Угода між Урядом України та Урядом Королівства Данія про повітряне сполучення
Данія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 27.03.2001
Документ 208_010, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2005, підстава - 994_743

               Угода 
між Урядом України та Урядом Королівства
Данія про повітряне сполучення

{ Про зміни до Угоди додатково див.Угоду ( 994_743 )
від 01.12.2005 }

Дата підписання: 27.03.2001 Дата набуття чинності: 27.03.2001
Уряд України та Уряд Королівства Данія, далі Договірні
Сторони,
будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) та Угоди про транзит при міжнародних повітряних
сполученнях ( 995_146 ), відкритих для підписання в Чикаго сьомого
грудня 1944 року, та
бажаючи укласти Угоду відповідно до згаданої Конвенції
( 995_038 ), з головною метою встановлення регулярних повітряних
сполучень між їх відповідними територіями,
погодились про таке:
СТАТТЯ 1
ВИЗНАЧЕННЯ
У цій Угоді:
(a) Термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), відкриту для підписання в Чикаго
сьомого грудня 1944 року та включає будь-який Додаток ( 995_655 ),
прийнятий згідно з Статтею 90 цієї Конвенції, та будь-яку поправку
до Додатків або Конвенції згідно з її Статтями 90 та 94, оскільки
ці Додатки та поправки прийняті обома Договірними Сторонами;
(b) термін "авіаційні власті" означає щодо України Авіаційну
адміністрацію Міністерства транспорту України, а щодо Королівства
Данія - Міністерство транспорту Королівства Данія; або в обох
випадках будь-яку особу чи орган, які уповноважені здійснювати
функції, які в цей час виконуються вищезгаданими властями;
(c) термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначене відповідно до Статті 3 цієї
Угоди;
(d) терміни "територія", "повітряні сполучення", "міжнародне
повітряне сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з
некомерційними цілями" мають значення, викладені в Статтях 2 та 96
Конвенції ( 995_038 );
(e) "Угода" означає цю Угоду, Додатки до неї та будь-які
поправки до неї;
(f) "Додаток" означає Додатки до цієї Угоди, або Додатки,
змінені відповідно до положень пункту 2 Статті 17 цієї Угоди.
Додатки становлять невід'ємну частину цієї Угоди, і всі посилання
на Угоду будуть включати посилання на Додатки, якщо тільки не
передбачено інакше;
(g) термін "тариф" означає ціни, які сплачуються за
перевезення пасажирів, багажу та вантажу, та умови, згідно з якими
ці ціни застосовуються, включаючи ціни й умови за інші послуги,
надані перевізником у зв'язку з повітряним перевезенням, і
включаючи винагороду, надану агентствам, та її умови, але за
винятком винагороди й умов за перевезення пошти;
(h) термін "збір за користування" означає збір, що
встановлений для авіапідприємств компетентними органами за
користування аеропортом чи аеронавігаційними засобами стосовно
повітряних суден, пасажирів та вантажу;
(i) термін "договірні лінії" застосовується до повітряних
сполучень, що встановлюються згідно з цією Угодою;
(j) термін "встановлені маршрути" означає повітряні
сполучення, вказані у Додатку.
СТАТТЯ 2
ПРАВА ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕНЬ
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні для
здійснення міжнародних повітряних сполучень авіапідприємством або
авіапідприємствами, призначеними іншою Договірною Стороною, такі
права:
(a) здійснювати політ без посадки через свою територію;
(b) здійснювати зупинки на своїй території з некомерційними
цілями;
(c) здійснювати зупинки на згаданій території в пунктах,
вказаних у Додатку до цієї Угоди, з метою прийняття на борт та
зняття міжнародного завантаження, що перевозиться окремо або
комбіновано (пасажири, вантаж і пошта).
2. Зазначене в пункті 1 цієї Статті не буде розглядатися як
привілей призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони
приймати на борт на території іншої Договірної Сторони пасажирів,
вантаж та пошту для перевезення за винагороду чи на умовах оренди
до іншого пункту на території цієї Договірної Сторони.
3. Авіапідприємства кожної Договірної Сторони, інші, ніж ті,
що призначаються згідно з Статтею 3 цієї Угоди, також будуть
користуватися правами, вказаними в пункті 1 (a) і (b) цієї Статті.
СТАТТЯ 3
ПРИЗНАЧЕННЯ АВІАПІДПРИЄМСТВ
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне чи
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах та відкликати чи змінити такі призначення,
письмово повідомивши про це іншу Договірну Сторону.
