Документ 203_013, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.11.1991


Протокол
про співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Федеральним Міністерством закордонних справ
Чеської і Словацької Федеративної Республіки
Дата підписання: 27 листопада 1991 р.
Набуття чинності: 27 листопада 1991 р.

Міністерство закордонних справ України та Федеральне
Міністерство закордонних справ Чеської і Словацької Федеративної
Республіки (далі іменуються "Сторони"), виходячи з бажання подальшого розвитку відносин
добросусідства, дружби і співробітництва відповідно до принципів
Статуту ООН ( 995_010 ), Хельсінкського Заключного акта
( 994_055 ), Паризької Хартії для нової Європи ( 995_058 ) і інших
документів Наради з безпеки та співробітництва в Європі, підтверджуючи важливість переговорів і консультацій на різних
рівнях між Міністерствами закордонних справ двох країн з питань,
що становлять взаємний інтерес, а також корисність консультацій в
рамках ООН, інших міжнародних організацій та форумів, в інтересах встановлення і дальшого розвитку співробітництва
між міністерствами домовились про таке:
Стаття 1
Сторони регулярно проводитимуть переговори і консультації з
міжнародних, загальноєвропейських, субрегіональних питань, які
становлять для них взаємний інтерес, і питань двосторонніх
відносин на рівні Міністрів закордонних справ та інших рівнях,
включаючи заступників Міністрів, керівників підрозділів
Міністерств та експертів. Для розгляду спеціальних питань за
взаємною згодою можуть створюватися експертні або робочі групи.
Стаття 2
Рівень, порядок денний, строки та місце проведення
переговорів і консультацій визначатимуться завчасно за взаємною
домовленістю при розумінні необхідності належної регулярності та
черговості контактів.
Стаття 3
Сторони сприятимуть рівноправному і взаємовигідному
співробітництву в галузі економіки, культури, освіти, науки,
екології та інших галузях, що становлять взаємний інтерес.
Стаття 4
Сторони зустрічатимуться в разі необхідності до проведення
чергових або спеціальних міжнародних форумів і конференцій,
включаючи загальноєвропейські, або проводитимуть консультації
іншим чином.
Стаття 5
Делегації та дипломатичні представники двох країн в
Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організаціях і
форумах постійно проводитимуть консультації в дусі конструктивного
співробітництва з різних питань, що становлять інтерес для обох
країн.
Стаття 6
Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання.
Протокол втрачає чинність з моменту отримання однією з Сторін
письмового повідомлення іншої Сторони про її бажання припинити
його дію.
Цей Протокол підписаний 27 листопада 1991 року в м. Празі в
двох примірниках, кожний українською та чеською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
За Міністерство закордонних За Міністерство закордонних справ
справ України Чеської і Словацької Федеративної
Республіки
(підпис) (підпис)вгору