Документ 2007-VI, поточна редакція — Прийняття від 01.04.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Рябченка О.В.
на посаду Голови Фонду державного
майна України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 21, ст.226 )

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Призначити Рябченка Олександра Володимировича на посаду
Голови Фонду державного майна України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2010 року
N 2007-VIвгору