2. Після одержання такого призначення інша Договірна Сторона
відповідно до положень пунктів (3) та (4) цієї Статті без затримки
надасть кожному призначеному авіапідприємству або
авіапідприємствам відповідний дозвіл на польоти.
3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони можуть зажадати
від авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною,
доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені згідно
з законами та правилами, які звичайно та обгрунтовано
застосовуються такими властями при здійсненні міжнародних
повітряних сполучень відповідно до положень Конвенції ( 995_038 ).
4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на польоти, вказаного в пункті (2) цієї Статті, або
встановити такі умови, які може вважати необхідними при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, вказаними в
Статті 2, у будь-якому випадку, коли вона не має задовільних
доказів того, що фактичний контроль над цим авіапідприємством
здійснюється на території іншої Договірної Сторони, та що
авіапідприємство є корпоративним та має основне місце діяльності
на згаданій території.
5. Коли авіапідприємство призначене таким чином та отримало
дозвіл, воно може розпочати експлуатацію договірних ліній за
умови, що авіапідприємство дотримується всіх положень цієї Угоди.
СТАТТЯ 4
СКАСУВАННЯ, ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ТА
ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ
1. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити у дозволі
на виконання польотів чи скасувати його або тимчасово припинити
користування авіапідприємством, призначеним іншою Договірною
Стороною, правами, вказаними в Статті 2 цієї Угоди, або встановити
такі умови, які вона може вважати необхідними при користуванні
цими правами:
(a) у будь-якому випадку, коли вона не має задовільних
доказів того, що фактичний контроль над цим авіапідприємством
здійснюється на території іншої Договірної Сторони, яка призначила
авіапідприємство, та це авіапідприємство є корпоративним і має
своє основне місце діяльності на згаданій території;
(b) у випадку недотримання цим авіапідприємством законів та
правил Договірної Сторони, яка надає ці права; або
(c) у випадку, коли авіапідприємство іншим чином не може
здійснювати експлуатацію відповідно до умов, передбачених цією
Угодою.
2. Якщо негайне скасування чи тимчасове припинення дозволу на
польоти, згаданого в пункті (1) цієї Статті, або встановлення
умов, що викладені в ній, не є необхідним для запобігання
подальшим порушенням законів та правил, таке право буде
використано лише після консультації з іншою Договірною Стороною.
У цьому випадку консультації відбудуться протягом тридцяти
(30) днів з дати одержання іншою Договірною Стороною такого запиту
у письмовій формі.
СТАТТЯ 5
КОРИСТУВАННЯ АЕРОПОРТАМИ ТА ЗАСОБАМИ
1. Будь-яка Договірна Сторона не буде встановлювати до
стягнення з призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони
збори за користування, які перевищуватимуть ті, котрі
встановлюються для стягнення з її власних авіапідприємств, що
здійснюють перевезення між територіями Договірних Сторін.
Будь-який збір за користування аеронавігаційними засобами,
який встановлюється при виконанні призначеними авіапідприємствами
однієї Договірної Сторони міжнародних перевезень, обгрунтовано
відповідатиме вартості послуг, наданих відповідному призначеному
авіапідприємству, та встановлюватиметься згідно з відповідними
керівними документами, прийнятими Міжнародною організацією
цивільної авіації (ІКАО).
2. Під час експлуатації договірних ліній призначеним
авіапідприємствам обох Договірних Сторін будуть надаватися рівні
умови користування аеропортами, а також усіма іншими засобами,
котрі контролюються аеропортами.
3. Кожна Договірна Сторона буде сприяти проведенню
консультації щодо зборів за користування між її компетентними
органами, що встановлюють збори, та авіапідприємствами, які
користуються послугами та засобами, наданими цими органами, що
встановлюють збори, та, коли це можливо, з використанням
організацій, які представляють ці авіапідприємства. Обгрунтоване
повідомлення з будь-якими пропозиціями щодо зміни таких зборів
повинно бути надіслане таким користувачам, щоб забезпечити їм
можливість висловити свою думку до встановлення зборів. Кожна
Договірна Сторона буде, крім того, сприяти обміну відповідною
інформацією щодо таких зборів між своїми компетентними органами,
що встановлюють збори, і такими користувачами.
