Документ 199-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.11.2011, підстава - 1183-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 1993 р. N 199
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1183 ( 1183-2011-п ) від 21.11.2011 }
Про затвердження описів дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника і переліку
галузей науки, з яких може бути присуджений науковий
ступінь
( На часткову зміну Постанови запровадити починаючи з 1 березня
1998 р. видачу нових дипломів доктора та кандидата наук і
атестата старшого наукового співробітника, захищених охоронною
нумерованою голограмою згідно з Постановою КМ N 1273
( 1273-97-п ) від 17.11.97 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1328 ( 1328-97-п ) від 29.11.97 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити описи дипломів доктора і кандидата наук та
атестата старшого наукового співробітника, що додаються.
2. Затвердити перелік галузей науки, з яких може бути
присуджений науковий ступінь (додається).
3. Дозволити Вищій атестаційній комісії України видавати
іноземним громадянам і громадянам України, що виїздять за кордон,
додаток до документів про науковий ступінь та вчене звання
англійською або французькою мовами (за вибором громадян). У
додатку вказується рівень освіти, науковий ступінь і вчене звання
зарубіжних країн, що відповідають вітчизняним аналогам власника
документів. Форма додатка затверджується Президією Вищої
атестаційної комісії України.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ
Інд.31, 28

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 1993 р. N 199
ОПИС
диплома доктора наук
Диплом доктора наук виготовляється за двома формами на
крейдованому папері з однаковим малюнком сітки (фону) та водяними
знаками форми граток, утворених сплющеними шестикутниками. Обидві
форми мають однакову серію та номер, однакову юридичну силу і
видаються одночасно його власникові. Перша форма виконана на аркуші паперу розміром 210х310 мм,
обрамленому орнаментною рамкою. Внутрішнє поле заповнене
кольоровою сіткою. Вгорі на середині аркуша зображено Державний
герб України. Нижче надруковано друкарським способом окремими
рядками: "Вища атестаційна комісія України", "Диплом доктора
наук", серія та шестизначний номер. Далі йде текст: "Рішенням
спеціалізованої вченої ради", під ним вказується назва установи,
при якій діє рада, дата захисту та номер протоколу, прізвище, імя
та по батькові власника диплома. Нижче після напису "присуджено
науковий ступінь доктора", вписується назва галузі науки. Диплом
доктора наук підписує голова Вищої атестаційної комісії та її
учений секретар. Диплом завіряється печаткою ВАК. Друга форма складається з обкладинки і вкладного аркуша.
Вкладний аркуш має прямокутну форму розміром 100х297 мм,
складений в один згин по короткій стороні. На першій (лицьовій)
сторінці вкладного аркуша - зображення Державного герба України.
Нижче надруковано друкарським способом: "Вища атестаційна комісія
України". Внутрішній бік аркуша заповнений кольоровою сіткою. На
лівій та правій половинах аркуша в центрі силуети Державного
герба України. На лівому боці (друга сторінка диплома)
надруковано друкарським способом: "Диплом доктора наук", під ним
вказується серія, шестизначний номер, зірочка і слово "Київ". На
правому боці аркуша (третя сторінка диплома) надруковано: "Вища
атестаційна комісія України". Нижче після слів "Рішенням
спеціалізованої вченої ради" вказується назва установи, при якій
діє рада, дата захисту та номер протоколу, прізвище, імя та по
батькові власника диплома. Після надрукованих слів "присуджено
науковий ступінь доктора" вписується назва галузі науки. Вкладний
аркуш підписує голова Вищої атестаційної комісії та її учений
секретар. Вкладний аркуш завіряється печаткою ВАК. Обкладинка диплома має форму прямокутника розміром 105х307
мм, складена в один згин по короткій стороні. Основа обкладинки
виготовляється з твердого картону. На лицьовому боці обкладинки -
тиснений золотистий напис: "Диплом доктора наук". Всередині
обкладинки, в місці її згину, закріплено муарову стрічку для
прикріплення вкладного аркуша.
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 1993 р. N 199
ОПИС
диплома кандидата наук
Диплом кандидата наук виготовляється за двома формами на
крейдованому папері з однаковим малюнком сітки (фону) та водяними
знаками форми граток, утворених сплющеними шестикутниками. Обидві
форми мають однакову серію та номер, однакову юридичну силу і
видаються одночасно його власникові. Перша форма виконана на аркуші паперу розміром 210х310 мм,
обрамленому орнаментною рамкою. Внутрішнє поле заповнене
кольоровою сіткою. Вгорі на середині аркуша зображено Державний
герб України. Нижче надруковано друкарським способом окремими
рядками: "Вища атестаційна комісія України", "Диплом кандидата
наук", серія та шестизначний номер. Далі йде текст: "Рішенням
спеціалізованої вченої ради", під ним вказується назва установи,
при якій діє рада, дата захисту та номер протоколу, прізвище, імя
та по батькові власника диплома. Нижче після напису "присуджено
науковий ступінь кандидата" вписується назва галузі науки. Диплом
кандидата наук підписує голова спеціалізованої вченої ради та її
учений секретар. Диплом завіряється печаткою установи, при якій
діє рада. Друга форма складається з обкладинки і вкладного аркуша.
