Про деякі питання Національного антикорупційного комітету
Decree of the President of Ukraine; Composition of collective body on March 16, 2012201/2012
Document 201/2012, invalid, current version — Loss of force on October 16, 2014, on the basis - 808/2014

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 808/2014 від 14.10.2014}

Про деякі питання Національного антикорупційного комітету

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 149/2013 від 21.03.2013
№ 719/2013 від 31.12.2013}

1. Внести до Положення про Національний антикорупційний комітет, затвердженого Указом Президента України від 1 вересня 2011 року № 890 "Питання Національного антикорупційного комітету", такі зміни:

а) у пункті 6 слова "з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України" виключити;

б) в абзаці третьому пункту 7 слова "Міністр юстиції України" замінити словами "Секретар Ради національної безпеки і оборони України";

в) у пункті 15 слова "Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами" замінити словами "Апаратом Ради національної безпеки і оборони України";

г) доповнити Положення пунктом 15-1 такого змісту:

"15-1. Наукове супроводження діяльності Комітету, роботи утворених ним робочих груп здійснюється Національним інститутом стратегічних досліджень".

2 Затвердити персональний склад Національного антикорупційного комітету (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 1 Указу Президента України від 26 березня 2010 року № 454 "Питання Національного антикорупційного комітету";

Указ Президента України від 14 травня 2010 року № 626 "Про зміни у складі Національного антикорупційного комітету";

Указ Президента України від 30 червня 2010 року № 745 "Про зміну у складі Національного антикорупційного комітету";

Указ Президента України від 26 січня 2011 року № 119 "Про зміни у складі Національного антикорупційного комітету";

Указ Президента України від 6 червня 2011 року № 647 "Про зміни у складі Національного антикорупційного комітету".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 березня 2012 року
№ 201/2012

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 березня 2012 року № 201/2012

СКЛАД
Національного антикорупційного комітету


ЯНУКОВИЧ
Віктор Федорович

-

Президент України, Голова Національного антикорупційного комітету


КЛЮЄВ
Андрій Петрович

-

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, виконавчий секретар Національного антикорупційного комітету


АЗАРОВ
Микола Янович

-

Прем'єр-міністр України


АНДРЄЄВ
Петро Петрович

-

Голова Державної фінансової інспекції України


ВАСИЛЬЄВ
Геннадій Андрійович

-

народний депутат України (за згодою)


ГЕЄЦЬ
Валерій Михайлович

-

віце-президент Національної академії наук України (за згодою)


ГМИЗА
Сергій Олександрович

-

начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України


ГУРЖІЙ
Сергій Григорович

-

Голова Державної служби фінансового моніторингу України


ЄРМОЛАЄВ
Андрій Васильович

-

директор Національного інституту стратегічних досліджень


ЗАХАРЧЕНКО
Віталій Юрійович

-

Міністр внутрішніх справ України


ІЛЛЯШОВ
Григорій Олексійович

-

Голова Служби зовнішньої розвідки України


КІВАЛОВ
Сергій Васильович

-

Голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя (за згодою)


КІНАХ
Анатолій Кирилович

-

президент Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)


КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

Міністр доходів і зборів України


КУЗЬМІН
Ренат Равелійович

-

заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України


ЛАВРИНОВИЧ
Олександр Володимирович

-

Голова Вищої ради юстиції (за згодою)


ЛИТВИН
Микола Михайлович

-

Голова Державної прикордонної служби України


ЛУКАШ
Олена Леонідівна

-

Міністр юстиції України


ЛЬОВОЧКІН
Сергій Володимирович

-

Глава Адміністрації Президента України


МАГУТА
Роман Миколайович

-

Голова Рахункової палати (за згодою)


МЕДВЕДЬКО
Олександр Іванович

-

Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України


ПОРТНОВ
Андрій Володимирович

-

Радник Президента України


ПШОНКА
Віктор Павлович

-

Генеральний прокурор України (за згодою)


РИБАК
Володимир Васильович

-

Голова Верховної Ради України (за згодою)


РОМАНЮК
Ярослав Михайлович

-

Голова Верховного Суду України (за згодою)


ТАЦІЙ
Василь Якович

-

президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (за згодою)


ШЕМШУЧЕНКО
Юрій Сергійович

-

директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (за згодою).


ЯКИМЕНКО
Олександр Григорович

-

Голова Служби безпеки України

{Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 149/2013 від 21.03.2013, № 719/2013 від 31.12.2013}

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІНon top