Про індексацію грошових доходів громадян
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.19982034
Документ 2034-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2003, підстава - 1078-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 грудня 1998 р. N 2034
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1078 ( 1078-2003-п ) від 17.07.2003 )
Про індексацію грошових доходів громадян

Зважаючи на обмежені можливості бюджетів усіх рівнів і
бюджету Пенсійного фонду та з метою недопущення збільшення
заборгованості з виплати заробітної плати, грошового забезпечення,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і захисту найменш
забезпечених верств населення Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що індексації підлягають грошові доходи
громадян, які не перевищують величину вартості межі
малозабезпеченості.
Нарахування сум індексації здійснюється згідно з Порядком
проведення індексації грошових доходів громадян, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 663.
При цьому грошовий дохід громадянина разом із сумою індексації не
повинен перевищувати вартісну величину межі малозабезпеченості.
2. Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів
громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
7 травня 1998 р. N 663 ( 663-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 19, ст. 704), такі зміни:
а) абзац третій пункту 4 викласти у такій редакції:
"Сума індексації грошових доходів громадян визначається як
результат добутку доходу, що підлягає індексації, та величини
приросту індексу споживчих цін, зменшеного на величину порогу
індексації та поділеного на 100 відсотків";
б) у пункті 5:
абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Для
здійснення індексації грошових доходів громадян застосовується
індекс споживчих цін, зменшений на величину порогу індексації";
абзац третій викласти у такій редакції:
"Приклад обчислення індексу споживчих цін для проведення
індексації, зменшений на величину порогу індексації, наведено у
додатку 2";
в) додаток 2 до Порядку викласти в редакції, що додається.
3. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів, Пенсійному фонду із введенням в
дію Законів України "Про податок на доходи фізичних осіб", "Про
місцеві податки і збори", "Про особливості приватизації державного
підприємства електрозв'язку "Укртелеком", "Про особливості
приватизації майна лікеро-горілчаних підприємств", "Про податок на
нерухоме майно (нерухомість)" і практичною реалізацією Указу
Президента України від 6 листопада 1998 р. N 1222 ( 1222/98 ) "Про
гербовий збір", які спрямовані на забезпечення додаткового
надходження до державного бюджету коштів у сумі понад 2 млрд.
гривень, підготувати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
підвищення розмірів індексації грошових доходів населення.
4. Доручити Міністерству праці та соціальної політики,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Пенсійному фонду
давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26

Додаток 2
до Порядку проведення індексації
грошових доходів громадян
(у редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 21 грудня 1998 р. N 2034)

ПРИКЛАД
обчислення індексу споживчих цін для проведення
індексації
(відсотків) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | До попереднього | Для проведення | Приріст індексу | місяця | індексації згідно | споживчих цін з | | із законом | урахуванням порогу | | | індексації для | | |проведення індексації —————————+—————————————————————————+—————————————————————+————————————————————— | 1998 рік | 1999 рік |1998 рік |1999 рік | 1998 рік | 1999 рік ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Січень 101,3 102,5 0 102,5 - 6,3 Лютий 100,2 102,3 100,2 104,8 - 0,7 Березень 100,2 102 100,4 106,9 - 0,7 Квітень 101,3 101,7 101,7 101,7 - 0,7 Травень 100 101,6 101,7 103,3 - 1,9 Червень 100 100,9 101,7 104,2 - 1,9 Липень 99,1 100,4 100,8 104,7 - 1,9 Серпень 100,2 100,5 101 105,2 - 1,9 Вересень 103,8 101,3 104,8 101,3 - 1,9 Жовтень 106,2 101,5 111,3 102,8 - 0,2 Листопад 103,3 101,2 103,3 104 - 0,2 Грудень 102,3 101,6 105,7 105,7 6,3 0,2вгору