СТАТТЯ 6
МИТО
1. Повітряні судна призначених авіапідприємств будь-якої
Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні повітряні
сполучення, а також їх комплектне обладнання, запаси палива та
мастильних матеріалів і бортові запаси (включаючи продукти
харчування, напої та тютюнові вироби), що знаходяться на борту
таких повітряних суден, будуть звільнені від сплати всіх мит,
зборів за огляд та інших подібних податків або такс по прибутті на
територію іншої Договірної Сторони за умови, що таке обладнання та
запаси залишаються на борту повітряного судна до моменту їх вивозу
у зворотному напрямку.
2. Від сплати мит, зборів та податків, згаданих у пункті 1
цієї Статті, за винятком зборів, що обгрунтовані вартістю наданого
обслуговування, також будуть звільнені:
(a) бортові запаси, які ввозяться на територію Договірної
Сторони або постачаються на ній, та приймаються на борт у межах
обгрунтованих лімітів для використання на борту відправленого
повітряного судна призначеного авіапідприємства іншої Договірної
Сторони, яке здійснює міжнародне повітряне сполучення; та
(b) запасні частини, включаючи двигуни, які ввозяться на
територію Договірної Сторони для технічного обслуговування чи
ремонту повітряних суден призначеного авіапідприємства іншої
Договірної Сторони, що використовуються в міжнародному повітряному
сполученні; та
(c) паливо, мастильні матеріали та споживчі технічні запаси,
які ввозяться на територію Договірної Сторони або постачаються на
ній для використання на борту повітряного судна призначеного
авіапідприємства іншої Договірної Сторони, яке здійснює міжнародне
повітряне сполучення, навіть якщо ці запаси будуть
використовуватися на частині польоту, що виконується над
територією Договірної Сторони, де вони прийняті на борт.
3. До обладнання і запасів, вказаних в пунктах (1) і (2) цієї
Статті, може бути висунута вимога зберігання їх під митним
наглядом або контролем відповідних органів.
4. Звільнення, передбачені цією Статтею, будуть також
застосовуватися у випадках, коли призначені авіапідприємства
однієї Договірної Сторони уклали угоди з іншим авіапідприємством
чи авіапідприємствами щодо позичання чи передачі на території
іншої Договірної Сторони найменувань, зазначених у пунктах (1) і
(2) цієї Статті за умови, що такому іншому авіапідприємству чи
авіапідприємствам іншою Договірною Стороною також надані такі
звільнення.
5. Необхідні документи призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони будуть звільнені від сплати всіх мит і такс на
території іншої Договірної Сторони.
СТАТТЯ 7
ЗБЕРІГАННЯ БОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАПАСІВ
Комплектне бортове обладнання, а також матеріали та запаси,
які знаходяться на борту повітряного судна будь-якої Договірної
Сторони, можуть бути вивантажені на території іншої Договірної
Сторони тільки за згодою митних властей цієї території. У такому
випадку вони можуть бути розміщені під наглядом згаданих органів
до моменту їх вивозу у зворотному напрямку або отримання іншого
призначення згідно з митними правилами.
СТАТТЯ 8
ПРАВИЛА ЩОДО В'ЇЗДУ
1. Пасажири прямого транзиту через територію будь-якої
Договірної Сторони будуть підлягати лише спрощеному митному та
імміграційному контролю. Багаж та вантаж прямого транзиту будуть
звільнені від сплати мит та інших подібних податків.
2. Закони і правила однієї Договірної Сторони, що визначають
в'їзд, огляд, транзит, імміграцію, паспортний, митний огляд, а
також щодо валюти та карантину будуть додержуватися призначеним
авіапідприємством або авіапідприємствами іншої Договірної Сторони
та його екіпажами, пасажирами і поширюватися на його вантаж і
пошту під час транзиту, допуску до території такої Договірної
Сторони, відправлення з неї та під час перебування в її межах.
СТАТТЯ 9
НАДАННЯ ЄМНОСТІ
1. Призначеним авіапідприємствам кожної Договірної Сторони
буде надана справедлива та рівна можливість здійснення повітряних
сполучень за будь-яким маршрутом, визначеним у Додатку до цієї
Угоди.
2. Під час експлуатації договірних ліній по маршрутах,
визначених у Додатку до цієї Угоди, призначені авіапідприємства
будь-якої Договірної Сторони повинні приймати до уваги інтереси
призначеного авіапідприємства або авіапідприємств іншої Договірної
Сторони, щоб не зашкодити повітряним перевезенням, які
здійснюються останнім авіапідприємством або авіапідприємствами.
