Документ 200-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.07.2019, підстава - 575-2019-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - 575-2019-п. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 березня 2015 р. № 200
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 137 від 28.02.2018, № 172 від 20.02.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 510 від 08.08.2016
№ 110 від 01.03.2017
№ 137 від 28.02.2018
№ 452 від 06.06.2018
№ 172 від 20.02.2019
№ 575 від 26.06.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 137 від 28.02.2018, № 172 від 20.02.2019}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. № 200

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 137 від 28.02.2018, № 172 від 20.02.2019}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” (далі - бюджетні кошти) на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у закладах, розміщених на території України, осіб, яким надано статус:

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 172 від 20.02.2019}

постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до статті 16-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 452 від 06.06.2018}

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які мають право на забезпечення санаторно-курортними путівками відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 444; 2013 р., № 96, ст. 3552), та Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1346).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 137 від 28.02.2018}

Організація забезпечення санаторно-курортним лікуванням

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах у разі утворення (крім м. Києва) рад (далі - органи соціального захисту населення) забезпечують осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості:

1) учасників бойових дій - не частіше ніж один раз на рік строком на 18-21 день;

2) осіб з інвалідністю внаслідок війни - позачергово щороку строком на 18-21 день;

3) осіб з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - відповідно до медичних рекомендацій, з них:

I та II груп - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18-21 день;

4) постраждалих учасників Революції Гідності - не частіше ніж один раз на рік строком на 18-21 день;

5) учасників війни - не частіше ніж один раз на два роки строком на 18-21 день.

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, путівки до якого оплачуються за рахунок коштів державного бюджету.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 137 від 28.02.2018}

3. У разі коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

4. Для одержання путівки особи, зазначені у пункті 1 цього Порядку, повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а для внутрішньо переміщених осіб - за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 172 від 20.02.2019}

5. Для взяття на облік особа, зазначена у пункті 1 цього Порядку, чи її законний представник подають заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію відповідного посвідчення, а учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни - також копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 137 від 28.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 172 від 20.02.2019}

Під час подання копій документів, передбачених абзацом першим цього пункту, особи надають їх оригінали для огляду.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 510 від 08.08.2016}

6. Реєстрація заяв та облік осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, проводиться за формами, затвердженими Мінветеранів, окремо від інших категорій осіб незалежно від профілю захворювання, за яким особи направляються на санаторно-курортне лікування, в порядку черговості подання заяв.

{Пункт 6 в редакції Постанов КМ № 137 від 28.02.2018, № 575 від 26.06.2019}

7. Особа, яка перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту населення, але в поточному році одержала безоплатну путівку, знімається з обліку.

Повторне взяття на облік проводиться на підставі копії (дубліката) медичної довідки лікувальної установи за формою 070/о, що додається до попередньої заяви, якщо строк дії зазначеної довідки не закінчився.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 510 від 08.08.2016}

За особою, яка перебуває на обліку, але не отримала безоплатну путівку в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою на наступний рік за умови поновлення медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о, якщо строк дії попередньої довідки закінчився.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

Особи, які були письмово повідомлені про умову поновлення такої довідки, але протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії не виконали цієї умови, знімаються з обліку.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

8. Путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо особа з інвалідністю I групи здатна обслуговувати себе самостійно, видається відповідна довідка лікувально-профілактичного закладу.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

Особу з інвалідністю I групи не можуть супроводжувати особи з інвалідністю I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

9. Громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II груп до санаторіїв спінального профілю, путівки не видаються, а лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотному напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні.

Особам з інвалідністю внаслідок війни, які отримали санаторно-курортні путівки відповідно до цього Порядку, виплачується компенсація вартості проїзду до санаторно-курортного закладу та назад транспортом загального користування (залізничним та автомобільним) згідно з поданими проїзними квитками. У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

10. У разі відмови особи від путівки складається акт відмови від путівки за формою, затвердженою Мінветеранів, а зазначеною путівкою забезпечується інша особа у порядку черговості.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 110 від 01.03.2017, № 575 від 26.06.2019}

11. Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

12. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій та учасникам війни виплачується в порядку та розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 24, ст. 1598).

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 137 від 28.02.2018}

13. Поділ путівки та передача її іншій особі забороняється.

14. Інформація про потребу в путівках подається органами соціального захисту населення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) щороку не пізніше ніж 1 червня та 15 листопада.

