Документ 2059-III, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення міста Ладижин Тростянецького району
Вінницької області до категорії міст обласного значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 49, ст.432 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести місто Ладижин Тростянецького району Вінницької
області до категорії міст обласного значення.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 жовтня 2000 року
N 2059-IIIвгору