3. Призначене авіапідприємство, яке експлуатує договірні
лінії, матиме першочерговою метою надання такої ємності, яка
відповідала б існуючим та обгрунтовано очікуваним потребам у
перевезеннях пасажирів, пошти та вантажу з/до території Договірної
Сторони, яка призначає авіапідприємство.
СТАТТЯ 10
ОБМІН СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ
Авіаційні власті однієї Договірної Сторони будуть за запитом
надавати авіаційним властям іншої Договірної Сторони такі
періодичні або інші статистичні дані, які можуть обгрунтовано
вимагатися з метою перегляду ємності, що надається на договірних
лініях призначеним авіапідприємством або авіапідприємствами першої
Договірної Сторони.
Такі статистичні дані повинні містити всю інформацію, що
необхідна для визначення обсягу перевезень, здійснених
авіапідприємством або авіапідприємствами по договірних лініях.
СТАТТЯ 11
ТАРИФИ
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії повинні
встановлюватися на розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи собівартість експлуатації, помірний прибуток,
показники обслуговування (такі, як стандарти оперативності та
рівня обслуговування) та тарифи, які встановлені іншим
авіапідприємством.
2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, можуть бути
погоджені між відповідними призначеними авіапідприємствами по
кожному з встановлених маршрутів з використанням консультації з
іншими авіапідприємствами, які експлуатують цей маршрут або його
частину. Погоджені таким чином тарифи будуть підлягати
затвердженню авіаційних властей Договірних Сторін.
Однак призначені авіапідприємства не можуть бути звільнені
від обов'язку подання будь-яких тарифів, також як і авіаційні
власті від їх затвердження.
3. Тарифи, зазначені в пункті 1, повинні подаватися
авіаційним властям Договірних Сторін для затвердження не менш ніж
за шістдесят (60) днів до запропонованої дати їх введення за
винятком, коли згадані власті згодні скоротити цей період в
особливих випадках.
4. Затвердження тарифів може здійснюватися прискорено; або,
якщо будь-які авіаційні власті не виказали незгоди протягом
тридцяти (30) днів від дати отримання відповідно до пункту 3 цієї
Статті, тарифи будуть вважатися затвердженими. У випадку, якщо
період для подання скорочується, як передбачено у пункті 3,
авіаційні власті можуть домовитися, що період, протягом якого про
будь-яке незатвердження може бути повідомлено, буде скорочено
відповідно.
5. Якщо будь-які авіаційні власті виказали своє
незатвердження відповідно до пункту 4 цієї Статті, авіаційні
власті Договірних Сторін повинні намагатися погодити тарифи. З
цією метою одна Договірна Сторона може протягом 30 днів з дати
подання повідомлення про незатвердження запитати консультацій між
авіаційними властями Договірних Сторін, які повинні розпочатися
протягом 30 днів з дати, коли інша Договірна Сторона отримує такий
письмовий запит.
6. Якщо авіаційні власті не можуть досягти згоди щодо
затвердження будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 2
цієї Статті, або з встановленням тарифу згідно з пунктами 3 та 5,
спір буде врегульовано відповідно до положень Статті 17 цієї
Угоди.
7. Тарифи, встановлені відповідно до положень цієї Статті,
будуть залишатися в дії доти, доки не будуть встановлені нові
тарифи відповідно до положень цієї Статті.
Під час затвердження тарифів авіаційні власті Договірної
Сторони можуть, однак, додати до свого затвердження такі дати
вичерпання строку дії, які вони вважають прийнятними. Коли тариф
має дату вичерпання строку дії, він буде залишатися в дії до
відповідної дати вичерпання її строку, якщо тільки тариф не
відкликано відповідним авіапідприємством чи авіапідприємствами,
або тариф, що замінює попередній, не поданий і не затверджений до
дати вичерпання строку дії.
Коли тариф затверджується без дати вичерпання строку дії, та
коли новий тариф не поданий і не затверджений, цей тариф буде
залишатися в дії доти, доки авіаційні власті відповідної
Договірної Сторони не надішлють повідомлення відповідному
авіапідприємству(ам) про закінчення строку дії свого затвердження.
Таке повідомлення повинно бути надіслане не менш ніж за дев'яносто
(90) днів до передбаченої дати вичерпання строку дії тарифу.
8. Жоден тариф не буде введено в дію, якщо авіаційні власті
будь-якої Договірної Сторони не затвердили його.
