Документ 206/2004, поточна редакція — Редакція від 14.05.2006, підстава - 316/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо дальшої демократизації
суспільства та посилення цивільного контролю
за діяльністю правоохоронних та розвідувальних
органів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 316/2006 ( 316/2006 ) від 19.04.2006 }

З метою поліпшення умов для здійснення демократичного
цивільного контролю за діяльністю правоохоронних та розвідувальних
органів, виконання міжнародних зобов'язань України щодо інтеграції
до Європейського Союзу, реалізації державної політики у цих
сферах, дальшої демократизації суспільства, на виконання Законів
України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) і
"Про контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ) та відповідно до
пункту 17 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ
України, Адміністрації Державної прикордонної служби України,
Управлінню державної охорони України, органам Державної податкової
служби України, органам і установам виконання покарань та слідчим
ізоляторам Державної кримінально-виконавчої служби України,
розвідувальному органу Міністерства оборони України, підрозділи
яких уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність: { Абзац перший статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 316/2006 ( 316/2006 ) від 19.04.2006 }
не допускати направлення та відкликати до 1 березня 2004 року
в установленому порядку направлених для здійснення такої
діяльності військовослужбовців та працівників правоохоронних
органів на посади в Апараті Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
Генеральній прокуратурі України, апараті Ради національної безпеки
і оборони України, центральних органах виконавчої влади;
заборонити встановлювати конфіденційне співробітництво з
військовослужбовцями та службовцями кадрового складу
розвідувальних органів України.
2. Центральним органам виконавчої влади, зазначеним у
статті 1 цього Указу, привести в місячний строк свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 лютого 2004 року
N 206/2004вгору