Про затвердження Кримінального кодексу Української РСР
Закон Української РСР від 28.12.19602000-05
Документ 2000-05, перша редакція — Прийняття від 28.12.1960
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 
Про затвердження Кримінального кодексу Української РСР

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1961, N 2, ст. 14 )

 
     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     Стаття 1. Затвердити Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05, 2002-05, 2003-05 ) і ввести його в дію з 1 квітня 1961 року.
 
     Стаття 2. Встановити, що стаття 25 Кримінального кодексу Української РСР не поширюється в частині строку позбавлення волі на осіб, засуджених до прийняття Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік від 25 грудня 1958 року за особливо небезпечні державні злочини, передбачені главою першою Особливої частини Кримінального кодексу Української РСР, за бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, розкрадання державного або громадського майна у великих розмірах і розбій.
 
     Стаття 3. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР встановити порядок введення в дію Кримінального кодексу Української РСР і затвердити перелік законодавчих актів Української РСР, які втрачають чинність у зв'язку з введенням Кримінального кодексу Української РСР в дію.

 
 Голова Президії Верховної 
Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 28 грудня 1960 р.вгору