Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 грудня 2002 р. N 1998
Київ
Про внесення змін до Положення про порядок
державного контролю за проведенням переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних
передач товарів військового призначення та
подвійного використання

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок державного контролю за
проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного
використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 1998 р. N 125 ( 125-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810; 1999 р., N 24, ст. 1107;
2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 2, ст. 70), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1998
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок
державного контролю за проведенням переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення
міжнародних передач товарів військового
призначення та подвійного використання
( 125-98-п )
1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Дія цього Положення поширюється на проведення переговорів
(незалежно від місця їх проведення), пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів
військового призначення, а також експорт товарів подвійного
використання та інших товарів до держав, стосовно яких встановлено
часткове ембарго на поставки таких товарів, що здійснюються
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в установленому
порядку.
Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про експорт товарів військового
призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного
використання, проводяться в порядку, передбаченому цим Положенням
для товарів подвійного використання".
2. У пункті 4:
в абзаці шостому:
слова "складових частин" виключити;
слова "з держав СНД, а також імпорту товарів" замінити
словом "та";
в абзаці сьомому слова "тимчасового вивезення за межі
України або" і "тимчасового вивезення або" виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"експорт підприємствами-виробниками спеціально призначених
для військового використання компонентів до виробів військового
призначення для забезпечення їх виробництва в іноземних державах
за відповідними ліцензіями, які в установленому порядку передані
до цих держав суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України;
експорт навчального і допоміжного спеціалізованого обладнання
та приладдя, запасних частин і технологій до виробів військового
призначення, раніше поставлених суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності України іноземному споживачу, а також послуг,
пов'язаних з їх технічним обслуговуванням, ремонтом, випробуванням
тощо, у разі, коли вони здійснюються суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності України, який був експортером цих
виробів".
3. У пункті 8 слова "та імпорту" і "або імпорт" виключити.
4. У пункті 13:
абзаци четвертий - восьмий замінити абзацами такого змісту:
"Разом з документами, зазначеними в абзацах другому і
третьому цього пункту, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності,
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня
1999 р. N 1228 ( 1228-99-п ) "Про надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1412, N 45, ст. 2230; 2000 р.,
N 25, ст. 1057; 2001 р., N 5, ст. 181), надають письмове
погодження Державної компанії з експорту та імпорту продукції і
послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"
процедури провадження маркетингової діяльності на конкретному
ринку збуту товарів військового призначення, у тому числі
встановлення контрактних (зовнішньоторговельних) цін на такі
товари.
Крім зазначених у цьому пункті документів Держекспортконтроль
може затребувати від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
додаткові відомості або інші документи, необхідні для прийняття
обґрунтованого рішення для оформлення висновку".
5. В абзаці чотирнадцятому пункту 15:
слово "наданих" замінити словом "підтверджених";
доповнити абзац словами "або підтверджених іншим чином,
відповідно до законодавства цієї держави".
6. Додаток до Положення викласти в такій редакції:
"Додаток
до Положення про порядок державного контролю
за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення міжнародних передач товарів військового
призначення та подвійного використання
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1998)
ПЕРЕЛІК
держав - учасниць міжнародних режимів
експортного контролю

------------------------------------------------------------------ Держава | ВД | РКРТ | ГЯП | КЗ | АГ ------------------------------------------------------------------ 1. Австралія * * * * *
2. Австрія * * * * *
3. Аргентина * * * * *
4. Бельгія * * * * *
5. Білорусь *
6. Болгарія * * *
7. Бразилія * *
8. Великобританія * * * * *
9. Греція * * * * *
10. Данія * * * * *
11. Ізраїль +
12. Ісландія * *
13. Ірландія * * * * *
14. Іспанія * * * * *
15. Італія * * * * *
16. Казахстан *
17. Канада * * * * *
18. Китай + *
19. Кіпр *
20. Латвія *
21. Люксембург * * * * *
22. Нідерланди * * * * *
23. Німеччина * * * * *
24. Нова Зеландія * * * * *
25. Норвегія * * * * *
26. Південно-Африканська Республіка * * *

27. Польща * * * * *
28. Португалія * * * * *
29. Республіка Корея (Південна) * * * *
30. Російська Федерація * * * *
31. Румунія * + * *
32. Словаччина * * * * *
33. Словенія * *
34. Сполучені Штати Америки * * * * *
35. Туреччина * * * *
36. Угорщина * * * * *
37. Україна * * * *
38. Фінляндія * * * * *
39. Франція * * * * *
40. Чехія * * * * *
41. Швейцарія * * * * *
42. Швеція * * * * *
43. Японія * * * * * --------------------------------------
_______________
* Держави - учасниці міжнародних режимів (ВД - Вассенаарська
домовленість ( 998_177 ), РКРТ - режим контролю за ракетними
технологіями, ГЯП - група ядерних постачальників, КЗ - комітет
Зангера, АГ - Австралійська група).
+ Держави, що прийняли зобов'язання виконувати вимоги
міжнародних режимів".


Публікації документа