Про проект Закону України про оперативно-розшукову діяльність
Постанова Верховної Ради України від 30.01.19922075-XII
Документ 2075-XII, поточна редакція — Прийняття від 30.01.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України
про оперативно-розшукову діяльність
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 18, ст. 227 )

Розглянувши поданий комісіями Верховної Ради України з питань
правопорядку та боротьби із злочинністю, з питань оборони і
державної безпеки, у правах людини, у питаннях законодавства і
законності проект Закону України про оперативно-розшукову
діяльність, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти у першому читанні проект Закону України про
оперативно-розшукову діяльність.
2. Комісіям Верховної Ради України подати свої пропозиції і
зауваження до проекту Закону України про оперативно-розшукову
діяльність Комісії Верховної Ради України з питань правопорядку
та боротьби із злочинністю у тижневий строк.
3. Доручити комісіям Верховної Ради України з питань
правопорядку та боротьби із злочинністю, з питань оборони і
державної безпеки, у правах людини, у питаннях законодавства і
законності доопрацювати проект Закону України про
оперативно-розшукову діяльність з урахуванням зауважень і
пропозицій, поданих комісіями Верховної Ради України та
висловлених народними депутатами України під час його
обговорення, і внести на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 30 січня 1992 року
N 2075-XIIвгору