Документ 2062-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.11.2000. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 50, ст.438 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 14-15-16, ст. 121) такі зміни:
 
     1. Частину першу статті 58 доповнити словами "формування державного насіннєвого страхового фонду".
 
     2. У статті 60:
 
     1) перше речення абзацу третього частини першої після слів і цифр "за станом на 1 січня 2000 року" доповнити словами "та у поточному році (в межах сум, визначених Кабінетом Міністрів України)";
 
     у другому реченні абзацу третього частини першої слова і цифри "до 1 грудня 2000 року за умови проведення в 2000 році відповідних поточних платежів у повному обсязі" виключити;
 
     2) частину третю статті виключити.
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України на виконання цього Закону в місячний термін внести зміни до відповідних нормативно-правових актів.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 19 жовтня 2000 року
N 2062-IIIвгору