{Пункт 14 в редакції Постанов КМ № 510 від 08.08.2016, № 137 від 28.02.2018}

15. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають Мінветеранів щороку не пізніше 15 червня та 1 грудня узагальнену інформацію про потребу в путівках для підготовки на її основі показників, що використовуються в бюджетному процесі.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 575 від 26.06.2019}

16. Забезпечення путівками осіб, здійснюється в межах виділених коштів пропорційно кількості осіб, узятих на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, згідно з договорами, укладеними органами соціального захисту населення з особами та санаторно-курортними закладами.

{Пункт 16 в редакції Постанов КМ № 510 від 08.08.2016, № 110 від 01.03.2017}

{Назву розділу "Закупівля путівок" виключено на підставі Постанови КМ № 110 від 01.03.2017}

17. Зазначене у пункті 16 цього Порядку відшкодування здійснюється органами соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості (далі - договір) та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня), а якщо вартість путівки нижча за граничну, - не більше від фактичної вартості путівки.

Попередня оплата зазначених послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Служби та погодженням з Мінфіном.

Перелік базових послуг, що надаються особам відповідно до медичних рекомендацій і входять до вартості путівки, затверджується Мінветеранів.

{Абзац четвертий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 575 від 26.06.2019}

За бажанням осіб їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 110 від 01.03.2017}

17-1. З метою забезпечення осіб путівками санаторно-курортний заклад подає органам соціального захисту населення:

підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік послуг, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

{Абзац п'ятий пункту 17-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

інформацію про вартість путівки.

Органи соціального захисту населення ознайомлюють з поданою інформацією осіб, які у десятиденний строк повідомляють відповідним органам соціального захисту населення про згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного особою, відмови у її прийнятті на санаторно-курортне лікування орган соціального захисту населення інформує про це особу та пропонує їй обрати інший заклад.

{Порядок доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ № 110 від 01.03.2017}

17-2. Органи соціального захисту населення та особи укладають договір у трьох примірниках (один - для органу соціального захисту населення, другий - для санаторно-курортного закладу, третій - для особи).

Усі примірники договору, підписані керівником органу соціального захисту населення та особою і скріплені печаткою (за наявності) такого органу, передаються особі для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.

Після прибуття зазначеної особи до відповідного санаторно-курортного закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до органу соціального захисту населення, другий - передає особі, а третій - залишає на зберіганні у закладі.

Про відмову від санаторно-курортного лікування особа повинна повідомити санаторно-курортному закладу та органу соціального захисту населення не менше ніж за 10 днів до дати заїзду.

{Пункт 17-2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

{Порядок доповнено пунктом 17-2 згідно з Постановою КМ № 110 від 01.03.2017}

17-3. Особи після закінчення санаторно-курортного лікування подають органу соціального захисту населення зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі за профілем захворювання, за яким їм видано довідку для отримання путівки на санаторно-курортне лікування, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та строку перебування, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого закладу.

{Порядок доповнено пунктом 17-3 згідно з Постановою КМ № 110 від 01.03.2017}

17-4. Санаторно-курортний заклад після надання особам послуг санаторно-курортного лікування подає органам соціального захисту населення акт наданих послуг та документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття особи із санаторно-курортного закладу орган соціального захисту населення здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

Оформлення акта наданих послуг може здійснюватися в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису у разі його наявності в кожної із сторін.

{Пункт 17-4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

{Порядок доповнено пунктом 17-4 згідно з Постановою КМ № 110 від 01.03.2017}

18. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінветеранів.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення;

органи соціального захисту населення.

Головний розпорядник бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти, що спрямовуються на забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, які, у свою чергу, розподіляють зазначені кошти між органами соціального захисту населення пропорційно чисельності осіб, узятих на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

{Пункт 18 в редакції Постанов КМ № 510 від 08.08.2016, № 110 від 01.03.2017, № 575 від 26.06.2019}

19. Бюджетні кошти спрямовуються органами соціального захисту населення на:

відшкодування санаторно-курортним закладам вартості путівки для осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку;

відшкодування санаторно-курортним закладам вартості путівки без лікування для громадян, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи;

{Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

оплату проїзду для громадян, що супроводжують осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку;

{Абзац четвертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

компенсацію вартості проїзду особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та назад;

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

виплату грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю внаслідок війни.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 28.02.2018}

{Пункт 19 в редакції Постанов КМ № 510 від 08.08.2016, № 110 від 01.03.2017}

20. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

21. Органи соціального захисту населення подають щомісяця до 5 числа структурним підрозділам з питань соціального захисту населення звітність про використання бюджетних коштів, у тому числі результативні показники, для узагальнення та подання її до 10 числа Мінветеранів.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 510 від 08.08.2016, № 137 від 28.02.2018; в редакції Постанови КМ № 575 від 26.06.2019}

22. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору