Про порядок введення в дію Закону України "Про державне мито"
Постанова Верховної Ради України від 18.12.19911995-XII
Документ 1995-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.12.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст. 171 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про державне мито" ( 1994-12 )
з 1 січня 1992 року.
2. Кабінету Міністрів України:
до 1 лютого 1992 року привести рішення Уряду України у
відповідність із Законом України "Про державне мито";
розробити та затвердити Положення щодо порядку застосування
цього Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 18 грудня 1991 року
N 1995-XIIвгору