Документ 200-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.03.2019, підстава - 256-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 березня 2016 р. № 200
Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 410 від 07.06.2017
№ 242 від 04.04.2018
№ 256 від 27.03.2019}

Відповідно до частини другої статті 97 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;

розподіл у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити погодження розподілу, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2016 р. № 200

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік (далі - субвенція).

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

3. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

Субвенція спрямовується місцевим бюджетам об’єднаних територіальних громад, які утворилися відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, та розподіляється відповідно до частини третьої статті 10 зазначеного Закону за такою формулою:

Vi = Vo х (Xi/X + Yi/Y)/2,

де Vi - обсяг субвенції об’єднаної територіальної громади;

Vo - загальний обсяг субвенції;

Xi - кількість сільського населення об’єднаної громади;

X - кількість сільського населення всіх об’єднаних територіальних громад;

Yi - площа території об’єднаної територіальної громади;

Y - площа територій усіх об’єднаних територіальних громад.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 256 від 27.03.2019}

4. Субвенція надається для формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади, що належить до комунальної власності, та спрямовується на:

розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації;

підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема створення, модернізацію центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і програмного забезпечення;

створення сучасних систем організації управління громадою - комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення;

реконструкцію, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 242 від 04.04.2018}

нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, переходів комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;

закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів;

нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення, об’єктів поводження з відходами та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо;

здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту;

погашення в установленому законодавством порядку зареєстрованої органами Казначейства на початок бюджетного періоду бюджетної кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад”;

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

{Абзац одинадцятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 242 від 04.04.2018}

співфінансування інших програм і проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 242 від 04.04.2018}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 410 від 07.06.2017}

4-1. Субвенція спрямовується на капітальний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

{Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 242 від 04.04.2018}

5. Умовами надання субвенції є:

1) спрямування субвенції на фінансування проектів згідно з планом соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади з урахуванням потреб різних соціальних груп з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та відповідно до напрямів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, оформлених за формою, встановленою Мінрегіоном, та календарний план реалізації яких становить не більш як три роки;

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 242 від 04.04.2018, № 256 від 27.03.2019}

2) погодження поданого виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад переліку проектів, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції, з відповідними проектними заявками, складеними за формою, встановленою Мінрегіоном, спеціально утвореною для їх розгляду при Мінрегіоні комісією (далі - комісія);

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 410 від 07.06.2017}

3) врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації, а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів тощо.

{Підпункт 3 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 410 від 07.06.2017}

6. Формування переліку проектів і проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції, та внесення до нього змін здійснюється відповідними виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад. Такі виконавчі комітети подають зазначений перелік проектів разом з проектними заявками Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям для надання протягом п’яти робочих днів після їх отримання висновку щодо відповідності поданих проектних заявок плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

Проекти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і видатки на які починаючи з 2016 року здійснюються за рахунок субвенції, включаються щороку відповідними виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад до переліку проектів до завершення їх реалізації.

Перелік проектів з проектними заявками та висновками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій на весь обсяг коштів, передбачений об’єднаним територіальним громадам, подаються виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження Комісії протягом двох місяців з дня набрання чинності акта Кабінету Міністрів України, яким затверджується розподіл субвенції на відповідний рік.

{Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ № 242 від 04.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 256 від 27.03.2019}

Комісія протягом десяти робочих днів з дня надходження переліку проектів з проектними заявками погоджує його або надає відповідним виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад зауваження щодо його доопрацювання та повторного подання на погодження.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 242 від 04.04.2018}

Після погодження комісією переліку проектів зазначений перелік затверджується відповідними міськими, селищними, сільськими радами та оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 410 від 07.06.2017}

7. Перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції, формується виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад та затверджується відповідними міськими, селищними, сільськими радами.

8. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

9. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916) та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації сприяють міським, селищним, сільським радам об’єднаних територіальних громад у реалізації проектів з метою ефективного використання субвенції.

11. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

інформує щомісяця до 15 числа Мінрегіон і Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, а також об’єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок.

12. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 5 числа Мінрегіону інформацію про використання субвенції в розрізі проектів, що фінансуються за її рахунок.

15. Мінрегіон подає до 25 січня року, що настає за звітним, Мінфіну інформацію про використання субвенції у розрізі проектів.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 410 від 07.06.2017}

16. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2016 р. № 200

РОЗПОДІЛ
у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад*

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Назва об’єднаної громади

Код бюджету

Назва бюджету об’єднаної територіальної громади

Площа територій громади, кв. кілометрів

Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р.

Міське населення, осіб

Сільське населення, осіб

Обсяг субвенції, тис. гривень

Вінницька область

Калинівська

02501000000

отг м. Калинівка

88,4

20507

19203

1304

1956

Студенянська

02502000000

отг с. Студена

129,3

3458


3458

3719

Разом5675

Волинська область

Зимнівська

03503000000

отг с. Зимне

175

5 446


5446

5457,2

Устилузька

03505000000

отг м. Устилуг

413,7

7656

2200

5456

8795,9

Велицька

03501000000

отг с. Велицьк

211,6

4009


4009

5173,1

Голобська

03502000000

отг смт Голоби

224,2

7648

4078

3570

5106,1

Смолигівська

03504000000

отг с. Смолигів

69,2

1877


1877

2004,9

Разом26537,2

Дніпропетровська область

Ювілейна

04515000000

отг смт Ювілейне

166,4

14449

13009

1440

3120,4


Ляшківська

04508000000

отг с. Ляшківка

82,197

2200


2200

2365,1


Богданівська

04502000000

отг с. Богданівка

362,8

7009


7009

8944,5


Вербківська

04503000000

отг с. Вербки

450,3

7706


7706

10552


Солонянська

04513000000

отг смт Солоне

333

14145

7675

6470

8230,1


Сурсько-Литовська

04514000000

отг с. Сурсько-Литовське

121,5

6089


6089

5066


Новоолександрівська

04511000000

отг с. Новоолександрівка

226,159

11212


11212

9362,2


Новопокровська

04512000000

отг смт Новопокровка

229,29

4336

1895

2441

4552,5


Єлізарівська

04504000000

отг с-ще Єлізарове

231,403

4343


4343

5634,5


Жовтнева

04505000000

отг с. Жовтневе

286,2

3176


3176

5753,8


Апостолівська

04501000000

отг м. Апостолове

679,49

24152

14252

9900

14966,4


Ленінська (Грушівська)

04507000000

отг с. Ленінське (с. Грушівка)

261

6821


6821

7419


Нивотрудівська

04510000000

отг с. Нива Трудова

129,02

5120


5120

4634,8


Зеленодольська

04506000000

отг м. Зеленодольськ

276,27

20160

13792

6368

7381,5


Могилівська

04509000000

отг с. Могилів

146,6

3717


3717

4103,9


Разом102086,7

Донецька область

Краснолиманська

05501000000

отг м. Красний Лиман

1209,75

44704

33278

11426

23215,1

Октябрська

05502000000

отг с. Октябрське

231,76

3057


3057

4927,8

Черкаська

05503000000

отг смт Черкаське

296,73

9510

3421

6089

7512,8

Разом35655,7

Житомирська область

Народицька

06505000000

отг смт Народичі

1284

9477

2636

6841

21714,8


Червоненська

06509000000

отг смт Червоне

157,98

5857

2876

2981

3855,5


Новоборівська

06506000000

отг смт Нова Борова

209,75

8756

5596

3160

4677,5


Іршанська

06504000000

отг смт Іршанськ

64,22

7594

6889

705

1286,9


Потіївська

06507000000

отг с. Потіївка

258,49

3764


3764

5692,3


Високівська

06501000000

отг с. Високе

96,76

2567


2567

2771,6


Тетерівська

06508000000

отг с. Тетерівка

227,36

6509


6509

6776,6


Дубрівська

06503000000

отг с. Дубрівка

173,66

4140


4140

4715,8


Вишевицька

06502000000

отг с. Вишевичі

100,5

3030


3030

3080


Разом54571

Закарпатська область

Тячівська

07502000000

отг м. Тячів

91,346

19630

9112

10518

7095,7

Вільховецька

07501000000

отг с. Вільхівці

76,752

12483


12483

7979,3

Разом15075

Запорізька область

Веселівська

08502000000

отг смт Веселе

438,34

12938

10025

2913

7732,7


Смирновська

08505000000

отг с. Смирнове

317,6

3503


3503

6373,2


Берестівська

08501000000

отг с. Берестове

498,15

4801


4801

9612,6


Чапаєвська

08506000000

отг с. Чапаєвка

264,7

5782


5782

6895,7


Преображенська

08504000000

отг с. Преображенка

367,14

5783


5783

8326,7


Комиш-Зорянська

08503000000

отг смт Комиш-Зоря

376,2

6536

2273

4263

7612,1


Разом46553

Івано-Франківська область

Печеніжинська

09502000000

отг смт Печеніжин

184,47

17657

5352

12305

9384,9

Верхнянська

09501000000

отг с. Верхня

140,62

10752


10752

7913,3

Старобогородчанська

09503000000

отг с. Старі Богородчани

84,33

6120


6120

4564,1

Разом21862,3

Кіровоградська область

Бобринецька

11501000000

отг м. Бобринець

194,297

11877

11024

853

3185,1

Маловисківська

11502000000

отг м. Мала Виска

231,83

13931

10967

2964

4877,3

Разом8062,4

Київська область

Калитянська

10501000000

отг смт Калита

210,45

10468

4707

5761

6126,5

Разом6126,5

Луганська область

Білокуракинська

12501000000

отг смт Білокуракине

788

13359

6639

6720

14721,9

Новопсковська

12502000000

отг смт Новопсков

226

12316

9868

2448

4510,4

Разом19232,3

Львівська область

Заболотцівська

13508000000

отг с. Заболотці

105,65

2637


2637

2934,5


Гніздичівська

13505000000

отг смт Гніздичів

57,6

6483

4159

2324

2090,3


Новострілищанська

13513000000

отг смт Нові Стрілища

71,94

2752

847

1905

2058,7


Тростянецька

13514000000

отг с. Тростянець

190,4

6272


6272

6129,3


Воле-Баранецька

13504000000

отг с. Воля-Баранецька

69,43

5317


5317

3911,7


Луківська

13509000000

отг с. Луки

54,68

3668


3668

2793,2


Вільшаницька

13503000000

отг с. Вільшаник

79,07

2891


2891

2703,9


Бісковицька

13502000000

отг с. Бісковичі

55,02

5611


5611

3873,2


Чукв’янська

13515000000

отг с. Чуква

76,82

3286


3286

2891


Новокалинівська

13511000000

отг м. Новий Калинів

109,08

7386

4163

3223

3306,6


Дублянська

13507000000

отг смт Дубляни

66,35

3039

1798

1241

1613,2


Бабинська

13501000000

отг с. Бабина

77,93

4168


4168

3394,6


Міженецька

13510000000

отг с. Міженець

8,75

2423


2423

1463


Новоміська

13512000000

отг с. Нове Місто

18,36

6038


6038

3597,5


Грабовецька

13506000000

отг с. Грабовець

65,92

4112


4112

3195,9


Разом45956,6

Миколаївська область

Куцурубська

14501000000

отг с. Куцуруб

229,443

3419


3419

5095,8

Разом5095,8

Одеська область

Балтська

15501000000

отг м. Балта

854,6

32943

18993

13950

19652,6


Розквітівська

15506000000

отг с. Розквіт

236,8

4315


4315

5694,3


Червоноармійська

15508000000

отг с. Червоноармійське

207,8

2315


2315

4182,7


Біляївська

15502000000

отг м. Біляївка

193

13546

11891

1655

3610,8


Великомихайлівська

15503000000

отг смт Велика Михайлівка

494,4

12788

5638

7150

10860,1


Красносільська

15504000000

отг с. Красносілка

246,6

10932


10932

9492,7


Маразліївська

15505000000

отг с. Маразліївка

252,1

6018


6018

6850,3


Тузлівська

15507000000

отг с. Тузли

101

2593


2593

2845,2


Разом63188,7

Полтавська область

Білоцерківська

16501000000

отг с. Білоцерківка

200

3855


3855

4925,9


Глобинська

16502000000

отг м. Глобине

352,504

15337

9820

5517

7975,1


Недогарківська

16504000000

отг с. Недогарки

127,164

3571


3571

3751,7


Омельницька

16505000000

отг с. Омельник

151,983

5092


5092

4939,9


Шишацька

16512000000

отг смт Шишаки

608

15223

4541

10682

14400,8


Пирятинська

16506000000

отг м. Пирятин

97,62

17375

15882

1493

2189,3


Покровсько-Багачанська

16508000000

отг с. Покровська Багачка

121,1

2675


2675

3171,2


Пришибська

16509000000

отг с. Пришиб

91,91

1986


1986

2382,4


Піщанська

16507000000

отг с. Піщане

78,03

6546


6546

4711,9


Червонознам’янська

16511000000

отг с. Червона Знам’янка

82,69

4529


4529

3660,8


Семенівська

16510000000

отг смт Семенівка

63,101

7412

6264

1148

1516,4


Клепачівська

16503000000

отг с. Клепачі

126,8

2852


2852

3348,8


Разом56974,2

Рівненська область

Бабинська

17501000000

отг с. Бабин

54,7

3315


3315

2598,2

Бугринська

17502000000

отг с. Бугрин

66,2

4308


4308

3308,3

Миляцька

17504000000

отг с. Миляч

426,4

6416


6416

9504,4

Клесівська

17503000000

отг смт Клесів

337,7

10453

4662

5791

7920

Підлозцівська

17505000000

отг с. Підлозці

63,4

1893


1893

1932,8

Разом25263,7

Сумська область

Березівська

18501000000

отг с. Береза

465,1

5621


5621

9604,9

Разом9604,9

Тернопільська область

Білобожницька

19502000000

отг с. Білобожниця

74,25

3885


3885

3186,6


Васильковецька

19503000000

отг с. Васильківці

125,9

5434


5434

4765


Великогаївська

19504000000

отг с. Великі Гаї

141,96

11187


11187

8172,7


Озерянська

19519000000

отг с. Озеряни

56,84

2644


2644

2256,8


Гусятинська

19505000000

отг смт Гусятин

35,47

8391

7201

1190

1153,8


Байковецька

19501000000

отг с. Байківці

86,17

5614


5614

4309,8


Заводська

19506000000

отг смт Заводське

28,83

4463

3461

1002

957


Золотниківська

19507000000

отг с. Золотники

284,25

8204


8204

8508,9


Золотопотіцька

19508000000

отг смт Золотий Потік

123,83

10914

2424

8490

6427,1


Іванівська

19509000000

отг с. Іванівка

109,56

4482


4482

4010


Козлівська

19510000000

отг смт Козлів

95,62

4648

1820

2828

2900,1


Колиндянська

19511000000

отг с. Колиндяни

108,01

4696


4696

4106,8


Колодненська

19512000000

отг с. Колодне

78,93

2830


2830

2668,2


Коропецька

19513000000

отг смт Коропець

68,45

4900

3396

1504

1788,1


Лопушненська

19514000000

отг с. Лопушне

54,77

2317


2317

2046,9


Мельнице-Подільська

19515000000

отг смт Мельниця-Подільська

223,41

16206

3702

12504

10038,8


Микулинецька

19516000000

отг смт Микулинці

93,94

7993

3713

4280

3680,1


Новосільська

19517000000

отг с. Нове Село

91,84

3496


3496

3217


Озернянська

19518000000

отг с. Озерна

126,79

6366


6366

5293,1


Підволочиська

19520000000

отг смт Підволочиськ

350,35

19855

8056

11799

11421,2


Почаївська

19521000000

отг м. Почаїв

54,2

9455

7812

1643

1666


Скала-Подільська

19522000000

отг смт Скала-Подільська

149,88

9660

4258

5402

5082,1


Скалатська

19523000000

отг м. Скалат

224,2

14478

4025

10453

8914,9


Скориківська

19524000000

отг с. Скорики

144,05

4066


4066

4261,4


Теребовлянська

19525000000

отг м. Теребовля

398,78

30698

13678

17020

14986,6


Шумська

19526000000

отг м. Шумськ

499,49

21297

5465

15832

15735,4


Разом141554,4

Херсонська область

Кочубеївська

21501000000

отг с. Кочубеївка

206,234

3166


3166

4631,7

Разом4631,7

Хмельницька область

Волочиська

22503000000

отг м. Волочиськ

490

33115

19516

13599

14367,3


Наркевицька

22515000000

отг смт Наркевичі

215

6465

1555

4910

5719,2


Війтовецька

22502000000

отг смт Війтівці

238,2

7821

865

6956

7175,3


Сатанівська

22520000000

отг смт Сатанів

202,97

8031

2416

5615

5941,3


Дунаєвецька

22507000000

отг м. Дунаївці

636,27

38217

16286

21931

21020,3


Дунаєвецька

22508000000

отг смт Дунаївці

260,78

10837

2514

8323

8247


Маківська

22513000000

отг с. Маків

103,63

7264


7264

5466,6


Гуменецька

22506000000

отг с. Гуменці

249,56

12554


12554

10431,6


Китайгородська

22509000000

отг с. Китайгород

186,7

4486


4486

5089,4


Колибаївська

22510000000

отг с. Колибаївка

70,02

4831


4831

3651


Летичівська

22511000000

отг смт Летичів

531,97

20140

10571

9569

12723,3


Меджибізька

22514000000

отг смт Меджибіж

319,39

8383

1456

6927

8292,9


Полонська

22517000000

отг м. Полонне

533

33052

21598

11454

13780,8


Понінківська

22518000000

отг смт Понінка

173

8424

7356

1068

3006,7


Ганнопільська

22504000000

отг с. Ганнопіль

685,66

6541


6541

13193,8


Берездівська

22501000000

отг с. Берездів

316,39

8973


8973

9383,2


Старосинявська

22521000000

отг смт Стара Синява

662

20664

5553

15111

17605,7


Лісовогринівецька

22512000000

отг с. Лісові Гринівці

257,99

7630


7630

7824,6


Чорноострівська

22522000000

отг смт Чорний Острів

262,93

12414

983

11431

9996,9


Гвардійська

22505000000

отг с. Гвардійське

171

7546


7546

6563,4


Розсошанська

22519000000

отг с. Розсоша

100,2

4938


4938

4131,6


Новоушицька

22516000000

отг смт Нова Ушиця

747

26563

4281

22282

22760,7


Разом216372,6

Черкаська область

Єрківська

23502000000

отг смт Єрки

53

5064

3984

1080

1337,7

Мокрокалигірська

23503000000

отг с. Мокра Калигірка

127

4314


4314

4160,6

Білозірська

23501000000

отг с. Білозір’я

200,71

9013

820

8193

7336,3

Разом12834,6

Чернігівська область

Кіптівська

25503000000

отг с. Кіпті

237,6

3607


3607

5313,7

Деснянська

25502000000

отг смт Десна

772,1

9583

7522

2061

11921,8


Вертіївська

25501000000

отг с. Вертіївка

273,8

4047


4047

6062,7


Парафіївська

25505000000

отг смт Парафіївка

288,7

5928

2427

3501

5968,6


Макіївська

25504000000

отг с. Макіївка

105,9

1633


1633

2382,4


Разом31649,2

Чернівецька область

Волоківська

24503000000

отг с. Волока

56

6178


6178

4200,6

Недобоївська

24507000000

отг с. Недобоївці

79,5

5887


5887

4367,7


Клішковецька

24505000000

отг с. Клішківці

72,61

7207


7207

5002


Рукшинська

24508000000

отг с. Рукшин

108,57

6871


6871

5318,1


Сокирянська

24509000000

отг м. Сокиряни

82,16

11443

9349

2094

2306


Великокучурівська

24502000000

отг с. Великий Кучурів

10,3063

13649


13649

7696,7


Усть-Путильська

24510000000

отг с. Усть-Путила

92,06

2225


2225

2516,7


Вашковецька

24501000000

отг с. Вашківці

58,67

4954


4954

3560,6


Мамалигівська

24506000000

отг с. Мамалига

139,304

12249


12249

8723,3


Глибоцька

24504000000

отг смт Глибока

68,406

10860

9433

1427

1744,8


Разом45436,5


______
Усього
35807,4193


1390494


486921


903573


1000000вгору