Документ 2042-99-п, поточна редакція — Прийняття від 04.11.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 листопада 1999 р. N 2042
Київ
Про внесення доповнення до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Абзац четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 12 липня 1999 р. N 1228 ( 1228-99-п ) "Про надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1412) доповнити словами
"Державному підприємству "Завод імені В.О. Малишева" (м. Харків).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 30вгору