Протокол між Державною митною службою України, Державним комітетом статистики України, Чеським статистичним управлінням і Генеральним митним директоратом Чеської [...]
Держмитслужба України, Держкомстат України, Чеська Республіка; Протокол, Список, Міжнародний документ від 17.09.2009
Документ 203_056, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.09.2009

               Протокол 
між Державною митною службою України,
Державним комітетом статистики України, Чеським
статистичним управлінням і Генеральним митним
директоратом Чеської Республіки про співробітництво
у сфері обміну митною та статистичною інформацією

Дата підписання: 17.09.2009 Дата набрання чинності для України: 17.09.2009
Державна митна служба України, Державний комітет статистики
України з одного боку та Чеське статистичне управління і
Генеральний митний директорат Чеської Республіки з іншого боку
(далі - "Договірні Сторони"),
Виходячи із положень Угоди між Урядом України і Урядом
Чеської Республіки щодо взаємної допомоги у митних питаннях
( 203_053 ) від 19.03.97 та Протоколу про надання
адміністративними органами взаємної допомоги у вирішені митних
питань Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від
14.06.94 р. ( 998_012 { Угода про асоціацію ( 984_011 )} ),
визнаючи важливість правильного справляння мита, митних
зборів, податків і інших платежів при ввозі або вивозі товарів, а
також чіткого дотримання положень нормативно-правових актів держав
Договірних Сторін щодо контролю за переміщенням товарів, доставкою
вантажів у країну призначення, заявленою митною вартістю,
відомостями про країну походження товарів, декларуванням товарів
своїм найменуванням,
беручи до уваги те, що регулярний обмін даними митної
статистики зовнішньої торгівлі, зіставлення таких даних і
виявлення причин розбіжностей у них буде сприяти підвищенню
вірогідності митної статистики зовнішньої торгівлі держав
Договірних Сторін, а також недопущенню, виявленню і припиненню
порушень митного законодавства держав Договірних Сторін,
домовилися про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони здійснюють обмін митними та статистичними
даними щодо взаємної торгівлі для статистичних цілей, а також з
метою зіставлення даних про взаємну торгівлю.
Обмін митними та статистичними даними здійснюватиметься кожні
півроку на рівні 6 знаків Комбінованої номенклатури
класифікаційної системи держави Договірної Сторони, яка надає
дані. Обмін результатами за весь рік проводиться відповідно до
структури визначеної у Додатку 1 цього Протоколу.
Стаття 2
Обмін митною та статистичною інформацією відповідно до
Статті 1 цього Протоколу реалізується з української сторони -
Державною митною службою, з чеської сторони - Чеським статистичним
управлінням.
Обмін митною та статистичною інформацією здійснюється
відповідно до правил конфіденційності стосовно митних та
статистичних даних, а також захисту персональних даних, котрі
відповідають нормативно-правовим актам держав Договірних Сторін.
Стаття 3
На підставі отриманих даних Державна митна служба України,
Державний комітет статистики України і Чеське статистичне
управління, проводять порівняльний аналіз.
Подальші дії, у випадку виявлення розбіжностей у статистичних
даних, регламентуються положеннями, викладеними у Додатку 2 цього
Протоколу.
Стаття 4
Організаційно-методологічні та технічні умови, а також
способи та строки передачі даних, узгоджуються Договірними
Сторонами через уповноважених осіб, список яких наведений у
Додатку 3 до цього Протоколу, або уповноважених ними представників
(далі - "уповноважені особи").
Стаття 5
Уповноважені особи Договірних Сторін будуть зустрічатися не
рідше одного разу на рік для проведення двосторонніх переговорів з
метою врегулювання розбіжностей, спірних питань та обговорення
питань, які стосуються реалізації положень цього Протоколу, у
випадку, якщо Договірні Сторони не проінформують одна одну про
відсутність необхідності проведення такої зустрічі.
Стаття 6
Уповноважені особи встановлюють та підтримують прямий зв'язок
між собою з метою виконання цього Протоколу. У разі потреби,
список осіб уповноважених підтримувати прямі зв'язки у рамках
цього Протоколу, який зазначений у Додатку 3 цього Протоколу, може
бути змінено та доповнено представниками Договірної Сторони,
шляхом надання іншій Договірній Сторони письмового повідомлення
дипломатичними каналами.
Стаття 7
Договірні Сторони беруть на себе зобов'язання використовувати
отримані митні та статистичні дані виключно для статистичних
цілей, у тому числі для порівняльного аналізу.
Стаття 8
Договірні Сторони, через уповноважених осіб, протягом місяця
з дати підписання врегулюють питання щодо реалізації положень
Статті 1 цієї Угоди, і погодять наступне:
1. Класифікацію товарів і перелік митних режимів, які
використовуються при формуванні даних статистики зовнішньої
торгівлі,
2. Методологічні принципи формування інформації, що
передається.
Стаття 9
До цього Протоколу можуть вноситися зміни і доповнення за
взаємною письмовою згодою Договірних Сторін.
Додатки до цього Протоколу є його невід'ємною частиною.
Стаття 10
Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання та
укладається на невизначений строк.
Дія протоколу може бути припинена кожною з Договірних Сторін
шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами про намір
припинити його дію. Протокол втрачає чинність через три місяці
після отримання такого повідомлення іншою Договірною стороною.
Вчинено у Києві 17 вересня 2009 року у двох екземплярах,
кожний українською, чеською та англійською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову юридичну силу.
У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень
цього Протоколу, перевагу має текст англійською мовою.

