Документ 208_001, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 05.03.1998, підстава - 195/98-ВР


Угода
між Урядом України і Урядом Королівства Данія
щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує
аспекти захисту довкілля
( Угоду ратифіковано Законом N 195/98-ВР від 05.03.98 )

Уряд України і Уряд Королівства Данія (надалі іменуються
"Сторонами"), виходячи з принципу поважання суверенітету, прагнучи поглибити партнерські контакти між своїми народами
шляхом консультування, технічного співробітництва тощо (надалі
назване "Технічна допомога"), маючи на меті співробітництво у сфері побудови демократичних
структур, створення системи ринкових відносин, домовились про таке:
Стаття 1
В рамках Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Данія
щодо розвитку економічного, промислового, технічного та наукового
співробітництва від 9 листопада 1994 року Сторони погодились, що
датська допомога Україні, відповідно до датської Програми в
енергетичному секторі, яка враховує аспекти захисту довкілля,
містить наведені нижче сфери співробітництва в галузі енергетики.
Програма співробітництва узгоджуватиметься щорічно шляхом
узгодження конкретних Проектів. Сферами співробітництва є ефективність виробництва та
використання електричної енергії та енергозбереження, особливо в
сферах районного опалення і промисловості.
Стаття 2
Датська технічна допомога Україні відповідно до цієї Угоди
надаватиметься в формі грантів, обсяг яких буде призначено
датським Урядом і Парламентом. На фінансування постачання
обладнання відповідно узгодженим Проектам може бути використано до
однієї третини обсягів гранту. Датська технічна допомога впроваджуватиметься: шляхом відрядження спеціалістів, зокрема, консультантів,
викладачів, експертів, наукового та технічного персоналу, (далі -
"Відряджені фахівці"), навчання та підвищення кваліфікації українських фахівців і
керівних працівників в Україні, в Данії чи в інших країнах, постачання матеріалів та обладнання, необхідного для
впровадження проекту (далі - "Матеріали" та "Обладнання"), та у інший можливий спосіб. Якщо інше не передбачено, Матеріали, що постачаються за
дорученням Уряду Королівства Данія для потреб Проектів, при
надходженні в Україну переходять у власність українського учасника
проекту. При цьому, Матеріали є складовою Проектів і на весь час
виконання останнього знаходяться у необмеженому та безоплатному
користуванні Відряджених фахівців.
Стаття 3
Українська Сторона в межах наявних можливостей сприятиме: наданню необхідних умов для роботи та належних умов
проживання Відряджених фахівців та їх родин; наданню Відрядженим фахівцям всілякої необхідної підтримки
стосовно роботи останніх щодо впровадження завдань Проектів рівно,
як і всієї необхідної документації.
Стаття 4
Сторонами досягнуто згоди, що Проекти, підтримані датською
грантовою допомогою, можуть розраховувати на українське
співфінансування. Таке співфінансування буде визначено в
деталізованих Проектах. Це співфінансування може бути впроваджено
в формі оплати за послуги місцевого персоналу, офісні приміщення,
місцевий транспорт тощо.
Стаття 5
В межах узгоджених сфер співробітництва деталізований перелік
проектів буде визначено в подальшому Спільною робочою групою за
участю представників Національного агентства України з
реконструкції та розвитку та Датського Енергетичного Агентства. До
роботи в складі Спільної робочої групи також можуть бути залучені
фахівці інших відомств. Спільна робоча група братиме участь в прийнятті рішень щодо
підтримки Проектів шляхом надання датської допомоги таким, що
узгоджені Спільною робочою групою та включені до річної Програми
співробітництва. Спільна робоча група приймає рішення щодо
термінового припинення дії конкретних Проектів, оцінки
ефективності Програми, визначення Виконавців, на яких буде
покладено відповідальність за реалізацію Проектів. Члени Спільної робочої групи несуть відповідальність за
впровадження Програми. Спільна робоча група засідатиме щорічно, почергово в Україні
і в Данії. Виконавці Проектів в межах цієї Угоди тісно співпрацюватимуть
з відповідними українськими організаціями - отримувачами Технічної
допомоги.
Стаття 6
Уряд України забезпечуватиме: звільнення від платежів, пов'язаних з наданням дозволів, що є
необхідними для виконання наукових та прикладних досліджень в
межах Проектів. звільнення Відряджених фахівців за умов, що вони не є
громадянами України та не проживають постійно на її території, від
сплати мит та митних зборів щодо предметів, ввезених для їх
початкового облаштування.
Стаття 7
Обладнання та послуги, що надаються Данією для впровадження
Програми, звільняються від всіх видів українських податків, митних
та інших зборів, мит, акцизів та інших обов'язкових платежів тощо. Пільги стосовно звільнення від оподаткування Обладнання та
Матеріалів, що передаються датською Стороною в якості технічної
допомоги, рівно, як і обороти з передачі українським реципієнтам
такого Обладнання чи Матеріалів, надаються на підставі відповідних
посвідчень, які видаються Національним агентством України з
реконструкції та розвитку.
Стаття 8
Генеральний Аудитор Данії матиме право запровадити будь-яку
перевірку чи аудит, що визнається необхідним стосовно всієї
документації щодо використання датських фондів.
Стаття 9
Ця Угода є предметом затвердження Фінансового Комітету
датського Парламенту та ратифікації Верховною Радою України. Ця Угода набуває чинності від дати надходження останньої з
нот з повідомленням про виконання усіх необхідних процедур
відповідно до національного законодавства Сторін. Тимчасово положення цієї Угоди будуть застосовуватись з
моменту підписання останньої відповідно до внутрішнього
законодавства Сторін.
Стаття 10
Сторони можуть припинити дію цієї Угоди шляхом письмового
повідомлення. Ця Угода втрачає силу через три місяці з дати
отримання такого повідомлення. В разі припинення дії цієї Угоди, її положення
продовжуватимуть застосовуватися до всіх Проектів, реалізацію яких
розпочато в період дії цієї Угоди, до повного виконання зазначених
Проектів. Ця Угода переглядатиметься Урядом України і Урядом
Королівства Данія в 2000 році.
Укладено в Копенгагені цього другого дня квітня місяця одна
тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомого року в двох примірниках, кожен
примірник українською і англійською мовами, обидва тексти є
автентичними.
За Уряд України За Уряд Королівства Даніявгору