Документ 2029-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.06.2001, підстава - 2419-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149 )
Про Комісію Президії Верховної Ради України у
питаннях заснування державних нагород України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 17, ст.212 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ПВР
N 3590-12 від 15.11.93, ВВР, 1993, N 46, ст.432 }

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Комісію Президії Верховної Ради України у
питаннях заснування державних нагород України (додається).
2. Доручити Комісії до 1 травня 1992 року внести пропозиції
щодо заснування державних нагород України.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м. Київ, 3 січня 1992 року
N 2029-XII

Комісія Президії Верховної Ради України
у питаннях заснування державних нагород України
ВАНЄЄВ - заступник голови Комісії Верховної Ради
Геннадій Іванович України у питаннях соціальної політики та
праці, доктор історичних наук, професор.
ВАСИЛЬЄВ - декан юридичного факультету Одеського
Анатолій Семенович державного університету імені І. І.
Мечникова, доктор юридичних наук, професор.
ГРЕЧИЛО - науковий співробітник Львівського відділеня
Андрій Богданович археографічної комісії Академії наук
України, кандидат історичних наук, голова
Львівського геральдичного товариства.

ДМИТРІЄНКО - завідуюча сектором Інституту історії
Марія Федорівна України АН України, доктор історичних наук.
ДЗЮБА
Іван Михайлович - Міністр культури України.
ДУРДИНЕЦЬ
Василь Васильович - Перший заступник Голови Верховної Ради
України.
ЄЩЕНКО - секретар Комісії Верховної Ради України у
Валентина справах жінок, охорони сім'ї, материнства і
Миколаївна дитинства.
ЖУЛИНСЬКИЙ - директор Інституту літератури імені Т. Г.
Микола Григорович Шевченка АН України, член-кореспондент
Академії наук України.
КУЦЕНКО - завідуюча відділом нагород Секретаріату
Валентина Миколаївна Верховної Ради України, кандидат
філософських наук.
ЛЕМІШ - Голова Комісії Верховної Ради України
Валентин Пантелійович з питань оборони і державної безпеки.

МОВЧАН - голова підкомісії Комісії Верховної Ради
Павло Михайлович України з питань Чорнобильської катастрофи.
ОНОПЕНКО - заступник міністра юстиції України
Василь Васильович
ПАНОВ - проректор по науковій роботі Української
Микола Іванович юридичної академії, доктор юридичних наук,
професор, м. Харків.
ПАСТУШЕНКО - заступник голови ради Донецької обласної
Володимир Михайлович спілки незалежних галузевих профспілок.
ПАТОН - президент Академії наук України, академік
Борис Євгенович Академії наук України.
П'ЯТАЧЕНКО - міністр фінансів України, кандидат
Григорій економічних наук.
Олександрович
РАДЕЦЬКИЙ - Міністр оборони України.
Віталій Григорович
САМСОНОВ - Голова Ради Міністрів Республіки Крим.
Борис Іванович
СУХИЙ - Голова Комісії Верховної Ради України Василь Васильович з питань відродження та соціального
розвитку села.
ТАНЮК - голова Комісії Верховної Ради України з
Леонід (Лесь) питань культури та духовного відродження.
Степанович
ЧЕПЕЛИК - голова правління Спілки художників України.
Володимир Андрійович
Головою Комісії Президії Верховної Ради України у питаннях
заснування державних нагород України затвердити ДУРДИНЦЯ В.В.
( Склад комісії із змінами, внесеними згідно з Постановою ПВР
N 3590-12 від 15.11.93 )вгору