Про дипломатичні ранги України
Постановление Верховной Рады Украины от 31.01.19922084-XII
Документ 2084-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.10.2001, основание - 2728-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2728-III ( 2728-14 ) від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.29 )
Про дипломатичні ранги України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 18, ст.236 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити такі дипломатичні ранги України:
Надзвичайний і Повноважний Посол, Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу, Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу, радник першого класу, радник другого класу, перший секретар першого класу, перший секретар другого класу, другий секретар першого класу, другий секретар другого класу, третій секретар, аташе.
2. Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла,
Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу,
Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоюються
Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ
України, погодженим з Комісією Верховної Ради України у
закордонних справах. Інші дипломатичні ранги присвоюються Міністром закордонних
справ України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 31 січня 1992 року
N 2084-XIIвверх