Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про фінансове співробітництво
Кабінет Міністрів України, Данія; Протокол, Міжнародний документ від 09.09.1998
Документ 208_003, не набрав чинності, поточна редакція — Подання на ратифікацію від 25.03.1999, підстава - 467-99-п


Протокол
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Королівства Данія про
фінансове співробітництво
{ Протокол подано на ратифікацію Постановою КМ
N 467 ( 467-99-п ) від 25.03.99 }

Кабінет Міністрів України та Уряд Королівства Данія, що діє
через Експортний Кредитний Фонд, далі Сторони, з метою подальшого розвитку економічного співробітництва, встановлення рамкових умов надання кредитних ресурсів і
страхового покриття, для пожвавлення та розширення взаємовигідної
торгівлі між Україною та Данією дійшли згоди, що:
1. Уряд Королівства Данія сприяє наданню кредитів і
страхового покриття, далі Ресурси, для фінансування експорту
товарів та послуг датського походження в Україну. 2. Експортний Кредитний Фонд у разі потреби та відповідно до
законодавства Королівства Данія надає страхове покриття щодо
кредитів експорту та інших операцій, пов'язаних з Україною в
рамках цього Протоколу. 3. Кабінет Міністрів України у разі потреби та відповідно до
законодавства України надає безумовні та безвідкличні гарантії для
забезпечення зобов'язань українських юридичних осіб щодо операцій,
пов'язаних з отриманням Ресурсів в рамках цього Протоколу.
Конкретні умови гарантій узгоджуються між уповноваженими
установами Сторін. 4. Початкова сума Ресурсів в рамках цього Протоколу складає
100 млн. доларів США. Додаткові обсяги таких Ресурсів
встановлюються після погодження відповідних сум шляхом обміну
листами між Сторонами. 5. Умови надання і використання кредитів в рамках цього
Протоколу деталізуються в кредитних угодах, які укладатимуться між
уповноваженими банками Сторін. 6. Сторони обмінюються інформацією, необхідною для
безперешкодного і успішного використання Ресурсів, які передбачені
цим Протоколом. Інформація, включаючи власну інформацію та
отримані відповідно до цього Протоколу ділові документи, не може
бути передана третій стороні без згоди іншої Сторони. 7. Зміни, поправки та доповнення можуть бути внесені до цього
Протоколу за взаємною згодою. 8. Цей Протокол набирає чинності з першого дня місяця, що
наступає після дати, коли Сторони через дипломатичні канали
обміняються письмовим повідомленням щодо виконання внутрішніх
конституційних вимог, необхідних для набрання Протоколом чинності. 9. Кожна Сторона може припинити дію цього Протоколу шляхом
офіційного письмового повідомлення іншої Сторони. Таке припинення
набере чинності через шість місяців після дати отримання іншою
Стороною повідомлення про припинення.
Вчинено у м.Києві 9 вересня 1998 року у двох примірниках
оригіналів українською та англійською мовами, обидва тексти є
автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо
тлумачення цього Протоколу, використовується текст англійською
мовою.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Королівства Данія
Роман Шпек Йорн Крогбек
Голова Національного агентства Надзвичайний і Повноважний
з питань розвитку та європейської Посол Королівства Данія в
інтеграції Українівгору