Документ 203_003, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 20.08.1999


Угода
між Урядом України і Урядом Чеської Республіки
про умови завершення реалізації після 1 січня 1992 року на території України "Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР
про співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища,
будівництві магістрального газопроводу Ямбург-Західний кордон
СРСР та об'єктів Уральського газового комплексу і пов'язані
з цим поставки природного газу із СРСР до ЧССР"
від 16 грудня 1985 року
( Угоду ратифіковано Законом N 821-XIV ( 821-14 )
від 02.07.99 )

Уряд України та Уряд Чеської Республіки, далі Сторони, прагнучи до завершення реалізації після 1 січня 1992 року на
території України "Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про
співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища,
будівництві магістрального газопроводу Ямбург-Західний кордон СРСР
та об'єктів Уральського газового комплексу і пов'язані з цим
поставки природного газу із СРСР до ЧССР" від 16 грудня 1985 року, домовились про наступне:
Стаття 1
Під Угодою від 16 грудня 1985 року Сторони розуміють як саму
цю Угоду, так і всі доповнення і зміни, внесені до неї до 1 січня
1992 року, які є невід'ємною частиною зазначеної Угоди. Функції Генеральних замовників виконують акціонерне
товариство "Укргазпром" і Ужгородський завод "Турбогаз". Функції Генерального підрядника виконує виробниче
підприємство "Західукрзакордоннафтогазбуд". Підрядником по будівництву є підприємство "Трансгаз",
м.Прага. Оформлення документів для віднесення вартості виконаних робіт
і послуг на рахунок заборгованості та укладення договорів на
поставки природного газу з України до Чеської Республіки
здійснюються акціонерним товариством "Укргазпром" і підприємством
"Трансгаз", м.Прага.
Стаття 2
Загальна вартість витрат Чеської Сторони на об'єктах,
переданих у власність Українській Стороні після 1 січня 1992 року,
що включає будівельно-монтажні роботи, послуги та поставки
обладнання і матеріалів, визначена в сумі 91,08 млн. УРО (Додаток
N 1). Із цієї суми Українська Сторона погасить заборгованість за
роботи, які виконані після 1 січня 1992 року на суму 79,17 млн.
УРО, що становить 1247 млн. куб. м природного газу (8000 ккал/куб.
м). Погашення заборгованості за роботи, виконані Чеською Стороною
до 31 грудня 1991 року на суму 11,91 млн. УРО, що становить 187,5
млн. куб. м природного газу (8000 ккал/куб. м) підлягає
додатковому узгодженню в період дії цієї Угоди.
Стаття 3
Сторони домовились, що заборгованість Української Сторони
буде погашена поставками природного газу, а також по взаємному
узгодженню поставками товарів конвертуємого характеру замість
еквівалентної кількості природного газу. Орієнтовний обсяг природного газу, що передбачається
поставити до Чеської Республіки на умовах франко-газопровід кордон
Україна-Словаччина наведений у Додатку N 2. Відсотки на заборгованість будуть погашатися Українською
Стороною поставками природного газу щорічно понад обсягів,
вказаних у Додатку N 2.
Стаття 4
Питання, що можуть виникнути в зв'язку з тлумаченням або
застосуванням положень цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом
переговорів, або іншим взаємно узгодженим Сторонами способом.
Стаття 5
За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, оформлені у вигляді Протоколів, які будуть являтись
невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 6
Ця Угода набуває чинності в день отримання останнього
письмового повідомлення кожної із Сторін про виконання
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою
чинності, і діє до остаточного виконання її положень.
Вчинено в м.Києві 30 червня 1997 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, чеською та російською мовами,
причому всі тексти є автентичні. У випадку розбіжностей у
тлумаченні положень цієї Угоди вирішальним є текст на російській
мові.
За Уряд України За Уряд Чеської Республіки
Додаткі відсутні.вгору