Про підвищення ефективності системи державної служби
Указ Президента України від 11.02.2000208/2000
Документ 208/2000, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.04.2010, підстава - 480/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010 }
Про підвищення ефективності
системи державної служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1/2003 ( 1/2003 ) від 04.01.2003
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
N 1084/2005 ( 1084/2005 ) від 11.07.2005 }

З метою підвищення ефективності державної служби, її
реформування згідно з вимогами Концепції адміністративної реформи
та відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити при Президентові України Координаційну раду з
питань державної служби (далі - Рада).
Установити, що до складу Ради за посадою входять: Державний
секретар України - голова Ради; Міністр Кабінету Міністрів України
- заступник голови Ради; Начальник Головного управління державної
служби України - заступник голови Ради; Міністр юстиції України;
Міністр економіки України; Міністр праці та соціальної політики
України; Міністр освіти і науки України; Керівник Апарату
Верховної Ради України; перший заступник Міністра фінансів
України; ректор Національної академії державного управління при
Президентові України; голова Фонду сприяння місцевому
самоврядуванню України; Керівник Головної служби регіональної та
кадрової політики Секретаріату Президента України; Голова
Національного банку України; директор Департаменту кадрового
забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України,
а також по одному представнику Верховного Суду України,
Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України,
представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, науковці. ( Частина друга статті 1 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 1/2003 ( 1/2003 ) від
04.01.2003, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004, N 1084/2005
( 1084/2005 ) від 11.07.2005 )
Голові Ради подати у місячний строк проект Положення про
Координаційну раду з питань державної служби та пропозиції щодо її
персонального складу.
2. Кабінету Міністрів України:
розробити та подати у місячний строк на затвердження
Президентові України Стратегію реформування системи державної
служби в Україні;
забезпечити протягом 2000 року проведення функціонального
обстеження апаратів органів виконавчої влади всіх рівнів та
затвердження відповідно до його результатів організаційних
структур зазначених апаратів.
3. Встановити, що проведення функціонального обстеження та
затвердження відповідно до його результатів організаційних
структур апаратів державних органів, правовий статус яких
регулюється спеціальними законами України, забезпечують керівники
відповідних органів. Методичне забезпечення цієї роботи здійснює
Головне управління державної служби України.
4. Абзац перший пункту 1 Положення про Головне управління
державної служби України, затвердженого Указом Президента України
від 2 жовтня 1999 року N 1272 ( 1272/99 ), викласти в такій
редакції:
"Головне управління державної служби України (Головдержслужба
України) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним
статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові України".
5. Визнати такими, що втратили чинність, статті 3, 4, 5 Указу
Президента України від 19 травня 1995 року N 381 ( 381/95 ) "Про
заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої
влади, з керівниками підприємств, установ і організацій", Указ
Президента України від 24 липня 1995 року N 642 ( 642/95 ) "Про
Положення про Раду по роботі з кадрами" (із змінами і
доповненнями, внесеними Указами Президента України від
17 листопада 1995 року N 1064 ( 1064/95 ); 27 лютого 1997 року
N 186 ( 186/97 ); 18 грудня 1997 року N 1358 ( 1358/97 ); 13 липня
1998 року N 767 ( 767/98 ); 11 березня 1999 року N 246 ( 246/99 );
18 грудня 1999 року N 1589 ( 1589/99 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 лютого 2000 року
N 208/2000вгору