Документ 1997-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2017

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 18, ст.228)

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 2 Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 32, ст. 154; 2010 р., № 30, ст. 403) викласти в такій редакції:

"2. Установити такі розміри стипендій:

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 1800 гривень;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 2300 гривень”.

2. Виплата іменних стипендій Верховної Ради України в розмірах, передбачених цією Постановою, здійснюється з 1 січня 2017 року.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
4 квітня 2017 року
№ 1997-VIII
вгору