Документ 200/98, поточна редакція — Прийняття від 18.03.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про затвердження Комплексних заходів щодо
профілактики бездоглядності та правопорушень
серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві

З метою розв'язання проблем профілактики бездоглядності та
правопорушень серед дітей, створення належних умов для їх
фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до
самостійного життя п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Комплексні заходи щодо профілактики
бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної
реабілітації в суспільстві (додаються).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечити фінансування зазначених Комплексних заходів у межах
загальної суми асигнувань, що передбачаються для цих органів у
Державному бюджеті України, а Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям - у встановленому порядку
за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 березня 1998 року
N 200/98

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 18 березня 1998 року N 200/98
КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
щодо профілактики бездоглядності та правопорушень
серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві

Необхідність розроблення Комплексних заходів щодо
профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх
соціальної реабілітації в суспільстві зумовлена складною
криміногенною обстановкою серед неповнолітніх, постійним
зростанням чисельності бездоглядних дітей, загостренням проблем
соціальної дезадаптації підлітків. Основною метою цих заходів є формування основ комплексного
розв'язання проблем профілактики бездоглядності та правопорушень
серед дітей, створення належних умов для їх фізичного,
інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного
життя. Ці заходи спрямовані на виконання Національної програми "Діти
України" ( 63/96 ), є її складовою і передбачають розв'язання
таких завдань: удосконалення нормативно-правової бази запобігання
бездоглядності та правопорушенням серед дітей, приведення її у
відповідність з сучасними умовами і міжнародними нормами; підвищення ефективності діяльності всіх суб'єктів державної
системи соціального та правового захисту щодо розв'язання проблем
профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх
соціальної реабілітації в суспільстві; створення умов для соціальної, психолого-педагогічної,
медичної, правової підтримки і реабілітації дітей з девіантною
поведінкою, зокрема шляхом розширення відповідно до потреб
регіонів мережі притулків для неповнолітніх; організація теоретичних і методичних досліджень з проблем
профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей,
узагальнення досвіду і впровадження в практику найефективніших
методів цієї роботи; підготовка і підвищення кваліфікації фахівців, які займаються
профілактикою бездоглядності та правопорушень серед дітей.
I. Удосконалення нормативно-правової бази
Розробити і подати Кабінету Міністрів України Концепцію
державної сімейної політики.
Мінсім'ямолодь України, Мін'юст
України, МОЗ України, Міносвіти
України, МВС України, Мінпраці
України, Мінекономіки України,
Мінфін України, Національна
академія наук України, Академія
педагогічних наук України, Академія
медичних наук України
I квартал 1998 року

