Документ 205-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.02.2013, підстава - 43-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 205
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 43 від 30.01.2013}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 205

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води

{У тексті Порядку та умов слова “Державна казначейська служба” в усіх відмінках замінено словом “Казначейство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 43 від 30.01.2013}

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води (далі - субвенція).

2. Метою використання субвенції є забезпечення захисту населення міста від радіаційного впливу та пов’язаних з ним шкідливих чинників, поліпшення соціального захисту населення, а також збереження його здоров’я.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 43 від 30.01.2013}

3. Субвенція спрямовується на виконання завдань і здійснення заходів, визначених Державною цільовою програмою радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 49, ст. 1927), зокрема на:

створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території міста;

приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеного нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення;

поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном;

приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування спеціалізованої медико-санітарної частини № 9 у відповідність з сучасними вимогами;

оздоровлення жителів міста у зазначеному відділенні відновлювального лікування;

забезпечення спеціалізованої медико-санітарної частини № 9 медичним обладнанням та медикаментами.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 43 від 30.01.2013}

4. Головним розпорядником субвенції є Мінфін, відповідальним виконавцем - виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 30.01.2013}

5. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), та Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 30.01.2013}

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

7. Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради щомісяця до 15 числа інформує Дніпропетровську облдержадміністрацію та Мінфін про використання субвенції у розрізі заходів та об'єктів.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 30.01.2013}

Дніпропетровська облдержадміністрація щороку до 1 квітня інформує Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання субвенції у розрізі заходів та об'єктів.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 30.01.2013}

8. Казначейство інформує Мінфін щомісяця до 16 числа про обсяг перерахованої субвенції.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 30.01.2013}

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 30.01.2013}

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. У разі наявності заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, взятими на облік органами Казначейства, така заборгованість підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.вгору