Про відзначення Міжнародного дня голокосту ромів
Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on October 8, 20042085-IV
Document 2085-IV, current version — Adoption on October 8, 2004

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення Міжнародного дня голокосту ромів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.65 )

За роки Другої світової війни гітлерівські фашисти разом із
своїми прислужниками, здійснюючи расистську політику етноциду,
вивезли з окупованих країн і спалили у концтаборах близько
500 тисяч ромів. Чимало їх було знищено у таборах примусової
праці, місцях кочування, в ході каральних операцій. Найбільших
жертв зазнали роми, які проживали у місті Києві, на території
нинішньої Автономної Республіки Крим і Закарпатської області, у
Вінницькій, Одеській, Сумській, Черкаській та інших областях
України.
Враховуючи великі масштаби і непоправні суспільні наслідки
голокосту ромів, їх соціальне вразливе сучасне становище в місцях
компактного проживання, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Відзначати, починаючи з 2004 року, на державному рівні
Міжнародний день голокосту ромів, коли гітлерівські фашисти
влаштували у концтаборі Аушвіц-Біркенау "циганську ніч"
(2 серпня 1944 року).
2. Доручити Кабінету Міністрів України разом з відповідними
місцевими органами виконавчої влади визначити і здійснити заходи,
спрямовані на вивчення масштабів, місць та кількості жертв
гітлерівського етноциду ромів у роки Великої Вітчизняної війни, на
увічнення пам'яті депортованих і страчених представників цієї
національної меншини, надання допомоги сім'ям постраждалих,
розв'язання нагальних соціально-економічних і етнокультурних
проблем ромських громад України.
3. Комітетам Верховної Ради України за участю відповідних
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в
установленому порядку вжити заходів щодо внесення пропозицій про
включення жертв ромського голокосту та членів їх сімей до кола
осіб, які постраждали у роки Другої світової війни і у зв'язку з
цим повинні мати право на компенсацію.
4. Рекомендувати Державному комітету України у справах
національностей та міграції надати допомогу національно-культурним
товариствам у міжнародних заходах, приурочених до Міжнародного дня
голокосту ромів, зокрема 60-річчя голокосту ромів України.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 жовтня 2004 року
N 2085-IVon top