Документ 205-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.02.2019, підстава - 76-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 червня 2014 р. № 205
Київ

Про затвердження Порядку надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1022 від 09.12.2015
№ 294 від 26.04.2017
№ 76 від 06.02.2019}

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України “Про протидію захворюванню на туберкульоз” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. № 205

ПОРЯДОК
надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань

1. Цей Порядок визначає процедуру організації обов’язкового профілактичного медичного огляду, обстеження та лікування хворих на туберкульоз осіб, взятих під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань, закладами охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби (далі - відомчі заклади охорони здоров’я) та протитуберкульозними закладами в адміністративно-територіальних одиницях, на території яких розташовані відповідні установи виконання покарань та слідчі ізолятори Державної кримінально-виконавчої служби (далі - протитуберкульозні заклади).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України “Про протидію захворюванню на туберкульоз”, “Про попереднє ув’язнення”, “Про Державну кримінально-виконавчу службу України”, “Про Національну гвардію України” та “Про Національну поліцію”.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1022 від 09.12.2015}

3. Перелік протитуберкульозних закладів для надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань, визначається Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Державною установою “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України”.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 294 від 26.04.2017, № 76 від 06.02.2019}

4. Обов’язкові профілактичні медичні огляди на виявлення туберкульозу в осіб, взятих під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань (крім випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту), проводяться в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби (далі - установи виконання покарань та слідчі ізолятори).

Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів на виявлення туберкульозу в осіб, засуджених до обмеження чи позбавлення волі, які відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, забезпечується протитуберкульозними закладами.

Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів на виявлення туберкульозу в осіб, взятих під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань, визначається нормативно-правовими актами МОЗ та Мін’юсту.

5. Хворі на заразні форми туберкульозу особи, взяті під варту, отримують медичну допомогу в стаціонарних умовах в дільницях слідчих ізоляторів спеціалізованих туберкульозних лікарень Державної кримінально-виконавчої служби (далі - відомчі туберкульозні лікарні).

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 76 від 06.02.2019}

В адміністративно-територіальних одиницях, на території яких відсутні відомчі туберкульозні лікарні, хворі на туберкульоз особи, взяті під варту, отримують медичну допомогу в стаціонарних умовах у протитуберкульозних закладах.

Хворі на незаразні форми туберкульозу особи, взяті під варту, отримують медичну допомогу в амбулаторних умовах у відомчих закладах охорони здоров’я, розміщених на території слідчих ізоляторів.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 76 від 06.02.2019}

Хворим на туберкульоз особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі або арешту, медична допомога надається у відомчих туберкульозних лікарнях.

В окремих випадках, визначених МОЗ та Мін’юстом, медична допомога хворим на туберкульоз особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі або арешту, надається в умовах стаціонару у протитуберкульозних закладах.

Медична допомога хворим на туберкульоз особам, засудженим до обмеження волі, надається у протитуберкульозних закладах на загальних підставах.

6. Вимоги до облаштування дільниць слідчих ізоляторів у відомчих туберкульозних лікарнях, спеціальних приміщень в арештних домах та спеціальних палат у протитуберкульозних закладах з метою забезпечення ізоляції та охорони хворих на туберкульоз осіб, взятих під варту, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі або арешту, визначаються Мін’юстом, а вимоги до їх матеріально-технічного оснащення затверджуються МОЗ.

7. Порядок направлення хворих на туберкульоз осіб, взятих під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань, або їх біологічного матеріалу до протитуберкульозних закладів, у тому числі для проведення необхідних обстежень (мікробіологічних, рентгенологічних тощо), які неможливо провести у відомчих закладах охорони здоров’я, визначається МОЗ і Мін’юстом.

8. Перевезення (конвоювання) хворих на туберкульоз осіб, взятих під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань, здійснюється з використанням спеціального транспорту та дотриманням вимог інфекційного контролю.

Персонал Державної кримінально-виконавчої служби (далі - персонал), поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії, а також хворі на туберкульоз особи, взяті під варту, засуджені до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі або арешту, під час перевезення (конвоювання) забезпечуються засобами захисту органів дихання, а саме хворі - масками, персонал та поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії - респіраторами.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1022 від 09.12.2015}

9. Охорона і нагляд за хворими на туберкульоз особами, взятими під варту, засудженими до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі або арешту, під час обстеження та лікування у спеціальних палатах у протитуберкульозних закладах забезпечуються персоналом в окремих приміщеннях для охорони з дотриманням вимог інфекційного контролю.

10. Зовнішній контроль якості роботи лабораторій, які проводять мікробіологічну діагностику туберкульозу у відомчих туберкульозних лікарнях, здійснюється щороку МОЗ.

Зовнішній контроль якості роботи лабораторій, які проводять мікробіологічну діагностику туберкульозу в інших закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби, здійснюється відомчими туберкульозними лікарнями, а в адміністративно-територіальних одиницях, на території яких відсутні відомчі туберкульозні лікарні, - відповідними протитуберкульозними закладами.

11. Місцеві держадміністрації забезпечують координацію взаємодії територіальних органів Національної поліції, протитуберкульозних закладів, відомчих закладів охорони здоров’я, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів щодо виконання вимог, визначених у цьому Порядку.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1022 від 09.12.2015, № 76 від 06.02.2019}вгору