За Державну митну службу За Чеське статистичне
України управління
(підпис) (підпис)
За Державний комітет статистики За Генеральний митний
України директорат Чеської Республіки
(підпис) (підпис)

Додаток 1

Імпорт/Експорт
------------------------------------------------------------------ |Найменування поля | Зміст | Примітки | |------------------+----------------------+----------------------| |G 37_1 |Код основного митного | | | |режиму | | |------------------+----------------------+----------------------| |G 37_2 |Код попереднього | | | |митного режиму | | |------------------+----------------------+----------------------| |G 1 |Напрямок переміщення |IM - імпорт | | |(IM/EX) |EX - експорт | |------------------+----------------------+----------------------| |YEAR |Рік | | |------------------+----------------------+----------------------| |T_INTERVAL |Півріччя | | |------------------+----------------------+----------------------| |G 15(*) |Код країни | | | |відправлення | | |------------------+----------------------+----------------------| |G 17(**) |Код країни призначення| | |------------------+----------------------+----------------------| |G 34 |Код країни походження | | |------------------+----------------------+----------------------| |G 33 |Код товару |6-тизначний код товару| |------------------+----------------------+----------------------| |G 38 |Вага нетто, кг | | |------------------+----------------------+----------------------| |G 41 |Кількість товару у | | | |додатковій одиниці | | | |виміру | | |------------------+----------------------+----------------------| |G 41A |Код додаткової одиниці|у разі наявності | | |виміру | | |------------------+----------------------+----------------------| |G 46 |Вартість, дол. США | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Дані формуються у випадку, якщо країна походження,
відправлення або торгуюча - Україна (Чеська Республіка).
(**) Дані формуються у випадку, якщо країна призначення або
торгуюча - Україна (Чеська Республіка).

Додаток 2

За результатами порівняльного аналізу Державна митна служба
України й Чеське статистичне управління обмінюються в письмовій
формі результатами проведеного аналізу і визначають товарні
позиції, у відношенні яких є розбіжності у статистичних даних і
щодо яких необхідний більш детальний аналіз з метою визначення
причин таких розбіжностей.
Для одержання відомостей про ті товарні позиції, по яких
необхідна більш детальна інформація для визначення причин
розбіжностей у статистичних даних, направляється письмовий запит:
- з української сторони
Державною митною службою України на адресу Генерального
митного директорату Чеської Республіки;
- з чеської сторони
Генеральним митним директоратом Чеської Республіки на адресу
Державної митної служби України.
Інформація надається за такою структурою:
Імпорт/Експорт
------------------------------------------------------------------ |Найменування поля | Зміст | Примітки | |------------------+----------------------+----------------------| |G37_1 |Код основного митного | | | |режиму | | |------------------+----------------------+----------------------| |G37_2 |Код попереднього | | | |митного режиму | | |------------------+----------------------+----------------------| |G15(*) |Код країни | | | |відправлення | | |------------------+----------------------+----------------------| |G17(**) |Код країни призначення| | |------------------+----------------------+----------------------| |G34 |Код країни походження | | |------------------+----------------------+----------------------| |G33 |Код товару |Повний код товару, | | | |зазначений у митній | | | |декларації | |------------------+----------------------+----------------------| |G31 |Опис товарів | | | |відповідно коду | | | |Комбінованої | | | |номенклатури, що | | | |зазначений у митній | | | |декларації | | |------------------+----------------------+----------------------| |G35 |Вага брутто товару, кг| | |------------------+----------------------+----------------------| |G38 |Вага нетто товару, кг | | |------------------+----------------------+----------------------| |G41 |Кількість товару у | | | |додатковій одиниці | | | |виміру | | |------------------+----------------------+----------------------| |G41A |Код додаткової одиниці|у разі наявності | | |виміру | | |------------------+----------------------+----------------------| |G46 |Вартість у доларах США| | |------------------+----------------------+----------------------| |G25 |Вид транспорту на | | | |кордоні | | |------------------+----------------------+----------------------| |G44A |Номер контракту |Заповнюється при | |------------------+----------------------|наявності інформації | |G44B |Номер | | | |товаротранспортної | | | |накладної | | |------------------+----------------------| | |G44C |Номер інвойсу | | | |(рахунку-фактури) | | |------------------+----------------------+----------------------| |GD1 |Дата закінчення | | | |митного оформлення | | | |митної декларації | | ------------------------------------------------------------------
Інформація, якою обмінюються відповідно до цього Протоколу,
може не містити дані, що можуть ідентифікувати фізичних або
юридичних осіб.
--------------- (*) Дані формуються у випадку, якщо країна походження,
відправлення або торгуюча - Україна (Чеська Республіка).
(**) Дані формуються у випадку, якщо країна призначення або
торгуюча - Україна (Чеська Республіка).

Додаток 3

СПИСОК ОСІБ,
УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДТРИМУВАТИ ПРЯМІ ЗВ'ЯЗКИ
У РАМКАХ ЦЬОГО ПРОТОКОЛУ

Державна митна служба України Чеське статистичне управління
Овдієнко Карел Крал
Наталія Трохимівна Директор Департаменту
директор Департаменту митної зовнішньої торгівлі
статистики
Литвин Вера Петраскова
Сергій Мечиславович Департамент
заступник директора Департаменту статистики зовнішньої
митної статистики торгівлі
Державний комітет статистики Генеральний митний директорат
України Чеської Республіки
Фризоренко Міхаель Ложда
Анатолій Олександрович директор відділу інформатики
Директор Департаменту
статистики торгівлі
Матроніч Ярослав Штедронський
Лариса Миколаївна начальник Департаменту
заступник директора статистики та обробки даних
Департаменту - начальник відділу
статистики зовнішньої торгівлі
товарамивгору