Розробити та затвердити Концепцію запобігання девіантній
поведінці неповнолітніх.
Мінсім'ямолодь України, Міносвіти
України, Мін'юст України, МОЗ
України, МВС України, Мінпраці
України, Держкомстат України,
Національна академія наук України,
Академія педагогічних наук України
II квартал 1998 року
Розробити та подати Кабінету Міністрів України проект Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для
неповнолітніх".
Мінсім'ямолодь України, МВС
України, МОЗ України, Міносвіти
України, Мінпраці України, Мінфін
України, Мін'юст України
1998 рік
Розробити та подати Кабінету Міністрів України проект Закону
України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю".
Мінсім'ямолодь України, Міносвіти
України, Мінпраці України, Мін'юст
України
1998 рік
Опрацювати та подати Кабінету Міністрів України пропозиції
про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо
відповідальності батьків за усунення від обов'язків, пов'язаних з
вихованням дітей, та залишення їх без піклування.
Мін'юст України, Мінсім'ямолодь
України, Міносвіти України, МВС
України, МОЗ України, Мінпраці
України
III квартал 1998 року
Розробити та затвердити типові штати і типові нормативи
оснащення притулків для неповнолітніх, служб у справах
неповнолітніх.
Мінсім'ямолодь України, Мінпраці
України, Мінфін України
I квартал 1998 року
II. Запобігання бездоглядності та правопорушенням дітей
і створення умов для їх соціальної реабілітації
Активізувати роботу з функціонально неспроможними сім'ями
(батьки, хворі на алкоголізм, наркоманію, недієздатні, з
асоціальною поведінкою, неповні сім'ї тощо) з метою виявлення
дітей, які перебувають в особливо складних морально-психологічних
умовах життя.
Мінсім'ямолодь України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Забезпечувати патронажне обслуговування дітей з функціонально
неспроможних сімей.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Починаючи з I кварталу 1998 року
Створювати умови для підвищення рівня організації змістовного
дозвілля дітей та підлітків, їх естетичного, правового та
патріотичного виховання, залучення до секційної роботи у
позашкільних закладах різних типів і форм власності.
Мінсім'ямолодь України, Міносвіти
України, Мінкультури України,
Держкомспорт України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Забезпечувати функціонування існуючих дитячих ігрових і
спортивних майданчиків в житлових мікрорайонах та вживати заходів
до розширення їх мережі, благоустрою і використання за
призначенням.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Запровадити систематичне проведення цільових рейдів для
виявлення бездоглядних дітей та здійснення заходів щодо їх
соціальної реабілітації.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Починаючи з I кварталу 1998 року
Опрацювати ефективний механізм виявлення та повернення до
навчальних закладів дітей шкільного віку, які не навчаються.
Міносвіти України
II квартал 1998 року
Посилити інформаційно-консультативну роботу з сім'ями щодо
профілактики безпритульності та бездоглядності неповнолітніх.
Мінсім'ямолодь України, Міносвіти
України, Мінкультури України,
Мінінформ України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Починаючи з I кварталу 1998 року
Утворити при центрах соціальних служб для молоді, службах у
справах неповнолітніх мережу "Телефону довіри" та інформувати
населення про їх існування.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
II квартал 1998 року
Продовжити роботу по розвитку структури служб у справах
неповнолітніх, зміцненню їх кадрового забезпечення, підвищенню
ефективності профілактики бездоглядності та правопорушень серед
дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві.
Мінсім'ямолодь України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
1998 рік
Створити при Мінсім'ямолоді України на громадських засадах
Координаційну раду з профілактики девіантної поведінки
неповнолітніх із залученням фахівців заінтересованих центральних
органів виконавчої влади.
Мінсім'ямолодь України
I квартал 1998 року
Сприяти створенню і організації роботи громадських груп щодо
пропаганди здорового способу життя та надання допомоги дітям з
девіантною поведінкою.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Починаючи з 1998 року
Забезпечити повноцінне функціонування притулків для
неповнолітніх. Взяти під особливий контроль відкриття їх у
Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській
областях.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації, Мінсім'ямолодь
України
II квартал 1998 року
Створити банк даних про мережу притулків для неповнолітніх та
запровадити інформаційні паспорти контингенту дітей, які в них
перебувають.
Мінсім'ямолодь України
II квартал 1998 року
Забезпечити діючі та новостворені притулки для неповнолітніх
медичним і побутовим обладнанням, одягом і взуттям, спортивним
інвентарем, телеапаратурою виходячи з можливостей місцевих
бюджетів та залучених спонсорських коштів.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські державні
адміністрації
Починаючи з 1998 року
Створити консультативні пункти соціальних служб для молоді в
притулках для неповнолітніх з метою надання юридичної,
психологічної та соціальної допомоги їх вихованцям.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
1998 рік
З метою надання шефської допомоги закріпити у встановленому
порядку стабільно працюючі підприємства, установи і організації
різних форм власності, банківські установи, навчальні та
культурно-освітні заклади, спортивні товариства, команди з ігрових
видів спорту, спортклуби тощо за притулками для неповнолітніх.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації, Мінсім'ямолодь
України, Мінкультури України,
Держкомспорт України
I квартал 1998 року
Створити при притулках для неповнолітніх громадські
опікунські ради з представників громадських організацій,
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
I квартал 1998 року
Створювати під час канікул умови для працевлаштування в
установленому порядку підлітків, організації громадських робіт,
функціонування таборів праці та відпочинку, інших трудових
об'єднань для них.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Організовувати у дитячих оздоровчих закладах спеціальні зміни
для відпочинку та оздоровлення бездоглядних дітей і дітей з
девіантною поведінкою.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно

