Документ 2059-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.12.2004. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Земельного кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.25 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
 
     1) в абзаці першому пункту 6 слова та цифри "до 1 січня 2005 року" замінити словами та цифрами "до 1 січня 2008 року";
 
     2) у пункті 13 слова та цифри "до 1 січня 2010 року" замінити словами та цифрами "до 1 січня 2015 року";
 
     3) у пункті 14 слова та цифри "До 1 січня 2005 року" замінити словами та цифрами "До 1 січня 2007 року";
 
     4) у пункті 15 слова та цифри "до 1 січня 2005 року" замінити словами та цифрами "до 1 січня 2007 року", а слово "міни" виключити.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 6 жовтня 2004 року
N 2059-IVвгору