Документ 20/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до окремих законів України
щодо оплати праці
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 11, ст.89 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
     N 21-22, ст.144 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Доповнити частину другу статті 13 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 3, ст.9) абзацом одинадцятим такого змісту:
 
     "умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці".
 
     2. У Законі України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст.121):
 
     а) статтю 8 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці
 
     Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів працівників.
 
     Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, крім випадку, передбаченого частиною першою статті 10 цього Закону";
 
     б) статтю 16 доповнити словами "з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України".
 
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 
     4. У Законі України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст.361):
 
     а) частину другу статті 7 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
     "умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці";
 
     б) у статті 8:
 
     частину першу доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
 
     "умов зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці";
 
     частину другу доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:
 
     "умов зростання фондів оплати праці;
 
     встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 23 січня 1997 року
N 20/97-ВРвгору