Забезпечувати належні побутові умови, працевлаштування,
навчання та професійну підготовку неповнолітніх, які звільнилися з
місць позбавлення волі, загальноосвітніх шкіл і професійних училищ
соціальної реабілітації, повернулися з центрів медико-соціальної
реабілітації, притулків для неповнолітніх.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
III. Науково-методичне, кадрове та інформаційне
забезпечення
Провести наукові дослідження з актуальних проблем
профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх
соціальної реабілітації в сучасних умовах.
Мінсім'ямолодь України, МВС
України, Міносвіти України,
Академія педагогічних наук України
Починаючи з 1998 року
Розробити та запровадити профілактичні програми із
запобігання кримінальній активності дітей та підлітків груп
ризику.
Мінсім'ямолодь України, МВС
України, Міносвіти України, МОЗ
України
Починаючи з 1998 року
Розробити методичні рекомендації щодо виявлення функціонально
неспроможних сімей та організації роботи з ними.
Мінсім'ямолодь України, МВС
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
1998 рік
Розробити та запровадити профілактичні антиалкогольні та
антинаркотичні програми для навчальних закладів.
МОЗ України, Міносвіти України
1998-1999 роки
Вивчати та запроваджувати в практику передовий національний і
зарубіжний досвід роботи з профілактики бездоглядності та
правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в
суспільстві.
Мінсім'ямолодь України, МВС
України, Міносвіти України
Постійно
Розробити програми та пропозиції щодо обсягів підготовки у
вищих навчальних закладах фахівців для установ, які здійснюють
профілактику бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх
соціальну реабілітацію.
Мінсім'ямолодь України,
Мінекономіки України, Міносвіти
України, МВС України, Мінфін
України
Починаючи з 1998 року
Забезпечити на базі Українського інституту соціальних
досліджень перепідготовку фахівців центрів соціальних служб для
молоді, які займаються проблемами соціальної реабілітації
бездоглядних дітей, та притулків для неповнолітніх.
Мінсім'ямолодь України
Починаючи з 1998 року
Підготувати з використанням міжнародного досвіду пропозиції
щодо створення інституту уповноважених з прав дитини та центрів з
підготовки волонтерів, які проводять роботу з неповнолітніми.
Мінсім'ямолодь України
I квартал 1998 року
Запровадити випуск інформаційно-методичних збірників, в яких
висвітлювати проблеми профілактики бездоглядності та правопорушень
серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві, а також
пропагувати досвід у проведенні цієї роботи в регіонах.
Мінсім'ямолодь України, МВС України
Починаючи з 1998 року
Забезпечити проведення регіональних нарад керівників органів
та служб у справах неповнолітніх з проблем профілактики
бездоглядності та правопорушень серед дітей.
Мінсім'ямолодь України, МВС
України, Міносвіти України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Провести Всеукраїнську конференцію "Україна - без дитячої
безпритульності".
Мінсім'ямолодь України, МВС
України, Міносвіти України
1998 рік
Забезпечувати широке висвітлення у державних засобах масової
інформації ходу здійснення Комплексних заходів щодо профілактики
бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної
реабілітації в суспільстві.
Мінінформ України, Мінсім'ямолодь
України
Постійно
Висвітлювати в теле- та радіопередачах питання соціального і
правового захисту, створення сприятливих умов для фізичного,
соціального і духовного розвитку дітей та запобігання будь-яким
негативним явищам, профілактики злочинності, бродяжництва,
алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.
Мінінформ України, Мінсім'ямолодь
України, МВС України
Постійно
Сприяти збільшенню випуску дитячої навчальної літератури та
забезпеченню нею навчальних закладів, закладів соціального
захисту, бібліотек, притулків для неповнолітніх.
Мінінформ України
Починаючи з 1998 року

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору