Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про
державну статистику
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 15, ст. 198 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Доручити комісіям Верховної Ради України з питань планування,
бюджету, фінансів і цін, з питань економічної реформи і управління
народним господарством, у питаннях діяльності Рад народних
депутатів, розвитку місцевого самоврядування, у питаннях
законодавства і законності попередньо розглянути поданий Кабінетом
Міністрів України проект Закону України про державну статистику і
свої висновки з цього питання внести на розгляд Верховної Ради
України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 20 грудня 1991 року
N 2018-XII


Публікації документа