Документ 203-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 лютого 2007 р. N 203
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 564
і від 26 квітня 2002 р. N 565

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2002 р. N 564 ( 564-2002-п ) "Про затвердження Положення про
дитячий будинок сімейного типу" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 18, ст. 925; 2005 р., N 16, ст. 845; 2006 р., N 6,
ст. 299) і від 26 квітня 2002 р. N 565 ( 565-2002-п ) "Про
затвердження Положення про прийомну сім'ю" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 18, ст. 926; 2005 р., N 3, ст. 132, N 16,
ст. 845; 2006 р., N 6, ст. 299) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 203
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 564 ( 564-2002-п )
і від 26 квітня 2002 р. N 565 ( 565-2002-п )

1. У Положенні про дитячий будинок сімейного типу,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2002 р. N 564 ( 564-2002-п ):
1) в абзаці третьому пункту 4 слова "до повернення
(влаштування) дітей в інтернатні заклади" замінити словами
"влаштування дітей у сім'ї громадян України - на усиновлення, під
опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного
типу";
2) у пункті 22 слова "Одному з батьків-вихователів" замінити
словами "Батькам-вихователям";
3) в абзаці третьому пункту 24 слова "одному з
батьків-вихователів" замінити словами "батькам-вихователям", а
слова "особовий рахунок одного з батьків-вихователів" - словами
"особові рахунки обох батьків-вихователів";
4) у додатку до Положення:
позицію "і батьки-вихователі ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
паспорт, серія, номер, ким і коли виданий)"
замінити позицією "і батьки-вихователі ___________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові, __________________________________________________________________
число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер,
ким і коли виданий)";
у підпункті 1 пункту 3 слова "на особистий рахунок одного з
батьків-вихователів, відкритий у банківській установі," замінити
словами "на особові рахунки обох батьків-вихователів у банківській
установі";
у підпункті 2 пункту 3 слово "утримання" замінити словом
"забезпечення", а слова "у розмірі ____ гривень" виключити.
2. У додатку до Положення про прийомну сім'ю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565
( 565-2002-п ), позицію "і громадяни _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
паспорт, серія, номер, ким і коли виданий)"
замінити позицією "і громадяни ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер,
ким і коли виданий)".вгору