьки (у тому числі опікуни), дідусі, бабусі та
онуки, які відвідують громадян України, які мають дійсний дозвіл
на проживання на території Данії:
- письмове запрошення приймаючої особи;
k) родичів для відвідування церемонії поховання:
- офіційний документ, який підтверджує факт смерті, а також
підтвердження родинних чи інших зв'язків заявника та померлого;
l) для "відвідання військових і цивільних кладовищ:
- офіційний документ, який підтверджує існування та
збереження могили, а також родинні або інші зв'язки між заявником
та похованою особою;
m) для тих, хто подорожує з метою лікування:
- офіційний документ медичного закладу, який підтверджує
необхідність медичного нагляду в ньому, а також підтвердження
достатніх фінансових ресурсів для оплати медичного лікування.
2. Письмовий запит, згаданий у пункті 1 цієї статті, повинен
містити такі пункти:
a) для запрошеної особи: ім'я та прізвище, дату народження,
стать, громадянство, номер документа, що посвідчує особу, час та
мету подорожі, кількість в'їздів та імена неповнолітніх дітей, які
подорожують із запрошеною особою;
b) для приватної особи, яка запрошує: ім'я, прізвище та
адресу;
с) для юридичної особи, товариства або організації, що
запрошує: повну назву та адресу, а також:
- якщо запит надає організація, необхідно зазначити прізвище
та посаду особи, яка підписує запит;
- якщо особою, що запрошує, є юридична особа, товариство,
представництво або філіал такої юридичної особи або товариство, що
засноване на території Данії, необхідно зазначити реєстраційний
номер, передбачений законодавством Данії.
3. Для категорій осіб, згаданих у пункті 1 цієї статті, усі
категорії віз оформлюються за спрощеною процедурою, що не вимагає
надання будь-якого іншого підтвердження, запрошення чи
обґрунтування мети візиту, як це передбачено законодавством Данії.
Стаття 5. Оформлення багаторазових віз
1. Дипломатичні представництва та консульські установи Данії
оформлюють багаторазові візи строком дії до п'яти років для таких
категорій громадян України:
a) членам органів державної влади та місцевого
самоврядування, Конституційного та Верховного судів, якщо вони не
звільнені від необхідності отримання віз цією Угодою протягом
строку виконання ними службових обов'язків. Строк дії віз буде
обмежений строком повноважень, якщо він становить менше, ніж
5 років;
b) постійним членам офіційних делегацій, які за офіційними
запрошеннями, надісланими українській стороні, регулярно беруть
участь у зустрічах, консультаціях, переговорах та програмах
обміну, а також у заходах, що проводяться міжурядовими
організаціями на території Данії;
c) одному з подружжя та дітям (у тому числі усиновленим)
віком до 21 року або таким, які перебувають на утриманні, та
батькам (у тому числі опікунам), які відвідують громадян України,
що мають дійсний дозвіл на проживання на території Данії; при
цьому строк дії їхньої візи не може перевищувати строку дії
дозволу на проживання;
d) підприємцям та представникам суб'єктів господарювання, які
регулярно подорожують до Данії;
e) журналістам.
2. Дипломатичні представництва та консульські установи Данії
оформлюватимуть багаторазові візи строком до одного року наступним
категоріям громадян України, за умови, що протягом попереднього
року вони отримали, принаймні, одну візу, скористалися нею згідно
із законами стосовно в'їзду та перебування в державі, яку
відвідували, та що є підстави Для запиту стосовно надання
багаторазової візи:
a) водіям, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські
перевезення на територію Данії транспортними засобами,
зареєстрованими в Україні;
b) членам бригад поїздів, рефрижераторів та локомотивів у
міжнародних поїздах, які прямують до території Данії;
c) особам, які беруть участь у науковій, культурній та
мистецькій діяльності, у тому числі в університетських та інших
програмах обміну, та які регулярно подорожують до Данії;
d) учасникам міжнародних спортивних заходів та особам, які їх
супроводжують як такі;
e) учасникам офіційних програм обміну, організованих
містами-побратимами.
