Документ 208_001-19, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.01.2019

ПРОТОКОЛ
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія про співпрацю у сфері авіаційних перевезень


Дата вчинення:

25.01.2019


Дата набрання чинності для України:

25.01.2019

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Королівства Данія (далі - Сторони),

відповідно до статті 11.3 Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія про співпрацю у сфері авіаційних перевезень (далі - Меморандум), підписаного 26 листопада 2012 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Внести до Меморандуму такі зміни:

1. Підпункт b) пункту 1.1 статті 1 Меморандуму викласти в такій редакції:

«b) визначення Оборонного Командування Збройних Сил Королівства Данія (далі - ОК ЗС КД) стосовно надання державою, що приймає, підтримки Повітряним Силам Збройних Сил України під час виконання авіаційних перевезень;».

2. Підпункт e) статті 2 Меморандуму викласти в такій редакції:

«e) «уповноважені органи Сторін»: Повітряні Сили Збройних Сил України (військова частина А0215) та Оборонне Командування Збройних Сил Королівства Данія;».

3. У статтях 4, 5, 9 Меморандуму абревіатуру «ОПК ЗС КД» замінити на абревіатуру «ОК ЗС КД».

Стаття 2

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до припинення дії Меморандуму.

Учинено в м. Київ 25 січня 2019 року у двох примірниках, кожний примірник українською та англійською мовами. При цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення спорів стосовно тлумачення положень цього Протоколу переважну силу матиме текст, викладений англійською мовою.


За Міністерство оборони України

За Міністерство оборони Королівства Данія


(підпис)

(підпис)
вгору