Про управління сферою енергозбереження
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.199620
Документ 20-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.08.2005, підстава - 746-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 січня 1996 р. N 20
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )
Про управління сферою енергозбереження
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1040 ( 1040-2000-п ) від 27.06.2000 )

( У тексті Постанови слово "відомства" в усіх відмінках
замінено словами "інші центральні органи виконавчої влади"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1040
( 1040-2000-п ) від 27.06.2000 )

Відповідно до Указу Президента України від 26 липня 1995 р.
N 666 ( 666/95 ) "Про утворення Державного комітету України з
енергозбереження" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вважати доцільним створити в галузевих міністерствах і
інших центральних органах виконавчої влади, до сфери управління
яких входять підприємства і організації, що займаються отриманням,
переробкою, перетворенням, транспортуванням, зберіганням, обміном
та використанням паливно-енергетичних ресурсів, підрозділи з
енергозбереження в межах затвердженої граничної чисельності
працівників центрального апарату цих міністерств і інших
центральних органів виконавчої влади.
Державному комітетові з енергозбереження за погодженням з
Міністерством економіки затвердити в двомісячний термін загальне
положення про ці підрозділи.
2. Рекомендувати Уряду Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
створити в установленому порядку відповідні підрозділи з
енергозбереження.
Міністерствам і іншим центральним органам виконавчої влади
при внесенні до Кабінету Міністрів України проектів типових
положень про управління, відділи, інші підрозділи державних
адміністрацій, до компетенції яких входять питання щодо отримання,
переробки, перетворення, транспортування, зберігання, обміну та
використання паливно-енергетичних ресурсів, погоджувати їх з
Державним комітетом з енергозбереження.
3. Міністерству енергетики та електрифікації, Державному
комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
переглянути та за погодженням з Державним комітетом з
енергозбереження, іншими міністерствами і іншими центральними
органами виконавчої влади подати в двомісячний термін до Кабінету
Міністрів України проекти положень про зазначені Міністерство та
Комітет з урахуванням змін, які випливають з Указу Президента
України від 6 жовтня 1995 р. N 918 ( 918/95 ).
4. Установити загальну чисельність працівників Державної
інспекції з енергозбереження в кількості 375 одиниць.
5. Підтримати пропозицію Державного комітету з
енергозбереження, погоджену з Національною академією наук, про
розміщення центрального апарату цього Комітету в м. Києві по вул.
Олени Теліги, 1, на умовах довгострокової оренди. 

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.37вгору