3. Дипломатичні представництва та консульські установи Данії
оформлюють багаторазові візи строком не менш ніж на 2 роки та не
більш ніж на 5 років категоріям осіб, зазначеним у пункті 2 цієї
статті, за умови, що протягом двох останніх років вони
скористались однорічними багаторазовими візами згідно із законами
стосовно в'їзду та перебування держави, яку відвідували, та, що
підстави для запиту про надання багаторазової візи все ще існують.
4. Загальний строк перебування на території Данії або
будь-якої Держави - члена Шенгену, про яких йдеться в пунктах 1-3
цієї статті, не повинен перевищувати 90 днів за період 180 днів.
Стаття 6. Плата за оброблення заяв про оформлення віз
1. Плата за оброблення заяв про оформлення віз для громадян
України становить 35 євро.
Зазначена вище сума може бути переглянута відповідно до
процедури, передбаченої пунктом 4 статті 13.
2. У випадку відновлення Україною візового режиму поїздок для
громадян ЄС вартість візи, що стягуватиметься, не буде
перевищувати 35 євро або погодженої суми, якщо вартість буде
переглянута в угоді між Україною та Європейським Співтовариством
про спрощення оформлення віз.
3. Данія стягуватиме оплату в розмірі 70 євро за оформлення
віз у випадках, коли заява про оформлення віз та супровідні
документи були подані заявником протягом трьох днів до
передбачуваної дати його (її) від'їзду. Це положення не
застосовується у випадках, передбачених підпунктами "b", "c", "e",
"f", "j", "k" пункту 4 статті 6 і пунктом 3 статті 7. Для категорій осіб, зазначених в підпунктах "a", "d", "g",
"h", "i", "l" - "n" пункту 4 статті 6 у термінових випадках плата
є такою ж, що передбачена в пункті 1 статті 6.
4. Плата за оброблення заяв про оформлення віз не стягується
з таких категорій осіб:
a) близьких родичів: одного з подружжя, дітей (у тому числі
усиновлених), батьків (у тому числі опікунів), дідусів, бабусь та
онуків, які відвідують громадян України, які мають дійсний дозвіл
на проживання на території Данії;
b) членів офіційних делегацій, які за офіційним запрошенням,
надісланим українській стороні, беруть участь у зустрічах,
консультаціях, переговорах та програмах обміну, а також у заходах,
що проводяться міжурядовими організаціями на території Данії;
c) членів органів державної влади та місцевого
самоврядування, конституційних і верховних судів, якщо ця Угода не
звільняє їх від необхідності отримувати візи;
d) учнів, студентів, аспірантів і вчителів, які їх
супроводжують під час подорожі з метою навчання чи освітньої
підготовки;
e) інвалідів та осіб, які їх супроводжують, якщо в цьому є
необхідність;
f) осіб, які надали документи, що свідчать про необхідність
їхньої подорожі з гуманітарних міркувань, у тому числі для
одержання невідкладного медичного лікування, та особа, які її
супроводжує, або з метою участі в похоронах близького родича, або
з метою відвідання тяжкохворого близького родича;
g) учасників міжнародних спортивних заходів та осіб, які їх
супроводжують;
h) учасників наукових, культурних та мистецьких заходів, у
тому числі університетських та інших програм обміну;
i) учасників офіційних програм обміну, організованих
містами-побратимами;
j) журналістів;
k) пенсіонерів;
l) водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські
перевезення на територію держав-членів транспортними засобами,
зареєстрованими в Україні;
m) членів бригад поїздів, рефрижераторів та локомотивів у
міжнародних поїздах, які прямують до території держав-членів;
n) дітей віком до 18 років і дітей віком до 21 року, які
знаходяться на утриманні.
Стаття 7. Тривалість процедури оброблення
заяв про оформлення віз
1. Дипломатичні представництва та консульські установи Данії
приймають рішення стосовно запиту на оформлення візи протягом 10
календарних днів з дати отримання заяви та документів, необхідних
для оформлення візи.
2. Строк розгляду заяви про оформлення візи може бути
подовжено до 30 календарних днів в окремих випадках, зокрема, у
випадку необхідності здійснення подальшої перевірки наданих
документів.
