Документ 2000-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2001, підстава - 2341-III

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001,
N 25-26, ст.131 - набирає чинності з 01.09.2001 )
Про затвердження Кримінального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1961, N 2, ст. 14 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Кримінальний кодекс Української РСР
( 2001-05, 2002-05, 2003-05 ) і ввести його в дію з 1 квітня 1961
року.
Стаття 2. Встановити, що стаття 25 Кримінального кодексу
Української РСР не поширюється в частині строку позбавлення волі
на осіб, засуджених до прийняття Основ кримінального законодавства
Союзу РСР і союзних республік від 25 грудня 1958 року за особливо
небезпечні державні злочини, передбачені главою першою Особливої
частини Кримінального кодексу Української РСР, за бандитизм,
умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, розкрадання державного
або громадського майна у великих розмірах і розбій.
Стаття 3. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР
встановити порядок введення в дію Кримінального кодексу
Української РСР і затвердити перелік законодавчих актів
Української РСР, які втрачають чинність у зв'язку з введенням
Кримінального кодексу Української РСР в дію.

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 28 грудня 1960 р.вгору