Вкладний аркуш має прямокутну форму розміром 100х297 мм,
складений в один згин по короткій стороні. На першій сторінці
(лицьовій) сторінці вкладного аркуша - зображення Державного
герба України. Нижче надруковано друкарським способом: "Вища
атестаційна комісія України". Внутрішній бік аркуша заповнений
кольоровою сіткою. На лівій та правій половинах аркуша в центрі
силуети Державного герба України. На лівому боці (друга сторінка
диплома) надруковано друкарським способом: "Диплом кандидата
наук", під ним вказується серія, шестизначний номер, зірочка і
слово "Київ". На правому боці аркуша (третя сторінка диплома)
надруковано: "Вища атестаційна комісія України". Нижче після слів
"Рішенням спеціалізованої вченої ради" вказується назва установи,
при якій діє рада, дата захисту та номер протоколу, прізвище, імя
та по батькові власника диплома. Після надрукованих слів
"присуджено науковий ступінь кандидита" вписується назва галузі
науки. Вкладний аркуш підписує голова спеціалізованої ради та її
учений секретар. Вкладний аркуш завіряється печаткою установи,
при якій діє рада. Обкладинка диплома має форму прямокутника розміром 105х307
мм, складена в один згин по короткій стороні. Основа обкладинки
виготовляється з твердого картону. На лицьовому боці обкладинки -
тиснений золотистий напис: "Диплом кандидата наук". Всередині
обкладинки, в місці її згину, закріплено муарову стрічку для
прикріплення вкладного аркуша.
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 1993 р. N 199

ОПИС
атестата старшого наукового співробітника
Атестат старшого наукового співробітника виготовляється за
двома формами на крейдованому папері з однаковим малюнком сітки
(фону) та водяними знаками форми граток, утворених сплющеними
шестикутниками. Обидві форми мають однакову серію та номер,
однакову юридичну силу і видаються одночасно його власникові. Перша форма виконана на аркуші паперу розміром 210 х 310 мм,
обрамленому орнаментною рамкою. Внутрішнє поле заповнене
кольоровою сіткою. Вгорі на середині аркуша зображено Державний
герб України. Нижче надруковано друкарським способом окремими
рядками: "Вища атестаційна комісія України", "Атестат старшого
наукового співробітника", серія та шестизначний номер. Далі йде
текст: "Рішенням вченої ради", під ним вказується назва установи,
при якій діє рада, дата та номер протоколу, прізвище, імя та по
батькові власника атестата. Нижче після напису "присвоєно вчене
звання старшого наукового співробітника з спеціальності"
вписується назва наукової спеціальності. Атестат старшого
наукового співробітника підписує голова Вищої атестаційної комісії
та її учений секретар. Атестат завіряється печаткою ВАК. Друга форма складається з обкладинки і вкладного аркуша.
Вкладний аркуш має прямокутну форму розміром 100х297 мм,
складений в один згин по короткій стороні. На першій (лицьовій)
сторінці вкладного аркуша - зображення Державного герба України.
Нижче надруковано друкарським способом: "Вища атестаційна комісія
України". Внутрішній бік аркуша заповнений кольоровою сіткою. На
лівій та правій половинах аркуша в центрі силуети Державного
герба України. На лівому боці (друга сторінка диплома)
надруковано друкарським способом: "Атестат старшого наукового
співробітника", під ним вказується серія, шестизначний номер,
зірочка і слово "Київ". На правому боці аркуша (третя сторінка
диплома) надруковано: "Вища атестаційна комісія України". Нижче
після слів "Рішенням вченої ради" вказується назва установи, при
якій діє рада, дата та номер протоколу, прізвище, ім'я та по
батькові власника атестата. Після надрукованих слів "присвоєно
вчене звання старшого наукового співробітника" вписується назва
галузі науки. Вкладний аркуш підписує голова Вищої атестаційної
комісії та її учений секретар. Вкладний аркуш завіряється
печаткою ВАК. Обкладинка атестата має форму прямокутника розміром 105х307
мм, складена в один згин по короткій стороні. Основа обкладинки
виготовляється з твердого картону. На лицьовому боці обкладинки -
тиснений золотистий напис: "Атестат старшого наукового
співробітника". Всередині обкладинки, в місці її згину,
закріплено муарову стрічку для прикріплення вкладного аркуша.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 1993 р. N 199
ПЕРЕЛІК
галузей науки, з яких може бути присуджений науковий
ступінь
Науковий ступінь може бути присуджений з таких галузей наук:
фізико-математичних хімічних біологічних геологічних технічних сільськогосподарських історичних економічних філософських філологічних географічних юридичних педагогічних медичних фармацевтичних ветеринарних мистецтвознавства архітектури психологічних військових соціологічних політичних фізичного виховання і спорту державного управління
( Перелік в редакції Постанови КМ N 1328 ( 1328-97-п ) від
29.11.97 )вгору