3. У термінових випадках строк розгляду заяви про оформлення
візи може бути скорочено до двох робочих днів або менше.
Стаття 8. Виїзд у випадку втрати
або викрадення документів
Громадяни України та Данії, які втратили документи, що
посвідчують їхню особу, або ті, у кого такі документи були
викрадені під час їхнього перебування на території України або
Данії, можуть залишити цю територію на підставі дійсних
документів, що посвідчують їхню особу, та надають право на перетин
державного кордону, оформлених їм дипломатичними представництвами
або консульськими установами України чи Данії або держав - членів
ЄС, без наявності візи чи іншого дозволу.
Стаття 9. Подовження строку дії візи
за виняткових обставин
Громадяни України, які через форс-мажорні обставини не мають
можливості залишити територію Данії у строки, зазначені в їхніх
візах, мають право на безоплатне подовження строку дії віз на
строк, необхідний для їхнього повернення в країну їхнього
проживання, відповідно до законодавства Королівства Данії.
Стаття 10. Дипломатичні паспорти
1. Громадяни України, які мають дійсні дипломатичні паспорти,
можуть в'їжджати, виїжджати та прямувати транзитом через території
держав - членів Шенгену без віз.
2. Особи, зазначені в пункті 1 цієї статті, можуть перебувати
на території Данії або держав - членів Шенгену протягом періоду,
що не перевищує 90 днів, протягом періоду в 180 днів.
Стаття 11. Територіальна дія віз
Відповідно до національного законодавства стосовно
національної безпеки Данії, а також правил ЄС, які передбачають
оформлення віз з обмеженою територіальною дією, громадяни України
мають право на подорожування територією Шенгенського простору на
рівних умовах з громадянами Данії.
Стаття 12. Моніторинг Угоди
Представники Договірних Сторін зустрічаються в разі
необхідності, за вимогою однієї з Договірних Сторін, для
обговорення імплементації Угоди, і, у випадку необхідності,
пропонують доповнення до цієї Угоди, зокрема в світлі змін до
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення
оформлення віз.
Стаття 13. Прикінцеві положення
1. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця
після дати останнього письмового повідомлення про виконання
Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання нею чинності.
2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, ця Угода
набирає чинності не раніше дати набрання чинності Угодою між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про
реадмісію осіб ( 208_017 ), якщо остання набере чинності пізніше
дати, про яку йдеться в пункті 1 цієї статті.
3. Ця Угода укладається на невизначений термін, якщо її дія
не буде припинена відповідно до пункту 6 цієї статті.
4. До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Договірних
Сторін можуть уноситися зміни, які набирають чинності з дати
отримання останнього письмового повідомлення Договірними Сторонами
про виконання необхідних внутрішньодержавних процедур.
5. Кожна Договірна Сторона може зупинити дію цієї Угоди або
її окремих положень з міркувань підтримання громадського порядку,
захисту національної безпеки або охорони здоров'я населення.
Рішення про зупинення повинно бути повідомлено іншій Договірній
Стороні не пізніше ніж за 48 годин до вступу його в силу.
Договірна Сторона, яка зупинила дію цієї Угоди, у випадку, коли
передумови для зупинення перестали існувати, повинна невідкладно
повідомити іншій Договірній Стороні про поновлення дії Угоди.
6. Дія цієї Угоди може бути припинена кожною з Договірних
Сторін шляхом письмового повідомлення іншій Договірній Стороні.
Угода втрачає чинність через 90 днів з дати отримання такого
повідомлення.
Учинено в м. Копенгаген 16 березня 2007 року у двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У випадку будь-яких розбіжностей у
тлумаченні текст англійською мовою матиме перевагу.
За Кабінет За Уряд
Міністрів України Королівства Данія
(підпис) (підпис)

Декларація Данії стосовно оформлення
короткострокових віз для відвідання військових
і цивільних кладовищ
Дипломатичні представництва та консульські установи Данії, як
правило, оформлюють короткострокові візи на строк, що не перевищує
14 днів, особам, які мають на меті відвідання військових і
цивільних кладовищ.

{ Угоду додано до Постанови КМ N 1138 ( 1138-2007-п ) від
19.09.2007 }вгору