Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Чеською і Словацькою Федеративною Республікою
Україна, Чеська Республіка, Словаччина; Комюніке, Міжнародний документ від 30.01.1992
Документ 203_020, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.01.1992

             Спільне комюніке 
про встановлення дипломатичних відносин
між Україною і Чеською і Словацькою Федеративною Республікою

Україна і Чеська і Словацька Федеративна Республіка,
керуючись взаємним бажанням розвивати відносини партнерства і
співробітництва між двома країнами в політичній, торговельній,
економічній та інших галузях,
вирішили встановити дипломатичні відносини з дати підписання
цього Спільного комюніке і обмінятися дипломатичними
представництвами на рівні посольств.
Сторони домовились розвивати відносини на основі принципів
рівності, взаємної поваги до самовизначення, незалежності і
суверенітету, територіальної цілісності та невтручання у внутрішні
справи одна одної у відповідності з Статутом ООН ( 995_010 ).
Обидві Сторони впевнені, що встановлення дипломатичних
відносин між Україною і Чеською і Словацькою Федеративною
Республікою відповідає інтересам обох держав і сприятиме зміцненню
міжнародного співробітництва і загального миру.
ВЧИНЕНО в Празі 30 січня 1992 року у двох примірниках, кожний
українською і чеською мовами, причому обидва тексти мають однакову
силу.
За Україну За Чеську і Словацьку
Федеративну Республіку
(підпис) (підпис)
А. ЗЛЕНКО Й. ДІНСТБІР
Міністр закордонних справ Міністр закордонних справвгору