Документ 200-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.08.2016, підстава - 513-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 лютого 2002 р. N 200
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 513 ( 513-2016-п ) від 08.08.2016 }
Про затвердження Тимчасового порядку
внесення змін до алгоритму оптового
ринку електричної енергії та здійснення
контролю за його дотриманням
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1009 ( 1009-2003-п ) від 27.06.2003 )

З метою вдосконалення механізму регулювання взаємовідносин
учасників оптового ринку електричної енергії, забезпечення
прозорості проведення розрахунків між ними Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Тимчасовий порядок внесення змін до алгоритму
оптового ринку електричної енергії та здійснення контролю за його
дотриманням (додається).
2. Установити, що Тимчасовий порядок, затверджений цією
постановою, діє до законодавчого врегулювання
платіжно-розрахункових відносин на оптовому ринку
електричної енергії.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 2002 р. N 200
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
внесення змін до алгоритму оптового
ринку електричної енергії та здійснення
контролю за його дотриманням

1. Зміни до алгоритму оптового ринку електричної енергії
(далі - алгоритм) вносяться за рішенням НКРЕ:
за ініціативою НКРЕ;
у разі прийняття рішення про визнання ситуації, що склалася
на оптовому ринку електричної енергії, надзвичайною чи за рішенням
ради оптового ринку електричної енергії згідно з договором між
учасниками оптового ринку електричної енергії (далі - договір);
згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України за пропозиціями
центральних та місцевих органів виконавчої влади.
Рада оптового ринку електричної енергії, центральні та
місцеві органи виконавчої влади зобов'язані надавати прогноз
фінансових наслідків для сторін договору, за рахунок яких
передбачається перерозподіл коштів, отриманих як плата за
закуплену на оптовому ринку електричну енергію, та інформацію про
механізм і терміни їх повернення. У разі відсутності зазначених
прогнозу та інформації пропозиції не розглядаються.
2. Рішення НКРЕ про внесення змін до алгоритму підлягає
опублікуванню. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1009 ( 1009-2003-п ) від 27.06.2003 )
3. Перед прийняттям рішення про внесення змін до алгоритму
НКРЕ забезпечує проведення експертизи з метою визначення можливих
наслідків та економічної доцільності цих змін.
Якщо за результатами зазначеної експертизи внесення змін до
алгоритму буде визнане недоцільним або економічно необґрунтованим,
НКРЕ приймає рішення про відхилення пропозицій щодо таких змін.
4. Після прийняття рішення про припинення дії надзвичайної
ситуації на оптовому ринку електричної енергії згідно з договором
оптовий постачальник електричної енергії та уповноважений банк у
межах своєї компетенції надають НКРЕ інформацію щодо:
суми коштів, додатково перерахованих суб'єктам господарювання
з розподільчого рахунка оптового постачальника для ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації;
суми коштів у кожного з учасників оптового ринку електричної
енергії, за рахунок яких ці кошти були перераховані з
розподільчого рахунка оптового постачальника.
5. Контроль за дотриманням алгоритму здійснюється НКРЕ в
межах своїх повноважень.вгору