Документ 1992-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.09.2017, підстава - 2145-VIII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }
Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради
Української РСР від 4 червня 1991 року "Про
порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про освіту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст.168 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Верховної Ради Української РСР від 4
червня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону Української
РСР "Про освіту" ( 1144-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991
р., N 34, ст.452) таку зміну:
у пункті 1 слова і цифри "з 1 січня 1993 року" замінити
словами і цифрами "з 1 січня 1992 року".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 18 грудня 1991 року
N 1992-XIIвгору