Документ 1990-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - 1618-IV

                                                          
У К А З
Президії Верховної Ради Української РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
Про порядок введення в дію Цивільного
і Цивільного процесуального кодексів Української РСР

( Із змінами, внесеними згідно із Указом
N 278-XI ( 278-11 ) від 20.05.1985
Законом
N 3718-XII ( 3718-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст. 15
Кодексом
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 )
Відповідно до прийнятих 18 липня 1963 року Верховною Радою
Української РСР Законів про затвердження Цивільного та Цивільного
процесуального кодексів Української РСР ( 1501-06, 1502-06,
1503-06 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1963 р., N
30, ст. ст.463 і 464) Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. До приведення цивільного і цивільного процесуального
законодавства Української РСР у відповідність з Цивільним і
Цивільним процесуальним кодексами Української РСР діючі акти
цивільного і цивільного процесуального законодавства Української
РСР застосовуються, оскільки вони не суперечать Кодексам.
( Стаття 2 втратила чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )
( Стаття 3 втратила чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )
( Стаття 4 втратила чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )
( Стаття 5 втратила чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )
( Стаття 6 втратила чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )
( Стаття 7 втратила чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )
( Стаття 8 втратила чинність на підставі Закону N 3718-XII
( 3718-12 ) від 16.12.93 )
( Стаття 9 втратила чинність на підставі Закону N 3718-XII
( 3718-12 ) від 16.12.93 )
( Стаття 10 втратила чинність на підставі Закону N 3718-XII
( 3718-12 ) від 16.12.93 )
( Стаття 11 втратила чинність на підставі Закону N 3718-XII
( 3718-12 ) від 16.12.93 )
( Стаття 12 втратила чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )
( Стаття 13 втратила чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )
( Стаття 14 втратила чинність на підставі Закону N 3718-XII
( 3718-12 ) від 16.12.93 )
( Стаття 15 втратила чинність на підстві Указу ПВР N 278-XI
( 278-11 ) від 20.05.85 )
( Стаття 16 втратила чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )
17. Цивільні справи, що надійшли до судів з додержанням
правил про підсудність, але не закінчені розглядом за станом на 1
січня 1964 року, розглядаються тими судами, в провадженні яких
вони знаходяться. 18. Якщо по розглянутих цивільних справах за станом на 1
січня 1964 року не закінчилися процесуальні строки і вони більш
тривалі, ніж строки, встановлені Цивільним процесуальним кодексом
Української РСР 1963 року, то застосовуються строки, що діяли при
розгляді справи. 19. Доручити Раді Міністрів Української РСР привести рішення
Уряду Української РСР у відповідність з Цивільним і Цивільним
процесуальним кодексами Української РСР.

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР А. ЗЛЕНКО
м. Київ, 9 грудня 1963 рокувгору