Документ 2010-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.19 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший пункту 21 частини першої статті 13 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.
N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1) замінити двома абзацами такого
змісту:
"21) інвалідам I і II груп надається право безплатного
проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які
супроводжують інвалідів I групи (не більше одного
супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз
на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.
Інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один
раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності
залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад)
зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості
проїзду".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 вересня 2004 року
N 2010-IVвгору