СТАТТЯ 12
ПРЕДСТАВНИЦТВО АВІАПІДПРИЄМСТВА ТА ПЕРЕКАЗ
ПРИБУТКІВ
1. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству чи авіапідприємствам іншої Договірної Сторони, на
основі взаємності, право утримувати на її території свої
представництва, включаючи офіси, адміністративний, комерційний і
технічний персонал, які можуть бути необхідними для потреб
відповідного призначеного авіапідприємства.
2. Призначене авіапідприємство або авіапідприємства обох
Договірних Сторін матимуть право здійснювати продаж авіаперевезень
на території іншої Договірної Сторони як безпосередньо, так і
через агентів. Договірні Сторони не будуть обмежувати право
призначеного авіапідприємства чи авіапідприємств кожної Договірної
Сторони продавати та право будь-якої особи купувати таке
перевезення за місцеву або будь-яку вільно конвертовану валюту.
Також Договірні Сторони не будуть обмежувати право призначених
авіапідприємств оплачувати у місцевій або у будь-якій вільно
конвертованій валюті свої місцеві видатки, що виникають,
відповідно до національних правил Договірних Сторін.
3. Кожне призначене авіапідприємство відповідно до
застосовних законів та правил Договірної Сторони матиме право
конвертувати і переказувати за поданням до своєї країни місцеві
прибутки, що залишаються після оплати місцевих видатків.
Конвертація та переказ будуть здійснюватися без обмежень за
курсом обміну, що застосовується при поточних операціях і діє на
момент, коли такі прибутки представлені для конвертації та
переказу, та не будуть підлягати застосуванню будь-яких зборів,
які звичайно стягуються банками за виконання такої конвертації і
переказу. Призначені авіапідприємства матимуть право вільно
переказувати прибутки у вільно конвертованих валютах.
СТАТТЯ 13
ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗКЛАДІВ РЕЙСІВ
1. Авіапідприємство чи авіапідприємства, призначені однією
Договірною Стороною, будуть подавати програми перевезень для
затвердження авіаційним властям іншої Договірної Сторони не менш
ніж за сорок п'ять (45) днів до початку експлуатації. Програма
повинна містити, зокрема, розклади, частоту сполучень та типи
повітряних суден, що будуть використовуватися.
2. Будь-які зміни, що вносяться в затверджену програму
повітряних перевезень пізніше, також будуть подаватися на
затвердження.
СТАТТЯ 14
АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА
1. Кожна Договірна Сторона підтверджує, що її зобов'язання
перед іншою Договірною Стороною захищати безпеку цивільної авіації
від актів незаконного втручання є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Кожна Договірна Сторона буде, зокрема, діяти відповідно до
положень з авіаційної безпеки "Конвенції про злочини та деякі інші
акти, що здійснюються на борту повітряних суден", підписаної в
Токіо 14 вересня 1963 року ( 995_244 ), "Конвенції про боротьбу з
незаконним захопленням повітряних суден", підписаної в Гаазі 16
грудня 1970 року ( 995_167 ), "Конвенції про боротьбу з
незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації",
підписаної в Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ) та
"Протоколу про боротьбу з незаконними актами насильства в
аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію",
підписаного в Монреалі 24 лютого 1988 року ( 995_269 ), який є
додатковим до "Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації", підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року.
2. Кожній Договірній Стороні на її прохання надаватиметься
вся необхідна допомога іншою Договірною Стороною для запобігання
актам незаконного захоплення цивільних повітряних суден та іншим
протиправним діям, спрямованим проти безпеки таких повітряних
суден, їх пасажирів та екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних
засобів, а також будь-якій іншій загрозі безпеці цивільної
авіації.
3. Договірні Сторони у своїх взаєминах будуть діяти
відповідно до застосовних положень з авіаційної безпеки,
встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації та
визначених як Додатки ( 995_655 ) до Конвенції про Міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), відкритої для підписання в Чикаго 7
грудня 1944 року. Кожна Договірна Сторона буде вимагати, щоб
експлуатанти повітряних суден її реєстрації та експлуатанти
повітряних суден, які постійно базуються чи мають основне місце
діяльності на її території, та експлуатанти аеропортів на її
території діяли згідно з такими положеннями з авіаційної безпеки.
