Документ 208_009, поточна редакція — Підписання від 21.04.1994

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Міністерством України
у справах будівництва і архітектури і
Міністерством житлового будівництва Данії

Керуючись прагненням розвитку взаємовигідного
науково-технічного і економічного співробітництва, обидві сторони
домовились про нижчевказане:
I
З метою встановлення співробітництва сторони створюють
спільну робочу групу. Її головними завданнями є: - обмін досвідом, знаннями, інформацією; - розробка робочих програм співробітництва і пропозицій щодо
їх здійснення; - взаємне ознайомлення з концепціями, стратегією, методами їх
реалізації та розвитком різних напрямів в житловому будівництві і
будівельній діяльності; - залучення до співробітництва найбільш кваліфікованих
фахівців і вчених; - координація взаємних візитів; - проведення спільних конференцій, нарад і симпозіумів і
т.д.; - сприяння контрактам між відповідними організаціями Данії і
України; - залучення багатосторонніх фінансових організацій з метою
здійснення спільних виробничих і будівельних проектів.
II
Міністерство України у справах будівництва і архітектури
залучає, при необхідності, інші міністерства та відомства до
участі в цьому співробітництві і координує участь цих структур.
III
Житлове будівництво: - житлове будівництво, в тому числі питання будівництва
нового житла, ремонту і модернізації жилого фонду з урахуванням
нових технологій, матеріалів і економії енергоресурсів; - підготовка пропозицій по створенню спільних підприємств в
Україні по виробництву нових будівельних матеріалів; - спільне проведення робіт, спрямованих на удосконалення
будівництва та житлової політики в умовах ринкової економіки.
IV
Обидві сторони висловлюють впевненість, що співробітництво в
галузі будівництва між Україною і Данією буде сприяти
взаєморозумінню і взаємним інтересам обох народів.
Цей меморандум про взаєморозуміння підписаний в Копенгагені
21 квітня 1994 р.
Юрій Сербін Флеммінг Кофод-Свендсен
Міністр України у справах Міністр житлового
будівництва і архітектури будівництва,
Міністр у справах
Північного
співробітництва і
Балтійським справам
Данії
"Інформаційний бюлетень Міністерства України
у справах будівництва і архітектури",
N 4 - 5, 1994 р.вгору