Документ 1998-2002-п, перша редакція — Прийняття від 25.12.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 25 грудня 2002 р. N 1998
Київ
 
Про внесення змін до Положення про порядок
державного контролю за проведенням переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних
передач товарів військового призначення та
подвійного використання

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 ( 125-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 2, ст. 70), зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 21

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1998
 
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок
державного контролю за проведенням переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення
міжнародних передач товарів військового
призначення та подвійного використання
( 125-98-п )
 
     1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
 
     "3. Дія цього Положення поширюється на проведення переговорів (незалежно від місця їх проведення), пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів військового призначення, а також експорт товарів подвійного використання та інших товарів до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго на поставки таких товарів, що здійснюються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в установленому порядку.
 
     Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання, проводяться в порядку, передбаченому цим Положенням для товарів подвійного використання".
 
     2. У пункті 4:
 
     в абзаці шостому:
 
     слова "складових частин" виключити;
 
     слова "з держав СНД, а також імпорту товарів" замінити словом "та";
 
     в абзаці сьомому слова "тимчасового вивезення за межі України або" і "тимчасового вивезення або" виключити;
 
     доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
     "експорт підприємствами-виробниками спеціально призначених для військового використання компонентів до виробів військового призначення для забезпечення їх виробництва в іноземних державах за відповідними ліцензіями, які в установленому порядку передані до цих держав суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України;
 
     експорт навчального і допоміжного спеціалізованого обладнання та приладдя, запасних частин і технологій до виробів військового призначення, раніше поставлених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України іноземному споживачу, а також послуг, пов'язаних з їх технічним обслуговуванням, ремонтом, випробуванням тощо, у разі, коли вони здійснюються суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, який був експортером цих виробів".
 
     3. У пункті 8 слова "та імпорту" і "або імпорт" виключити.
 
     4. У пункті 13:
 
     абзаци четвертий - восьмий замінити абзацами такого змісту:
 
     "Разом з документами, зазначеними в абзацах другому і третьому цього пункту, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228 ( 1228-99-п ) "Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1412, N 45, ст. 2230; 2000 р., N 25, ст. 1057; 2001 р., N 5, ст. 181), надають письмове погодження Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" процедури провадження маркетингової діяльності на конкретному ринку збуту товарів військового призначення, у тому числі встановлення контрактних (зовнішньоторговельних) цін на такі товари.
 
     Крім зазначених у цьому пункті документів Держекспортконтроль може затребувати від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності додаткові відомості або інші документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення для оформлення висновку".
 
     5. В абзаці чотирнадцятому пункту 15:
 
     слово "наданих" замінити словом "підтверджених";
 
     доповнити абзац словами "або підтверджених іншим чином, відповідно до законодавства цієї держави".
 
     6. Додаток до Положення викласти в такій редакції:
 
"Додаток
до Положення про порядок державного контролю
за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення міжнародних передач товарів військового
призначення та подвійного використання
 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1998)
 
ПЕРЕЛІК
держав - учасниць міжнародних режимів
експортного контролю

 
------------------------------------------------------------------
        Держава        | ВД | РКРТ | ГЯП | КЗ | АГ
------------------------------------------------------------------
 1. Австралія              *   *   *   *  * 
2. Австрія * * * * *
3. Аргентина * * * * *
4. Бельгія * * * * *
5. Білорусь *
6. Болгарія * * *
7. Бразилія * *
8. Великобританія * * * * *
9. Греція * * * * *
10. Данія * * * * *
11. Ізраїль +
12. Ісландія * *
13. Ірландія * * * * *
14. Іспанія * * * * *
15. Італія * * * * *
16. Казахстан *
17. Канада * * * * *
18. Китай + *
19. Кіпр *
20. Латвія *
21. Люксембург * * * * *
22. Нідерланди * * * * *
23. Німеччина * * * * *
24. Нова Зеландія * * * * *
25. Норвегія * * * * *
26. Південно-Африканська Республіка * * *

27. Польща * * * * *
28. Португалія * * * * *
29. Республіка Корея (Південна) * * * *
30. Російська Федерація * * * *
31. Румунія * + * *
32. Словаччина * * * * *
33. Словенія * *
34. Сполучені Штати Америки * * * * *
35. Туреччина * * * *
36. Угорщина * * * * *
37. Україна * * * *
38. Фінляндія * * * * *
39. Франція * * * * *
40. Чехія * * * * *
41. Швейцарія * * * * *
42. Швеція * * * * *
43. Японія * * * * * --------------------------------------
_______________
* Держави - учасниці міжнародних режимів (ВД - Вассенаарська
домовленість ( 998_177 ), РКРТ - режим контролю за ракетними
технологіями, ГЯП - група ядерних постачальників, КЗ - комітет
Зангера, АГ - Австралійська група).
     + Держави, що прийняли зобов'язання виконувати вимоги міжнародних режимів".вгору