4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті (3) цієї Статті положень з
авіаційної безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною
щодо входу на територію цієї іншої Договірної Сторони, перебування
в межах її території або виходу з неї. Кожна Договірна Сторона
забезпечить вживання необхідних заходів, що ефективно
застосовуються в межах її території для захисту повітряних суден
та огляду пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових
запасів перед та під час прийняття на борт чи навантаження. Кожна
Договірна Сторона також доброзичливо розгляне будь-яке прохання
іншої Договірної Сторони щодо вживання спеціальних заходів безпеки
у випадку конкретної загрози.
5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, Договірні
Сторони будуть надавати одна одній допомогу шляхом полегшення
зв'язку та вживання інших відповідних заходів, спрямованих на
швидке та безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
СТАТТЯ 14 біс
БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ
1. Кожна Договірна Сторона може у будь-який час запитати
консультацій стосовно стандартів з безпеки польотів у будь-якій
сфері стосовно екіпажів, повітряних суден чи їх експлуатації,
прийнятих іншою Договірною Стороною. Такі консультації відбудуться
протягом 30 (тридцяти) днів з дати запиту.
2. Якщо після проведення таких консультацій одна Договірна
Сторона виявить, що інша Договірна Сторона неефективно
дотримується та контролює дотримання стандартів з безпеки польотів
у таких сферах, які принаймні дорівнюють мінімальним стандартам,
встановленим на той час, згідно з Конвенцією ( 995_038 ), перша
Договірна Сторона повідомить іншу Договірну Сторону про виявлені
відхилення та заходи, вживання яких вона вважатиме за необхідне
для досягнення відповідності цим мінімальним стандартам, а інша
Договірна Сторона повинна внести корективи. Нездатність іншої
Договірної Сторони вжити відповідних заходів протягом (15)
п'ятнадцяти днів, або протягом довшого періоду, який буде
погоджений, становитиме підстави для застосування Статті 4 цієї
Угоди.
3. Враховуючи зобов'язання, зазначені у Статті 33 Конвенції
( 995_038 ), погоджено, що будь-які повітряні судна, які
експлуатуються авіапідприємством або авіапідприємствами однієї
Договірної Сторони при виконанні перевезень на територію іншої
Договірної Сторони або з неї, можуть під час перебування на
території іншої Договірної Сторони стати об'єктом інспектування
уповноваженими представниками іншої Договірної Сторони, яке
проводиться на борту та навколо повітряного судна, з метою
перевірки як чинності бортових документів, так і документів
екіпажу та очевидного стану повітряного судна та його обладнання
(у цій Статті далі "інспектування на стоянці") за умови, що це не
призведе до необгрунтованої затримки.
4. Якщо в результаті будь-якої інспекції на стоянці чи серії
інспекцій на стоянці виникає:
(a) серйозне занепокоєння, що повітряне судно чи експлуатація
повітряного судна не відповідає мінімальним стандартам,
встановленим на той час згідно з Конвенцією ( 995_038 ), або
(b) серйозне занепокоєння, що відсутні ефективне впровадження
та дотримання стандартів з безпеки польотів, встановлених на той
час згідно з Конвенцією ( 995_038 ),
Договірна Сторона, яка здійснює інспекцію, з дотриманням
Статті 33 Конвенції ( 995_038 ), може дійти висновку, що вимоги,
згідно з якими посвідчення або свідоцтва щодо того повітряного
судна або його екіпажу, які були видані або визнані дійсними, чи
вимоги, відповідно до яких це повітряне судно експлуатується, не
відповідають або перевищують мінімальні стандарти, встановлені
згідно з Конвенцією.
5. У випадку відмови представником авіапідприємства однієї
Договірної Сторони у доступі до повітряного судна цього
авіапідприємства для проведення інспекції згідно з пунктом (3),
інша Договірна Сторона буде вільна дійти висновку, що серйозні
занепокоєння стосовно відхилень від стандартів з безпеки польотів,
згадані у пункті 4 вище, існують, та зробити висновок, зазначений
у пункті 4.
6. Кожна Договірна Сторона зберігає за собою право негайно
призупинити дозвіл авіапідприємства чи авіапідприємств іншої
Договірної Сторони на виконання польотів або змінити його умови у
випадку, якщо перша Договірна Сторона дійде висновку в результаті
проведення інспекції на стоянці, серії інспекцій на стоянці,
відмови у проведенні інспекції на стоянці, консультації або іншим
чином, за умови, що негайні дії є необхідними для забезпечення
безпеки польотів.
7. Будь-яка дія однієї Договірної Сторони згідно з
вищезазначеним пунктом 2 або 6 припинятиметься, як тільки підстава
для вживання заходів усунена.
СТАТТЯ 15
КОНСУЛЬТАЦІЯ
Кожна Договірна Сторона може у будь-який час запитати
проведення консультацій щодо втілення в життя, тлумачення чи
застосування цієї Угоди або додержання положень цієї Угоди.
Такі консультації, які можуть проводитися між авіаційними
властями, повинні розпочатися протягом шістдесяти (60) днів з дати
отримання іншою Договірною Стороною письмового запиту, якщо тільки
Договірними Сторонами не погоджено інше.
СТАТТЯ 16
ПОПРАВКИ
1. Якщо одна з Договірних Сторін бажає змінити будь-яке
положення цієї Угоди, вона може запитати консультації з іншою
Договірною Стороною; така консультація, яка може проводитися між
авіаційними властями шляхом переговорів або заочно, повинна
розпочатися протягом шістдесяти (60) днів з дати отримання запиту,
якщо тільки Договірними Сторонами не погоджено інше. Будь-які
поправки, погоджені таким чином, набудуть чинності після їх
затвердження відповідно до конституційних процедур обох Договірних
Сторін і підтвердження шляхом обміну дипломатичними нотами.
2. Зміни щодо Додатків до цієї Угоди можуть бути внесені
шляхом безпосереднього погодження між авіаційними властями
Договірних Сторін.
СТАТТЯ 17
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
1. Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір щодо
тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, у першу
чергу, будуть намагатися врегулювати його шляхом переговорів.
2. Якщо Договірні Сторони не можуть досягти врегулювання
спору шляхом переговорів, вони можуть домовитись про передачу
права вирішення спору одному арбітру, або спір для врегулювання,
за проханням будь-якої Договірної Сторони, може бути винесений на
розгляд суду в складі трьох арбітрів, по одному з яких призначає
кожна Договірна Сторона, а третій призначається цими двома. Кожна
з Договірних Сторін повинна призначити арбітра протягом шістдесяти
(60) днів з дати одержання будь-якою Договірною Стороною від іншої
повідомлення по дипломатичних каналах з проханням арбітражного
врегулювання спору, а третього арбітра повинно бути призначено
протягом наступних шістдесяти (60) днів. Якщо будь-яка з
Договірних Сторін не може призначити арбітра протягом
встановленого періоду, або якщо третього арбітра не призначено
протягом встановленого періоду, Президент Ради Міжнародної
організації цивільної авіації може, на прохання будь-якої
Договірної Сторони, призначити арбітра чи арбітрів, як того
потребує справа. У всіх випадках третій арбітр повинен бути
громадянином третьої держави, він буде діяти як президент
арбітражу і визначати місце, де буде проводитися арбітражне
засідання. Якщо Президент вважає, що він є громадянином держави,
яка не може розглядатися нейтральною відносно спору, Перший
віце-президент, який не може бути усунений з цієї причини, зробить
призначення. Арбітражний суд винесе рішення більшістю голосів.
3. Витрати суду будуть розподілені нарівно між Договірними
Сторонами.
4. Договірні Сторони зобов'язуються виконати будь-яке
рішення, винесене згідно з пунктом (2) цієї Статті.
5. Якщо і доти, доки одна з Договірних Сторін не виконує
будь-яке рішення згідно з пунктом (2) цієї Статті, інша Договірна
Сторона може обмежити, відмовити в наданні або скасувати будь-які
права або привілеї, які вона надала на виконання цієї Угоди
Договірній Стороні, що не виконує рішення, або призначеному
авіапідприємству чи авіапідприємствам, що не виконують рішення.
СТАТТЯ 18
РЕЄСТРАЦІЯ
Ця Угода і Додатки до неї, а також будь-які поправки до них
будуть зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
СТАТТЯ 19
ВТРАТА ЧИННОСТІ
Ця Угода укладена на невизначений термін.
Однак будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час
надіслати іншій Договірній Стороні повідомлення про своє рішення
припинити чинність цієї Угоди; таке повідомлення буде одночасно
надіслано до Міжнародної організації цивільної авіації. У такому
разі ця Угода втратить чинність через дванадцять (12) місяців
після дати отримання повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо
тільки повідомлення про втрату чинності не відкликано за згодою до
закінчення цього строку. Якщо відсутнє підтвердження про одержання
іншою Договірною Стороною повідомлення, воно буде вважатися
одержаним через чотирнадцять (14) днів після отримання
повідомлення Міжнародною організацією цивільної авіації.
