Документ 208_011, чинний, поточна редакція — Підписання від 01.06.1994

               Угода 
між Міністерством охорони навколишнього
природного середовища України та Міністерством
навколишнього середовища Данії про співробітництво
в галузі охорони навколишнього середовища

Дата підписання: 01.06.1994 Дата набуття чинності: 01.06.1994
Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України та Міністерство навколишнього середовища Данії, що надалі
іменуються "Сторони", погодилися про наступне:
Стаття 1
Обидві Сторони будуть розвивати та сприяти співробітництву,
пов'язаному із спеціальними проектами, що спрямовані на передачу
знань та технологій в галузі охорони навколишнього середовища.
Співробітництво буде базуватися на прямому двосторонньому
співробітництві між залученими установами та іншими зацікавленими
сторонами, включаючи підприємства, інститути та організації, фонди
та приватних осіб.
Стаття 2
Предметами співробітництва в основному будуть:
- навчання спеціалістів та освіта,
- екологічні аспекти в енергетичній промисловості,
- промисловість і відходи,
- управління водними ресурсами та захист підземних вод,
- екологічні аспекти у сільському господарстві,
- збереження живої природи,
- економічні та адміністративні аспекти охорони навколишнього
середовища,
- реабілітація забруднених земель,
- впровадження системи екологічного моніторингу, включаючи
систему радіаційного моніторингу зі спеціальним наголосом на
системі раннього оповіщення про радіаційні аварії, сумісні з
діючими західними системами.
Кваліфіковані проекти, що виходять за межі цих предметів,
можуть бути також обговорені.
Проекти, що мають за мету попередження шкоди навколишньому
середовищу або вирішення вже існуючих проблем, покриваються цією
Угодою. У галузі контролю забруднення, особлива увага буде
приділятися вдосконаленню впровадження нових технологій, знижуючих
забруднення навколишнього середовища, або їх застосуванню.
Стаття 3
Сторони будуть здійснювати таке співробітництво шляхом:
- спільних проектів та програм,
- обміну інформацією та документацією,
- організації конференцій, консультацій, семінарів та
зустрічей експертів,
- обміну спеціалістами або стажистами, а також такими іншими
шляхами, які можуть бути спільно узгоджені.
Стаття 4
У межах дії цієї Угоди українські та датські підприємства,
інститути або організації можуть створювати спільні програми
та/або проекти у галузі охорони навколишнього середовища.
Стаття 5
З метою забезпечення ефективного втілення положень цієї Угоди
Сторони створять постійну Українсько-Датську робочу групу. Робоча
група буде також форумом з питань навколишнього середовища, які не
пов'язані зі спеціальними проектами.
Засідання Робочої групи, за обопільною згодою, будуть
проходити в Україні або Данії за необхідності. Ці засідання
будуть, коли необхідно, стосуватися спеціальних проектів.
Стаття 6
Кошти на транспортні витрати експертів, які беруть участь у
засіданнях Робочої групи, будуть покриватися Стороною, що
відряджає, окрім спеціально узгоджених індивідуальних випадків.
Кошти на перебування та переїзди у приймаючій країні будуть
покриватися приймаючою Стороною.
Періодичні зустрічі Українсько-Датської робочої групи будуть
узгоджуватися попередніми спільними домовленостями між Сторонами.
Стаття 7
Всі подальші переговори, необхідні для впровадження цієї
Угоди, будуть проводитися від України - Міністерством охорони
навколишнього природного середовища в Києві, від Данії -
Міністерством навколишнього середовища в Копенгагені, які будуть
визначати своїх представників.
Стаття 8
Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань, раніше взятих
Сторонами перед третіми сторонами.
Стаття 9
Ця Угода набере чинності з моменту підписання і буде чинною
протягом п'яти років. Вона може бути змінена або покращена за
взаємною письмовою згодою обох Сторін.
Стаття 10
Укладено в Копенгагені 1 червня 1994 року, у двох
примірниках, кожний українською, датською та англійською мовами,
при цьому англійський текст є контрольним.
За Міністерство охорони За Міністерство
навколишнього природного навколишнього
середовища України середовища Данії
(підпис) (підпис)
Юрій Костенко Свенд Оукен
Міністр Міністрвгору