Документ 2079-2003-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.02.2017, підстава - 41-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 грудня 2003 р. N 2079
Київ
Про внесення змін до деяких правил, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 41 ( 41-2017-п ) від 25.01.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім
банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним
камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у
сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать
суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня
1998 р. N 802 ( 802-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 23, ст. 825), та Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими
виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1999 р. N 460 ( 460-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 13, ст. 517; 2001 р., N 12,
ст. 491, N 20, ст. 856; 2002 р., N 34, ст. 1588), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2003 р. N 2079
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких правил, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України

1. У Правилах торгівлі дорогоцінними металами (крім
банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним
камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у
сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать
суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності
( 802-98-п ):
1) у пункті 1:
абзац четвертий доповнити словами "і дорогоцінне каміння";
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"виробами, що вміщують дорогоцінні метали і дорогоцінне
каміння, включаючи ювелірні та побутові вироби";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного
утворення та напівдорогоцінним камінням";
2) у пункті 2:
абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
"скупники - суб'єкти підприємницької діяльності, які
скуповують у населення ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, а також ювелірні та побутові
вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали
непридатними чи втратили експлуатаційну цінність";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"ломбард - фінансова установа, яка відповідно до
законодавства приймає від населення на зберігання ювелірні та
побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
надає позички під заставу таких виробів";
3) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Торгівлю зливками дорогоцінних металів, мінеральною та
вторинною сировиною, що вміщує дорогоцінні метали і дорогоцінне
каміння, виробами з їх вмістом, напівфабрикатами із вмістом
дорогоцінних металів, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням
органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням здійснюють
на території України відповідно до цих Правил в межах своєї
компетенції Мінфін, Національний банк, користувачі надр,
заготівельники, переробники, афінажні підприємства, промислові
споживачі, скупники та ломбарди";
4) у пункті 10:
в абзаці першому слово "скупниками" виключити;
абзац третій виключити;
5) у пункті 12:
абзац перший викласти у такій редакції:
"12. Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а
також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння у
розсортованому вигляді у разі продажу користувачами надр,
переробниками та афінажними підприємствами, скуплені у населення і
не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у разі продажу
скупниками та ломбардами на умовах форвардного контракту
пропонуються у першочерговому порядку";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Не куплені на зазначених умовах Мінфіном та Національним
банком ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, а також ювелірні та побутові вироби з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали
непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скупники та
ломбарди продають Державному сховищу дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та Державній скарбниці Національного банку,
переробникам, афінажним підприємствам, промисловим споживачам на
підставі укладених договорів купівлі-продажу".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 41
( 41-2017-п ) від 25.01.2017 }вгору