Документ 2006а-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 2947-III

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002,
ВВР, 2002, N 21-22, ст.135 )

Про затвердження Кодексу про шлюб
та сім'ю Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1969, N 26, ст.204 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Кодекс про шлюб та сім'ю Української РСР
( 2006-07 ) і надати йому чинності з 1 січня 1970 року.
Стаття 2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР
встановити порядок введення в дію Кодексу про шлюб та сім'ю
Української РСР і затвердити перелік законодавчих актів
Української РСР, які втрачають чинність у зв'язку з введенням
Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР в дію.

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР О.ЛЯШКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 20 червня 1969 р.
N 2006-VIIвгору