Документ 208_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.04.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Данським енергетичним агентством


Дата підписання:

05.04.2017


Дата набрання чинності для України:

05.04.2017

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та Данське енергетичне агентство, далі "Сторони":

беручи до уваги Угоду між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про співробітництво у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру від 22 грудня 2014 року (далі - Угода),

з огляду на те, що Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження є органом співпраці за Угодою, яка реалізовується протягом 2015-2017 років,

враховуючи, що діяльність в рамках Угоди, яка стосується Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики в рамках існуючої співпраці, що в процесі розширення,

з огляду на інтерес обох Сторін продовжувати та зміцнювати співробітництво між двома державами,

визнаючи переваги, що будуть результатом цього співробітництва для обох держав та їх населення,

поважаючи відповідні міжнародні та національні зобов'язання кожної зі Сторін,

базуючись на принципі взаємодії вигоди,

Домовились про таке:

Стаття 1
Мета Меморандуму

Сторони докладуть зусиль для розвитку співробітництва у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Стаття 2
Сфери діяльності

Сторони сприяють співробітництву у наступних сферах:

- (підпис)обмін інформацією щодо національних стратегій у сферах енергоефективності та відновлювальних джерел енергії;

- формування політики, спрямованої на реалізацію інвестиційних проектів у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні;

- обмін знаннями у сфері енергоефективного споживання та використання відновлюваних джерел енергії для виробництва електроенергії, а також в секторах опалення та охолодження;

- обмін знаннями щодо сталої та надійної роботи енергосистем зі збільшеною часткою електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел.

Стаття 3
Організація співробітництва

Сторони домовились:

- організувати роботу в рамках компетенцій, з метою покращити співробітництво;

- підтримувати суб'єкти господарювання обох держав з метою розроблення та впровадження проектів у сферах енергоефективності та відновлювальних джерел енергії;

- підтримувати суб'єкти господарювання обох держав з метою організації спільних семінарів, навчальних курсів та зустрічей із вищезазначених питань.

Стаття 4
Набуття чинності

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

До цього Меморандуму, за взаємною письмовою згодою Сторін, можуть вноситись зміни у будь-який час.

Цей Меморандум діє протягом п'яти років та продовжується автоматично на наступні п'ятирічні періоди, доки одна із сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про своє бажання припинити його дію за 6 місяців до кінця терміну дії цього Меморандуму.

Вчинено в місті Копенгаген, ___ квітня 2017 року, у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними. У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні англійський текст має переважну силу.


За Державне агентство
з енергоефективності
та енергозбереження України

За Данське енергетичне агентство


(підпис)

(підпис)
вгору