СТАТТЯ 20
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ
Ця Угода набуває чинності з дати підписання.
Відповідна Угода про повітряне сполучення між Союзом
Радянських Соціалістичних Республік та Данією, підписана 31
березня 1956 року ( 208_005 ), разом з усіма поправками,
протоколами ( 208_050, 208_051 ), меморандумами та додатками не є
чинною між Україною та Данією.
На підтвердження чого ті, що нижче підписалися, належним
чином уповноважені на це своїми відповідними Урядами, підписали цю
Угоду.
Вчинено в м. Київ 27 березня 2001 р. у двох примірниках
українською, датською та англійською мовами, усі тексти
автентичні. У разі спору текст англійською мовою буде переважати.
ЗА УРЯД ЗА УРЯД
УКРАЇНИ КОРОЛІВСТВА ДАНІЯ
(підпис) (підпис)
ДОДАТОК
1. a) Маршрути, які будуть експлуатуватися в обох напрямках
авіапідприємствами, призначеними Урядом України: __________________________________________________________________
Колонка 1 Колонка 2
Пункти в Копенгаген та 2 додаткових пункти, Україні які будуть визначені пізніше __________________________________________________________________
Примітка: Два додаткових пункти в Данії будуть визначені
авіаційними властями України пізніше. Користування такими пунктами
може бути обмежено іншою Договірною Стороною лише з міркувань
національної безпеки, митних, технічних, експлуатаційних причин чи
з причин довкілля відповідно до Статті 15 Конвенції ( 995_038 ).
b) Маршрути, які будуть експлуатуватися в обох напрямках
авіапідприємствами, призначеними Урядом Королівства Данія: __________________________________________________________________
Колонка 1 Колонка 2
Пункти у Київ та 2 додаткових пункти, Данії які будуть визначені пізніше __________________________________________________________________
Примітка: Два додаткових пункти в Україні будуть визначені
авіаційними властями Данії пізніше. Користування такими пунктами
може бути обмежено іншою Договірною Стороною лише з міркувань
національної безпеки, митних, технічних, експлуатаційних причин чи
з причин довкілля відповідно до Статті 15 Конвенції ( 995_038 ).
2. Ніщо не буде перешкоджати призначеному авіапідприємству
будь-якої Договірної Сторони обслуговувати проміжні пункти та/чи
пункти за межами без комерційних прав між тими пунктами і пунктами
на території іншої Договірної Сторони. Однак власні перевезення за
"стоп-овером" на таких секторах дозволятимуться.
3. Користування правами "п'ятої свободи повітря" може бути
погоджено між авіаційними властями Договірних Сторін.
4. Здійснюючи або пропонуючи перевезення по договірних
лініях, будь-яке призначене авіапідприємство однієї Договірної
Сторони може укладати домовленості "блок-спейс" чи "код-шерінг" з:
a) авіапідприємством чи авіапідприємствами іншої Договірної
Сторони; і/або
b) одним авіапідприємством третьої Сторони через один
проміжний пункт. Якщо така третя Сторона не уповноважує чи не
дозволяє подібні домовленості між авіапідприємствами іншої
Договірної Сторони та іншими авіапідприємствами для здійснення
перевезень до, з та через територію такої третьої країни,
Договірні Сторони мають право не визнавати такі домовленості.
Положення, зазначені вище, однак, залежать від умов, що всі
авіапідприємства, які уклали такі домовленості 1) мають відповідні
права на експлуатацію маршрутів; 2) відповідають вимогам, що
застосовуються до таких домовленостей стосовно надання інформації
споживачам та процедурам їх затвердження; та 3) експлуатують
договірні лінії в межах частот та ємності, визначених відповідними
Угодами про повітряне сполучення між Договірними Сторонами та
компетентними властями відповідної третьої Сторони.
5. Положення пунктів b) та 3) пункту 4 вище є дійсними
протягом двох повних періодів ІАТА з дати підписання цієї Угоди.
Застосування цих положень може продовжуватися автоматично доти,
доки будь-яка Договірна Сторона не пізніше 30 днів до вичерпання
двох періодів ІАТА повідомить іншій Договірній Стороні про
будь-яку невідповідність код-шерінгових домовленостей положенням
пункту 4 b) цього Додатка.вгору