Про утворення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Склад колегіального органу, Форма типового документа, Акт від 25.06.2014200
Документ 200-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.08.2015, підстава - 550-2015-п


Голова комісії

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Додатки:

1. Зведені акти інвентаризації.

2. Звіти про оцінку майна.

3. Баланси.

4. Зведений перелік майна, що вноситься до статутного капіталу товариства.

5. Зведений перелік майна, що закріплюється за товариством на праві господарського відання.

6. Зведений перелік земельних ділянок, право постійного користування якими вноситься до статутного капіталу товариства.

7. Передавальні акти.

8. Зведені передавальні акти.
вгору